Detail: Acer negundo L. in the Czech Republic : invaded habitats and potential distribution modeling.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Hrázský Z.
Název: Acer negundo L. in the Czech Republic : invaded habitats and potential distribution modeling.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2005
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 48 stran
Jazyk citace: En
Vydavatel:
Vedoucí práce: Mihulka S.
Knihovna: Akademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Signatura: Mp00342
Typ citace: Diplomová práce
V bibliotéce: Botanika;
ID: 63310 D.zařaz.: 16.09.2007 D.aktual.: 24.08.2018 Zdroj: knihovna Biol. centrum AV ČB
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348