Detail: Botanické zhodnocení vybrané části Středního Povltaví pro účely ochrany přírody.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: J. Jiráková
Název: Botanické zhodnocení vybrané části Středního Povltaví pro účely ochrany přírody.
Rok vydání: 1978
Publikace: Neveřejná
Strana: 135 stran,30 obr.,5 map,5 příl.,lit.
Jazyk citace: Cz
Typ citace: Inventarizační zpráva
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny; Botanika;
Hesla: Floristika; Fytocenologie;
ID: 142155 D.zařaz.: 28.06.2010 D.aktual.: 07.06.2018 Zdroj: AOPK:1978/0568
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348