Detail publikace.
 
Název: Sborník Severočeského Muzea, Přírodní vědy
Název pro citace: Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy
Alternativní název: Acta Musei Bohemiae borealis. Scientiae naturales
Typ publikace: Časopis recenzovaný, neimpakt.
Vznik: 1958
Vychazí: 1x za 2 roky
Místo vydávání: Liberec
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 0375-1686
Zaměření: přírodní vědy
Stav v databázi: Do databáze byly zařazeny celé obsahy ročníků 1/1958 až 35/2017.
Práva: © Severočeské muzeum v Liberci, přísp. organizace. Všechna práva vyhrazena.
Adresa: Masarykova 11, Liberec 1
Mail: pavel.vonicka@muzeumlb.cz
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 9a35dc3f-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 1183 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348