Detail: Bílkova zahrada v Kunvaldě.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Č. Hofman
Název: Bílkova zahrada v Kunvaldě.
Rok vydání: 1984
Publikace: Neveřejná
Strana: 0 nestránkováno,10 foto,2 mapy
Jazyk citace: Cz
Typ citace: Závěrečná výzk.zpr.
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny; Botanika;
Hesla: Inventar. průzkum dendrolog.; Parky;
Poznámka: Inventarizace dřevin, návrh asanace - navrženo za chráněný park. Závěrečná práce
ID: 133717 D.zařaz.: 23.11.2009 D.aktual.: 07.06.2018 Zdroj: AOPK:1984/0242
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348