Detail publikace.
 
Název: Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná
Název pro citace: Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná
Typ publikace: Časopis recenzovaný, neimpakt.
Vznik: 2003
Vychazí: 1x ročně
Místo vydávání: Most
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 1214-2573
Návaznost: Navazuje na Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná, který vycházel do r. 2002 ISSN 0231-7656.
Zaměření: Původní faunistické a ekologické práce z území severozápadních Čech; zveřejňuje rovněž výsledky terénních výzkumů pracovníků přírodovědného oddělení muzea nebo poznatky ze studia muzejních sbírek.
Stav v databázi: Do databáze byly zařazeny úplné obsahy všech čísel, a to 25/2003 až 40/2020
Adresa: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most
Mail: joza@muzeum-most.cz
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 9b5658c5-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 4593 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348