Detail publikace.
 
Název: Vlastivědný zpravodaj Polabí
Název pro citace: Vlast. zpravodaj Polabí
Typ publikace: Sborník vlastivědný
Vznik: 1961
Vychazí: 1x ročně
Místo vydávání: Poděbrady
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 0231-5769
Zaměření: Obsahuje původní příspěvky z archelogie, historie a jejích pomocných věd, etnografie(etnologie), památkové péče, biologie, enviromentalistiky a muzeologie, týkající se oblasti středního Polabí se zaměřením na okres Nymburk.
Stav v databázi: Zařazeny úplné obsahy od č. 1/1961 do č 40/2010. Ostatní citace jsou zařazeny z autorských bibliografií.
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 99ee55af-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 944 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348