Detail publikace.
 
Název: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka
Název pro citace: Sb. vlastiv. prací Podblanicka.
Typ publikace: Časopis
Vznik: 1957
Vychazí: 2x ročně od č. 49
Místo vydávání: Vlašim
Vydavatel:
Vydavatel 2:
ISSN pro tisk: 0487-5648
Zaměření: Uveřejňuje původní česky psané práce a sdělení, která pojednávají o přírodě a společnosti oblasti podblanicka v současnosti i minulosti.
Stav v databázi: Zařazeny všechny obsahy od č. 1/1957 až do č. 52(1-2)/2018
Adresa: Muzeum Podblanicka, zámek 1, 258 01 Vlašim
Mail: vlasim@muzeumpodblanicka.cz
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Poznámka: prof. Zdeněk Brandl, redaktor přírodovědné části a prof. Jaroslav Pánek a dr. Eva Procházková redaktoři společenskovědné části
Id: 99bea6a7-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 776 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348