Detail publikace.
 
Název: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědy
Název pro citace: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědy
Alternativní název: Reports of Regional Museum in Olomouc
Typ publikace: Časopis recenzovaný, neimpakt.
Vznik: 1991
Vychazí: 2x ročně, liché číslo - vědy přírodní
Místo vydávání: Olomouc
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 1212-1134
Návaznost: Dříve jako Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci a nahrazuje část časopisu Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, ISSN 0231-570X
Zaměření: Hlavním posláním časopisu je prezentovat výsledky odborné činnosti pracovníků vědeckých a kulturních institucí, které se zabývají přírodními a historickými poměry na Moravě.
Stav v databázi: Zařazena čísla 283/2005 až 317/2019
Práva: © Vlastivědné muzeum v Olomouci. Všechna práva vyhrazena.
Adresa: Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 9ce4817c-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 3728 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348