ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksÚvod Souhrné vyhledávání Nově zařazené citace
Seznam nově zařazených citací
Formulář obsahuje posledních 1000 nově zařazených citací, které jsou setříděny sestupně od posledně vložené. Pro větší přehlednost jsou citace rozděleny do stránek po 100. Kliknutím na písmeno D se zobrazí v novém okně podrobné informace k zvolené citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Datum ve filtru se píše ve formátu 01.06.2006. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
12345
D.zařazeníRokCitaceObsaženo v (In:)DPDF
23.06.20182017 Čech P. : Obrazova přiloha – samostatna složka (12 ftografií dokumentující jednotlivá stádia vývoje mláděte ledňáčka říčního). Picture appendix – a separate folder. Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016 : 121 -126. strana Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016DPDF
23.06.20182017 Čech P. : Přispěvek k určovani pohlavi a věku ledňačka říčního (Alcedo atthis) II. Note to the sex and age determinationin the Common Kingfisher (Alcedo atthis) II. Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016 : 108 -120. strana Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016DPDF
23.06.20182017 Melišková M. & Turčoková L. : Projekt LIFe „ochrana brehule hnedej, rybarika riečneho a včelarika zlateho“. LIFE project "Protection of Sand Martin, Common Kingfisher and European bee-eater". Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016 : 106 -107. strana Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016DPDF
23.06.20182017 Čech P. : Zkušenosti z prakticke ochrany ledňačka říčního (Alcedo atthis) a jeho životniho prostředi. Experiences in the field protection of the Common Kingfisher (Alcedo atthis) and its environment. Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016 : 89 -105. strana Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016DPDF
23.06.20182017 Čech M. & Čech P. : Nerybi kořist v potravě ledňačka říčního (Alcedo atthis): shrnuti. Non-fish prey in the diet of Common Kingfisher (Alcedo atthis): a review. Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016 : 76 -88. strana Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016DPDF
23.06.20182017 Hadravová A., Čech P. & Čech M. : Povodeň 2013 a jeji vliv na druhovou a velikostni skladbu ryb v potravě ledňačka řičniho (Alcedo atthis). Flood 2013 and its effect on the species and size composition of fish in the diet of Common Kingfisher (Alcedo atthis). Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016 : 73 -75. strana Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016DPDF
23.06.20182017 Čech M. & Čech P. : Vliv povodni na potravu ledňačka řičniho (Alcedo atthis): shrnuti. The role of floods on the diet of Common Kingfisher (Alcedo atthis): a review. Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016 : 63 -72. strana Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016DPDF
23.06.20182017 Porkert J. & Čech P. : Agresivni interakce mezi mlaďaty na hnizdě ledňačka řičniho (Alcedo atthis). Aggressive interaction between the nestlings of Common Kingfisher (Alcedo atthis). Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016 : 56 -62. strana Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016DPDF
23.06.20182017 Čech P. : Poznatky k teritorialitě ledňačka řičniho (Alcedo atthis) a jejich využiti v terenni praxi (při monitoringu hnizdni hustoty a sledovani dynamiky jeho regionalni populace). Findings to the territoriality of the Common Kingfisher (Alcedo atthis) and their use in the fieldwork (when monitoring the nesting density and when studying the dynamics of its regional population). Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016 : 44 -55. strana Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016DPDF
