Detail publikace.
 
Název: Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná
Název pro citace: Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná
Typ publikace: Časopis recenzovaný, neimpakt.
Vznik: 1994
Vychazí: 1x za 2 roky
Místo vydávání: Kolín
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 1210-6933
Zaměření: Sborník je určen k publikování výsledků výzkumu v terénních přírodovědných oborech. Kromě článků s obvyklou strukturou vědecké práce v příslušném oboru jsou též publikovány zprávy muzejního charakteru, např. katalogy sbírkových fondů.
Stav v databázi: Zařazeny obsahy všech ročníků tj. 1/1994 až 12/2016.
Práva: © Regionální muzeum v Kolíně, všechna práva vyhrazena
Adresa: Brandlova 27, 280 02 Kolín I
Mail: rus@muzeumkolin.cz
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 9cdd5a6e-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 3706 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348