Detail publikace.
 
Název: Klapalekiana
Název pro citace: Klapalekiana
Typ publikace: Časopis
Vznik: 1993
Vychazí: 2x ročně (dvojčísla)
Místo vydávání: Praha
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 1210-6100
Návaznost: Dříve jako Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, ISSN 0862-478X
Zaměření: vzdušnicovci (Tracheata): faunistika, taxonomie, ekologie, etologie, metodické a informační články; zaměřeno na střední Evropu (ale ne výlučně)
Stav v databázi: Do databáze jsou zařazeni všechny obsahy od ročníku 29/1993 do 48(1-2)/2012
Práva: © Česká společnost entomologická Praha. Všechna práva vyhrazena.
Adresa: Viničná 7, 128 00 Praha 2
Mail: klapagenda@centrum
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 9bcb2bfa-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 2631 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348