23.06.20182017 Hadravová A. : Hnizdni přiležitosti a realizovana hnizděni ledňačka řičniho v urbanizovane krajině – přiklad pražskeho Botiče. Nesting possibilities and breeding success of Common Kingfisher (Alcedo atthis) in urban landscape - the example of Prague Botič. Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016 : 37 -43. strana Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016DPDF
23.06.20182017 Turčoková L. & Melišková M. : Prve vysledky z kružkovania rybarikov na Dunaji. The first results from the ringing of Common Kingfisher on the Danube river. Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016 : 30 -36. strana Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016DPDF
23.06.20182017 Turčoková L. & Melišková M. : Uspešnosť hniezdenia rybarika riečneho v Dunajskych Luhoch. Breeding success of Common Kingfisher in the Dunabe river systém. Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016 : 24 -29. strana Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016DPDF
23.06.20182017 Turčoková L. & Melišková M. : Preferencie hniezdnych možnosti rybarika riečneho (Alcedo atthis) v ramennej sustave Dunaja. Preferences of the nesting possibilities of Common Kingfisher in the Danube river systém. Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016 : 15 -23. strana Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016DPDF
23.06.20182017 Čech P. : Přispěvek k fidelitě (věrnosti hnizdišti) a filopatrii (vazbě k rodišti) ledňačka řičniho (Alcedo atthis). Note to the fidelity (loyalty to the nesting site) and polopatry (linkage to the birthplace) of the Common Kingfisher (Alcedo atthis). Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016 : 7 -14. strana Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016DPDF
23.06.20182017 Čech P. (ed.) : Uvodni slovo. Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016 : 5 -6. strana Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016DPDF
23.06.20182017 Čech P. (ed.) : Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sborník referátů z III. Mezinárodního semináře, Vlaim, 1. října 2016. Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016 : 151 stran Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., III. mezinárodní seminář, Vlaim, 1.10. 2016DPDF
23.06.20182007 Čech P. (ed.) : Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sborník referátů z I. mezinárodního semináře, Vlašim, 1. října 2005. Ledňáček říční - ochrana a výzkum, sb. ref. z mezinárodního semináře, 1.10.2005 : 107 stran Ledňáček říční - ochrana a výzkum, sb. ref. z mezinárodního semináře, 1.10.2005DPDF
21.06.20182012 Stejskal R. : Projekt Natur ohne Grenzen – ausgewählte Fragestellungen zur Harmonisierung der Naturraumforschung in den Nationalparks Thayatal/Podyjí. Thayensia 9 : 4 . strana ThayensiaDPDF
18.06.20182016 Dolný A., Bárta D. & Harabiš F. : Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. : 344 stran  DPDF
18.06.20182018 Anděra M. & Sovák J. : Atlas fauny České republiky. : 668 stran  DPDF
17.06.20182017 Redakce : Acta Carpathica Occidentalis. Submission Guidelines. Acta Carpathica Occidentalis 8 : 156 . strana Acta Carpathica OccidentalisDPDF
17.06.20182017 Redakce : Acta Carpathica Occidentalis. Pokyny pro autory. Acta Carpathica Occidentalis 8 : 154 . strana Acta Carpathica OccidentalisDPDF
17.06.20182017 Redakce : Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2017. Acta Carpathica Occidentalis 8 : 150 . strana Acta Carpathica OccidentalisDPDF
17.06.20182017 Redakce : Seminář Zoologické komise Asociace muzeí a galerií ve vsetínském muzeu. Acta Carpathica Occidentalis 8 : 147 . strana Acta Carpathica OccidentalisDPDF
17.06.20182017 Redakce : Východomoravská pobočka České společnosti entomologické slaví pět let. Acta Carpathica Occidentalis 8 : 139 . strana Acta Carpathica OccidentalisDPDF
17.06.20182017 Redakce : Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti v roce 2017. Acta Carpathica Occidentalis 8 : 137 . strana Acta Carpathica OccidentalisDPDF
17.06.20182017 Pavelka K. : Hnízdní avifauna vodních a mokřadních druhů ptáků na rybnících ve středním Pobečví v letech 1993–2002. Acta Carpathica Occidentalis 8 : 117 . strana Acta Carpathica OccidentalisDPDF
