Detail publikace.
 
Název: Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda
Název pro citace: Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda
Typ publikace: Časopis recenzovaný, neimpakt.
Vznik: 1967
Vychazí: 1-4x ročně
Místo vydávání: Plzeň
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 0232-0738
Zaměření: příspěvky z botaniky, geologie, paleontologie a zoologie; převážně z území západních Čech
Práva: © Západočeské muzeum v Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Adresa: ZČM, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 99b77f99-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 755 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348