Detail: Arachnofauna státní přírodní rezervace Baba v Praze.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Antonín Kůrka
Název: Arachnofauna státní přírodní rezervace Baba v Praze.
Rok vydání: 1980
Publikace: Neveřejná
Strana: 36 stran
Jazyk citace: Cz
Deponovano: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy
Typ citace: Inventarizační zpráva
V bibliotéce: Ostatní bezobratlí; Ochrany přírody a krajiny;
Hesla: Arachnofauna;
Poznámka: Systematický přehled a charakteristika druhů pavouků zjištěných v letech 1978-1979.
ID: 62674 D.zařaz.: 16.09.2007 D.aktual.: 07.06.2018 Zdroj: Špryňar P.- Natura Pragensis 15
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348