17.06.20182017 Kuras T., Mazalová M. & Šarapatka B. : Stepní lada jako refugia motýlů agrární krajiny Čejčska. Acta Carpathica Occidentalis 8 : 97 . strana Acta Carpathica OccidentalisDPDF
17.06.20182017 Spitzer L. & Beneš J. : Rozšíření pabourovce jestřábníkového (Lemonia dumi) a pabourovce pampeliškového (Lemonia taraxaci) (Lepidoptera: Brahmaeidae) na Valašsku. Acta Carpathica Occidentalis 8 : 86 . strana Acta Carpathica OccidentalisDPDF
17.06.20182017 Vít D. : Tesaříci (Cerambycidae) okolí Zlína (jihovýchodní Morava, Česká republika). Acta Carpathica Occidentalis 8 : 69 . strana Acta Carpathica OccidentalisDPDF
17.06.20182017 Ezer E. : Nové zajímavé nálezy vodních brouků na východní Moravě. Acta Carpathica Occidentalis 8 : 67 . strana Acta Carpathica OccidentalisDPDF
17.06.20182017 Konvička O. : Příspěvek k faunistice Agnathus decoratus (Germar, 1818) (Coleoptera: Pyrochroidae: Agnathinae) v České republice a v Řecku. Acta Carpathica Occidentalis 8 : 60 . strana Acta Carpathica OccidentalisDPDF
17.06.20182017 Konvička O. & Sitek T. : Kovařík Ampedus quercicola (Buysson, 1877) (Coleoptera: Elateridae) v České republice. Acta Carpathica Occidentalis 8 : 56 . strana Acta Carpathica OccidentalisDPDF
17.06.20182017 Kment P., Horsák M., Procházka J., Sychra J. & Malenovský I. : Rozšíření podkornice Aradus obtectus (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) a kornatce Peltis grossa (Coleoptera: Trogossitidae) v České republice a jejich první nálezy v Bílých Karpatech. Acta Carpathica Occidentalis 8 : 42 . strana Acta Carpathica OccidentalisDPDF
17.06.20182017 Trávníček D. : Slíďák břehový (Arctosa cinerea) na štěrkových lavicích řeky Bečvy. Acta Carpathica Occidentalis 8 : 38 . strana Acta Carpathica OccidentalisDPDF
17.06.20182017 Machač O. : Pavučenka stupínkatá Cinetata gradata (Simon, 1881) (Araneae: Linyphiidae) v České republice. Acta Carpathica Occidentalis 8 : 34 . strana Acta Carpathica OccidentalisDPDF
17.06.20182017 Kučera P. : Lokalita krížencov Salix hastata vo Veľkej Fatre v nivačnom kotli Ostredka. Acta Carpathica Occidentalis 8 : 12 . strana Acta Carpathica OccidentalisDPDF
17.06.20182017 Zukal D. & Novák P. : Příspěvek k lesní vegetaci Štramberského krasu. Acta Carpathica Occidentalis 8 : 22 . strana Acta Carpathica OccidentalisDPDF
17.06.20182017 Tkáčiková J. : Nálezy šalvěje hispánské (Salvia hispanica L.) v Pobečví (Česká republika). Acta Carpathica Occidentalis 8 : 8 . strana Acta Carpathica OccidentalisDPDF
17.06.20182017 Lederer J. : Nález tří vzácných druhů hub u Brňova (část města Valašské Meziříčí). Acta Carpathica Occidentalis 8 : 3 . strana Acta Carpathica OccidentalisDPDF
15.06.20182015 : Acta rerum naturalium - přírodovědný časopis vysočiny 18/2015. ISBN: 978-80-86382-51-7 (Museum Vysočiny Jihlava), ISBN: 978-80-86894-37-9 (Museum Vysočiny Třebíč). Obálka a obsah. ARN 18 : 1 - 4. strana obálky ARNDPDF
15.06.20182012 : Acta rerum naturalium - přírodovědný časopis vysočiny 12/2012. ISBN: 978-80-86382-35-7 (Museum Vysočiny Jihlava, p.o.), ISBN: 978-80-86894-23-2 (Museum Vysočiny Třebíč, p.o.), ISBN 978-80-903588-7-4 (Archaia Brno, o.p.s.). Obálka a obsah. ARN 12 : 1 - 4. strana obálky ARNDPDF
14.06.20182018 Plesník Jan : Co ohrožuje v celosvětovém měřítku suchozemské obratlovce. (Conservation Letters 2017, 10: 186–194) Živa 66(2) : LVIII. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Robovský J. : Quentin Phillipps a Karen Phillipps: Phillipps’ Field Guide to the Mammals of Borneo and Their Ecology. Sabah, Sarawak, Brunei and Kalimantan. Živa 66(2) : LVIII. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Klvaňová A. : Jiří Formánek: Hnízda pěvců České republiky. Academia, Praha 2017, 208 str. Živa 66(2) : LVII. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Klvaňová A. & Šálek M. : Smrtící pasti pro ptáky lidských sídel. Živa 66(2) : LV.-LVI. