Seznam tuzemských botanických sborníků
  Formulář obsahuje seznam neperiodických botanicky zaměřených sborníků z konferencí a seminářů ale také jednorázově vydané tématické sborníky.
 CodeYearPublicationEditorŘadaObsahDetail
 92006 Cyanobacterial water blooms: effects, consequences and management. Book of abstracts, Brno, September 1-2, 2006. ISBN 80-86188-24-8 Botanický ústav AV ČR, v.v.i.  ObsahDetail
 92006 Cyanobakterie 2006, biologie, toxikologie a management. Sborník konference konané 24.-25.5.2006 v Brně. ISBN 80-86188-22-1 Botanický ústav AV ČR, v.v.i.  ObsahDetail
 92008 Cyanobakterie 2008, invazivní sinice, nové cyanotoxiny a trendy v technologiích. Sborník konference konané 2.-3.4.2008 v Brně. ISBN 978-80-86188-26-3 Botanický ústav AV ČR, v.v.i.  ObsahDetail
 92010 Cyanobakterie 2010, příčiny, důsledky a řešení rozvoje vodních květů sinic. Sborník konference konané 16.-17.6.2010 v Brně. ISBN 978-80-86188-33-1 Botanický ústav AV ČR, v.v.i.  ObsahDetail
 22001 Abstracts and Programme of the 4TH European Conference on the Conservation of Bryophytes. Průhonice, Czech Republic 1 July - 2 July 2001. Botanický ústav AV ČR, v.v.i.  ObsahDetail
 22002 Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical Society, Lednice, August 19 – 23, 2002. ISBN 80-86632-02-4 ČBS  ObsahDetail
 9 Bioindicatores deteriorisatíonis regionis. Proceedings of the sixth international conference, 15-21 Sept. 1991, České Budějovice. AV ČR  ObsahDetail
 9 Divenzita lišajníkov - poznanie, zmeny a trendy vývoja. Abstrakty z konference. SAV BÚ, Bratislava  ObsahDetail
 9 Diverzita rastlinstva Slovenska. Zborník referátov zo VI. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti při SAV, Blatnica, 6.-10. juna 1994. SBS pri SAV  ObsahDetail
 9 Doktorandské inspirace v botanice II, Sborník abstraktů z konference České botanické společnosti, Praha 26.-27. listopadu 2011. ČBS  ObsahDetail
 91978 Ekologie a ekonomika Třeboňska, sborník přednášek, Třeboň 1978. I.. ČSAV BÚ  ObsahDetail
 91978 Ekologie a ekonomika Třeboňska, sborník přednášek, Třeboň 1978. II.. ČSAV BÚ  ObsahDetail
 9 História, súčasnosť a perspektivy ochrany přírody v Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, Konferencia 20.-21.10. 2005, Nitra, Program a zbomík abstraktov..  ObsahDetail
 9 Medzinárodná konferencia prírodovedných pracovníkov muzeí a pracovníkov muzeí v prírode, Zborník referátov, Liptovský Mikuláš..  ObsahDetail
 91997 Methods in plant sciences. Sborník příspěvků ze Sympozia o metodách použvaných v Česku a na Slovensku při studiu rostlin, 3.-6. listopadu 1997, Vranovská Ves u Znojma. ČSEBR  ObsahDetail
 91984 Mikroelementy '84. Sborník přednášek z XVIII. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu, Praha, 3. května 1984.  ObsahDetail
 9 Nové poznatky o flóře a vegetaci střední Evropy a o jejich změnách, Sborník abstraktů z X. sjezdu České botanické společnosti, Praha 3.-7. září 2012. ČBS  ObsahDetail
 9 Ochrana biodiverzity na Slovensku. Seminář při příležitosti 10. výročia založenia katedry, 7. apríla 2000. Zborník abstraktov..  ObsahDetail
 9 Ochrana biodiverzity na Slovensku. Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici, 6.-8. apríl 1993, Bratislava.  ObsahDetail
 9 Ochrana múzejných zbierkových predmetov. Zborník príspevkov zo seminára Svatý Jur 1999. Slovenské národně muzeum, Bratislava.. Slovenské národné múzeum  ObsahDetail
 9 Ochrana přírody a krajiny se zaměřením na Kraslicko, Sborník příspěvků k regionálnímu semináři. Měs. ú. Kraslice  ObsahDetail
 9 Problémy a otázky ochrany fauny a flory SSR (X. celoslovenský seminář, 1984), Bratislava..  ObsahDetail
 9 Sborník příspěvků z konference mladých muzejních pracovníků, Brno, 29. května 1986. Moravské zemské muzeum  ObsahDetail
 9 Sborník XIV. Biochemických dní, Bratislava.  ObsahDetail
 91999 Symposium Ecology of Antarctic coastal oasis, 21-24 September 1999, Valtice, Masaryk University, Brno. MU  ObsahDetail
 9 Vplyv imisii na ekosystémy. Zbornik referátov z konferencie Zvolen et Nitra.  ObsahDetail
 9 Význam a funkce odmřelého dřeva v lesních porostech, Sborník přispěvků ze semináře s exkurzí 8.-9. října, Vranov nad Dyjí.  ObsahDetail
 9 Zborník 1. XXI. (TOP Počúvadlo 1985), Žiar n. Hronom..  ObsahDetail
 9 Zborník odborných prác IV. Západoslovenského TOPu, Zväzok III - Beckov, Bratislava..  ObsahDetail
 91999 Zborník referátov zo 7. zjazdu Slovenskej botanickej společností pri SAV 21.-25. juna 1999, Hrabušice-Podlesok. ISBN 80-85453-34-7 SBS pri SAV  ObsahDetail
 9 Zborník z ved. konf. (Omva, 8-10.9 1997)SPU, Nitra.  ObsahDetail
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348