Seznam tuzemských ornitologických sborníků
  Formulář obsahuje seznam neperiodických na ornitologii zaměřených sborníků z konferencí a seminářů ale také jednorázově vydané tématické sborníky.
 CodeYearPublicationEditorŘadaObsahDetail
 22017 Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sborník referátů z III. mezinárodního semináře, Vlaim, 1. října 2016. ISBN 978-80-270-3034-7 ZO ČSOP č. 02/19 ALCEDO Sb. Ledňáček říčníObsahDetail
 22009 Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sborník referátů z II. mezinárodního semináře, Vlašim 15. listopad 2008. ISBN 978-80-254-5544-9 ZO ČSOP č. 02/19 ALCEDO Sb. Ledňáček říčníObsahDetail
 22006 Ledňáček říční - ochrana a výzkum, sborník referátů z mezinárodního semináře, Vlašim, 1. října 2005. ZO ČSOP č. 02/19 ALCEDO Sb. Ledňáček říčníObsahDetail
 22016 Každý pták se počítá - Sborník abstraktů z celostátní konference České společnosti ornitologické, 14.–16. října 2016, Mikulov. ISBN 978-80-87572-20-7 ČSO Sb. ornitologických konferencíObsahDetail
 22015 Metody a výsledky výzkumu ptačích populací VI. Sborník abstraktů z celostátní ornitologické konference k 40. výročí založení VČP ČSO konané 16.-18. 10. 2015 v Pardubicích. ČSO, Východočeská pobočka Sb. ornitologických konferencíObsahDetail
 22010 Metody a výsledky výzkumu ptačích populací V. Sborník abstraktů z celostátní ornitologické konference k 35. výročí založení VČP ČSO konané 22.-24. 10. 2010 v Železných horách.. ČSO, Východočeská pobočka Sb. ornitologických konferencíObsahDetail
 22006 Srdcem a rozumem – 80 let České společnosti ornitologické. Sborník abstraktů z ornitologické konference, 22. až 24. září 2006, Mikulov. ISBN 80-87572-03-3 ČSO Sb. ornitologických konferencíObsahDetail
 2 Dravci a sovy. ČSO Sb. ornitologických konferencíObsahDetail
 22004 Dravci a sovy 2004. Sborník abstraktů z ornitologické konference konané 24.-26.9.2004, Mikulov na Moravě. SOVDS Sb. ornitologických konferencíObsahDetail
 2 Sborník abstraktů SOVDS. Sb. ornitologických konferencíObsahDetail
 21989 Sborník z ornitologické konference Přerov 1989, 10-11.11.1989. ISBN 80-209-0162-0 Státní ústav památkové péče a ochrany přírody ; Okresní vlastivědné muzeum J.A.Komenského v Přerově Moravské ornitologické sdružení v Přerově Sb. ornitologických konferencíObsahDetail
 21988 Pěvci 1988. Sborník z ornitologické konference Přerov 18.-19.11.1988. ISBN 80-209-0152-3 Okresní vlastivědné muzeum J.A.Komenského v Přerově ; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody Sb. ornitologických konferencíObsahDetail
 21987 Vodní ptáci 1987. Sborník z ornitologické konference Přerov 6.-7.11.1987. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody ; Okresní vlastivědné muzeum J.A.Komenského v Přerově Moravské ornitologické sdružení v Přerově Sb. ornitologických konferencíObsahDetail
 21986 Sovy 1986. Sborník z ornitologické konference Přerov 14.-15.11.1986. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody ; Okresní vlastivědné muzeum J.A.Komenského v Přerově Moravské ornitologické sdružení v Přerově Sb. ornitologických konferencíObsahDetail
 21985 Dravci 1985. Sborník z ornitologické konference Přerov 14.-16.11.1985. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody ; Okresní vlastivědné muzeum J.A.Komenského v Přerově Moravské ornitologické sdružení v Přerově Sb. ornitologických konferencíObsahDetail
 21977 Dravci 1977. 1. díl. Sborník referátů a příspěvků z celostátní pracovní porady, 6.-9. září 1977, Davle u Prahy.. SSPPOP Středočeský kraj ; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody Sb. ornitologických konferencíObsahDetail