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Redakce : Jan Votýpka, Iva Kolářová, Petr Horák a kol.: O parazitech a lidech. Nakladatelství Triton, Praha 2018, 348 str. Živa 66(2) : LIV. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Novák L. & Novák Vanclová A. : Symbiózy napříč stromem života: soužití eukaryot a prokaryot 2. Živa 66(2) : LI.-LIV. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Lhotský J. : Evoluce optikou symbiotických interakcí. Živa 66(2) : XLVIII.-L. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Buttry I. : Archa světel a stínů – příběh o zrození filmové divočiny a rozhovor s Janem Svatošem. Živa 66(2) : XLV.-XLVII. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Redakce : Nadační fond Jaroslava Heyrovského ocenil nadané studenty za jejich úspěchy v roce 2017. Živa 66(2) : XLIV. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Sutorý K. : Nejstarší doklad pěstování zeravu západního v Českých zemích. Živa 66(2) : XLIV. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Černá A. : Sýček, sýc, kulich. Živa 66(2) : XLII. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Krahulcová M. & Křížová J. : Online nebo osobně? Knihovna Akademie věd ČR se představuje. Živa 66(2) : XL.-XLI. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Redakce : Čestné oborové medaile Akademie věd ČR pro tři významné vědce. Živa 66(2) : XXXIX. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Juříček M. : Jaroslav Tupý. Živa 66(2) : XXXVIII. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Čermáková L. : Günther Beck von Mannagetta und Lerchenau: Obrázky ze skříně. Živa 66(2) : XXXVI.-XXXVII. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Anděra M. & Hanák V. : Vzpomínky na první poválečné výzkumy savců v Pošumaví 7. Novohradské hory potřetí. Živa 66(2) : XXXIII.-XXXV. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Pivoda O. : Indiánskou stopou aneb Názvy obratlovců přejaté z jazyků původních obyvatel Ameriky 1. Indian Traces: Names of Vertebrates Adopted from the Languages of the Original Inhabitants of America 1. Živa 66(2) : 109 . strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Krajča T., Flajs T. & Křenek D. : Akustické mapování savců pomocí stacionárních diktafonů. Acoustic Mapping of Mammals by Means of Stationary Dictaphones. Živa 66(2) : 106 -108. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Klvaňová A. & Šálek M. : Sýček obecný – pták roku 2018. The Little Owl – Bird of the Year 2018. Živa 66(2) : 103 -105. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Ráb P. : Ostnojazyčné ryby řádu Osteoglossiformes 2. Arapaimy – populární i neznámé. Osteoglossiform Fish of the Order Osteoglossiformes 2. Arapaima – Popular and Little Known. Živa 66(2) : 99 -103. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Řezáč M. : Evropský pavouk roku 2018 – snovačka pokoutní. European Spider of the Year 2018 – Steatoda bipunctata. Živa 66(2) : 97 -98. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Rada S., Kočárek P., Machač O., Mazalová M., Trnka F., Tuf I. H. & Kuras T. : Bezobratlí bornejského národního parku Ulu Temburong IV. Hmyz s proměnou nedokonalou. Invertebrates of the Ulu Temburong National Park (Borneo) IV. Exopterygota. Živa 66(2) : 94 .96. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Hyršl P. : Imunita hmyzu a dalších bezobratlých živočichů 2. Immunity of Insects and Other Invertebrates II. Živa 66(2) : 91 -93. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Ložek V. & Juřičková L. : Měkkýši a divočina II. Osudy divočiny ve světle výpovědi měkkýšů. Molluscs and Wilderness II. The Fortunes of the Wilderness in the Light of the Testimony of Molluscs. Živa 66(2) : 87 -90. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Čermáková L. : Günther Beck von Mannagetta und Lerchenau: Obrázky ze skříně. Günther Beck von Mannagetta und Lerchenau: Pictures from the Closet. Živa 66(2) : 85 -86. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Novák L. & Novák Vanclová A. : Symbiózy napříč stromem života: soužití eukaryot a prokaryot 2. Živa 66(2) : 84 . strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Janík D., Král K., Adam D., Hort L., Šamonil P., Unar P. & Vrška T. : Rok českých pralesů II. Časoprostorová dynamika a kompetice dřevin. The Year of Czech Primeval Forests II. Spatiotemporal Patterns and Competition of Trees. Živa 66(2) : 79 -83. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Hrdoušek V. : Oskeruše – zapomenutý ovocný strom Evropy I. The Service Tree – a Forgotten Fruit Tree of Europe I. Živa 66(2) : 76 -78. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Novotný P. & Bureš L. : Fenomén Velká kotlina 2. Geologické a půdní poměry. The Velká kotlina Phenomenon 2. Geological and Soil Conditions. Živa 66(2) : 71 -75. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Kučera J. & Halda J. : Nejprobádanější, nebo neznámé? Krkonoše z pohledu mechorostů a lišejníků. Most Explored, or Unknown? Krkonoše Mts. from the Viewpoint of Its Bryophytes and Lichens. Živa 66(2) : 66 -70. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Poulíčková A. : Život ve skleníku aneb Rozsivky v akci. Life in a Greenhouse – Diatoms in Action. Živa 66(2) : 63 -65. strana ŽivaDPDF
14.06.20182018 Forstová J. & Fraiberk M. : Je čas začít přepisovat učebnice virologie? Viry a symbióza. Is It Time to Start Rewriting the Virology Textbooks? Viruses and Symbiosis. Živa 66(2) : 58 -62. strana ŽivaDPDF
13.06.20181999 Bezděčka P. : Mravenci (Formicidae) Národního parku Podyjí. Thayensia 2 : 74 -59. strana ThayensiaDPDF
13.06.20182005 Drlík V. †, Grulich V. & Reiter A. : Květena znojemska 1950–1954. Flora of the Znojmo Region, 1950–1954. Thayensia Suppl. I. : 7 -292. strana ThayensiaDPDF
13.06.20182005 Klejdus J. & Maňáková L. : Vratislav Drlík – učitel, přírodovědec a spoluzakladatel Jihomoravského muzea ve Znojmě. Thayensia Suppl. I. : 3 -6. strana ThayensiaDPDF
13.06.20182005 : Thayensia. Sborník původních vědeckých prací z Podyjí. Supplementum I (2005). Správa Národního parku Podyjí Znojmo, Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Thayensia. Sammelbuch der ursprünglichen wissenschaflichen Arbeiten aus Podyjí / Collection of scintific papers from Podyjí/Thayatal. Nummer / Volume Supplementum I (2005). Thayensia Suppl. I. : 292 stran ThayensiaDPDF
13.06.20182007 Zabransky P. : First results of investigation of xylobiont beetles in the austrian part of the Thayatal National Park (Insecta: Coleoptera xylobionta). In: Konference “15 let NP Podyjí – výzkum a ochrana”, Znojmo, 1.-3. 11. 2006: abstrakta prezentací. Thayensia 7 : 331 -332. strana ThayensiaDPDF
13.06.20182007 Wurth C. : Freshwater crayfish in the Thayatal National Park. In: Konference “15 let NP Podyjí – výzkum a ochrana”, Znojmo, 1.-3. 11. 2006: abstrakta prezentací. Thayensia 7 : 331 . strana ThayensiaDPDF
13.06.20182007 Wrbka T. : Vegetation ecology research in the Thayatal National Park. In: Konference “15 let NP Podyjí – výzkum a ochrana”, Znojmo, 1.-3. 11. 2006: abstrakta prezentací. Thayensia 7 : 330 -331. strana ThayensiaDPDF
13.06.20182007 Vrška T. : Forest tending – theoretical starting points and practical results after 15 years. In: Konference “15 let NP Podyjí – výzkum a ochrana”, Znojmo, 1.-3. 11. 2006: abstrakta prezentací. Thayensia 7 : 330 . strana ThayensiaDPDF
13.06.20182007 Vlašín M. : Who wants to build water reservoir in the Podyjí National Park? In: Konference “15 let NP Podyjí – výzkum a ochrana”, Znojmo, 1.-3. 11. 2006: abstrakta prezentací. Thayensia 7 : 329 . strana ThayensiaDPDF
13.06.20182007 Vidic A. & Prunner W. : Carabid assemblages of various forest communities in the Thayatal National Park. In: Konference “15 let NP Podyjí – výzkum a ochrana”, Znojmo, 1.-3. 11. 2006: abstrakta prezentací. Thayensia 7 : 329 . strana ThayensiaDPDF
13.06.20182007 Vančura P. : Milestones of forest management in the Podyjí National Park. In: Konference “15 let NP Podyjí – výzkum a ochrana”, Znojmo, 1.-3. 11. 2006: abstrakta prezentací. Thayensia 7 : 329 . strana ThayensiaDPDF
