Detail publikace.
 
Název: Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV
Název pro citace: Zpr. Čs. spol. entomol. při ČSAV
Typ publikace: Časopis
Vznik: 1965
Zánik: 1992
Vychazí: nepravidelně
Místo vydávání: Praha
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 0862-478X
Návaznost: Dále jako Klapalekiana, ISSN 1210-6100
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 9c5c9b6c-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 3332 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348