 21978 Dravci 1977. 2. díl. Sborník referátů a příspěvků z celostátní pracovní porady, 6.-9. září 1977, Davle u Prahy.. SSPPOP Středočeský kraj ; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody Sb. ornitologických konferencíObsahDetail
 21962 Sborník přednášek II. celostátní konference Československé ornithologické společnosti v Praze, v červnu 1962. ČSOS ; Národní muzeum Sb. ornitologických konferencíObsahDetail
 21956 Sborník přednášek I. celostátní konference Československé ornithologické společnosti v Praze, v říjnu 1956. ČSOS ; Národní muzeum Sb. ornitologických konferencíObsahDetail
 21990 Ptáci v kulturní krajině. 1. díl. Sborník přednášek z II. jihočeské ornitologické konference konané ve dnech 25. a 26. února 1989 v Českých Budějovicích. ISBN 80-85033-06-2 KSSPPOP, České Budějovice Sb. ornitologických konferencíObsahDetail
 21987 Avifauna jižních Čech a její změny. 2. díl. Sborník přednášek z I. jihočeské ornitologické konference konané ve dnech 22.- 23. února 1986 v Českých Budějovicích. KSSPPOP, České Budějovice Sb. ornitologických konferencíObsahDetail
 21987 Avifauna jižních Čech a její změny. 1. díl. Sborník přednášek z I. jihočeské ornitologické konference konané ve dnech 22.- 23. února 1986 v Českých Budějovicích. KSSPPOP, České Budějovice Sb. ornitologických konferencíObsahDetail
 9 13. stredoslovenská ornitologická konferencia s medzinárodnou účasťou, Zvolen, 7.-8.9. 2001. TU Zvolen  ObsahDetail
 2 10th International Conference on Bird Census and Atlas Work, Helsinki..  ObsahDetail
 2 12th International Conference of IBCC and EOAC 'Bird Numbers 1992', Noordwijkerhout, The Netherlands, September 14th-18th, 1992.  ObsahDetail
 21997 1st Meeting of the European Ornithological Union, Bologna, Italy (1997)..  ObsahDetail
 2 Bird Census and Atlas Studies.  ObsahDetail
 21990 Ciconia '88. Zborník referátov z odborného seminára konaného 28. - 29. Júna 1988 v Komárne. KÚŠPSOP v Bratislavě  ObsahDetail
 22011 Ornitologie – věda pro každého - Sborník abstraktů z celostátní konference České společnosti ornitologické, 7.- 9. října 2011, Mikulov. ISBN 978-80-87572-01-6 ČSO  ObsahDetail
 2 Proceedings of the XIIth International Ornithological Congress, Helsinki 1958..  ObsahDetail
 21990 Proceedings of the Xlth International Conference on Bird Census and Atlas Work, Prague 1990.  ObsahDetail
 21990 Ptáci v kulturní krajině. 2. díl. Sborník přednášek z II. jihočeské ornitologické konference konané ve dnech 25. a 26. února 1989 v Českých Budějovicích. ISBN 80-85033-06-2 KSSPPOP, České Budějovice  ObsahDetail
 21968 Sborník 30 let MOS v Přerově .. Moravská ornitologická společnost  ObsahDetail
 2 Sborník abstraktů IAE VŠZ Kostelec nad Černými lesy.  ObsahDetail
 21963 Sborník přednášek III. ornithologické konference v Brně dne 7.-8. XII. 1963. Přírodovědecký klub při Moravském museu v Brně  ObsahDetail
 2 Sborník Symposium o koroptvi.  ObsahDetail
 22000 Sborník Tetřevovití - Tetraonidae na přelomu tisíciletí .. ISBN 80296-04-0 ČZU  ObsahDetail
 21984 Vodní ptactvo a jeho prostředí v ČSSR. Sborník referátů ze seminářů Pracovní skupiny pro výzkum, ochranu a obhospořadování vodního ptactva a jeho prostředí při ÚVO ČSAV, Brno 1984.. ČSAV ÚVO  ObsahDetail
 2 XVIII. Congressus Internationalis Ornithologicus, 1982. Abstracts of Symposia and Poster presentation. Moskva..  ObsahDetail
 2 Zborník Bocian biely Ciconia ciconia II..  ObsahDetail
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348