13.06.20182007 Übl Ch. : Recent and previous research projects in the Thayatal National Park. In: Konference “15 let NP Podyjí – výzkum a ochrana”, Znojmo, 1.-3. 11. 2006: abstrakta prezentací. Thayensia 7 : 328 . strana ThayensiaDPDF
13.06.20182007 Šušolová J. : The loess of the Podyjí National Park (Moravia, Czech Republic). In: Konference “15 let NP Podyjí – výzkum a ochrana”, Znojmo, 1.-3. 11. 2006: abstrakta prezentací. Thayensia 7 : 327 -328. strana ThayensiaDPDF
13.06.20182007 Škorpíková V. & Křivan V. : Birds of the Podyjí National Park: yesterday, today and tomorrow. In: Konference “15 let NP Podyjí – výzkum a ochrana”, Znojmo, 1.-3. 11. 2006: abstrakta prezentací. Thayensia 7 : 327 . strana ThayensiaDPDF
13.06.20182007 Škorpík M. : Changes in landscape use and habitats succession versus jewel beetles (Coleoptera, Buprestidae) in the Podyjí National Park. In: Konference “15 let NP Podyjí – výzkum a ochrana”, Znojmo, 1.-3. 11. 2006: abstrakta prezentací. Thayensia 7 : 326 -327. strana ThayensiaDPDF
13.06.20182007 Ševčík J. : Neuropteroid insects (Neuroptera, Megaloptera, Raphidioptera, Mecoptera) of the Podyjí National Park. In: Konference “15 let NP Podyjí – výzkum a ochrana”, Znojmo, 1.-3. 11. 2006: abstrakta prezentací. Thayensia 7 : 326 . strana ThayensiaDPDF
13.06.20182007 Stejskal R. : Weevil beetles (Coleoptera, Curculionoidea) – 10 years of research in the Podyjí National Park. In: Konference “15 let NP Podyjí – výzkum a ochrana”, Znojmo, 1.-3. 11. 2006: abstrakta prezentací. Thayensia 7 : 326 . strana ThayensiaDPDF
13.06.20182007 Riener W. : Renaturation of the Thayatal National Park. In: Konference “15 let NP Podyjí – výzkum a ochrana”, Znojmo, 1.-3. 11. 2006: abstrakta prezentací. Thayensia 7 : 325 . strana ThayensiaDPDF
13.06.20182007 Reiter A. & Hájek J. : Predaceous diving beetles (Coleoptera: Dytiscidae) of the Znojmo region. In: Konference “15 let NP Podyjí – výzkum a ochrana”, Znojmo, 1.-3. 11. 2006: abstrakta prezentací. Thayensia 7 : 325 . strana ThayensiaDPDF
13.06.20182007 Reiter A., Benda P., Hoffmannová A. & Hotový J. : Monitoring of bats in the Podyjí National Park and its close surroundings. In: Konference “15 let NP Podyjí – výzkum a ochrana”, Znojmo, 1.-3. 11. 2006: abstrakta prezentací. Thayensia 7 : 324 . strana ThayensiaDPDF
13.06.20182007 Ponikelský J. : Forest management planning in the Podyjí National Park. In: Konference “15 let NP Podyjí – výzkum a ochrana”, Znojmo, 1.-3. 11. 2006: abstrakta prezentací. Thayensia 7 : 323 -324. strana ThayensiaDPDF
13.06.20182007 Paprštein F., Kloutvor J. & Holubec V. : Monitoring of fruit trees in the Podyjí National Park. In: Konference “15 let NP Podyjí – výzkum a ochrana”, Znojmo, 1.-3. 11. 2006: abstrakta prezentací. Thayensia 7 : 323 . strana ThayensiaDPDF
13.06.20182007 Najmanová K. & Čihař M. : Monitoring of recreation and visitor flows in the Podyjí National Park: the first results from the year-round project. In: Konference “15 let NP Podyjí – výzkum a ochrana”, Znojmo, 1.-3. 11. 2006: abstrakta prezentací. Thayensia 7 : 322 -323. strana ThayensiaDPDF
13.06.20182007 Mölich T. : The Thayatal/Podyjí National Park – a habitat for the wildcat (Felis silvestris)? In: Konference “15 let NP Podyjí – výzkum a ochrana”, Znojmo, 1.-3. 11. 2006: abstrakta prezentací. Thayensia 7 : 322 . strana ThayensiaDPDF
13.06.20182007 Král D. & Šípek P. : Distribution of the Netocia ungarica (Coleoptera: Scarabaeoidea: Cetoniinae) in the Czech republic. In: Konference “15 let NP Podyjí – výzkum a ochrana”, Znojmo, 1.-3. 11. 2006: abstrakta prezentací. Thayensia 7 : 321 -322. strana ThayensiaDPDF
13.06.20182007 Kouřil M. : Mapserver of the Podyjí/Thayatal National Park as a consequence of bilateral cooperation. In: Konference “15 let NP Podyjí – výzkum a ochrana”, Znojmo, 1.-3. 11. 2006: abstrakta prezentací. Thayensia 7 : 321 . strana ThayensiaDPDF
12345
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018