Detail publikace.
 
Název: Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae
Název pro citace: Acta Mus. Morav., Sci. biol.
Alternativní název: Časopis Moravského muzea. Vědy biologické
Typ publikace: Časopis recenzovaný, neimpakt.
Vznik: 1997
Vychazí: 1x ročně
Místo vydávání: Brno
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 1211-8788
Návaznost: Dříve část jako Acta Musei Moraviae. Scientiae Naturales, ISSN 0521-2359
Stav v databázi: Zařazen úplný obsah č. 92(1-2)/2007 až 102(2)/2017. Ostatní ročníky obsahují pouze citace, zařazené v rámci zpracovaných bibliografií.
Samostatná příloha: Příloha Folia Mendeliana, ISSN 0085-0748
Adresa: Hviezdoslavova 29a, 627 00 Brno
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 9ac9ae0a-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 2585 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348