Detail publikace.
 
Název: Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná
Název pro citace: Sb. Okr. muz. v Mostě, řada přír.
Typ publikace: Časopis
Vznik: 1974
Zánik: 2002
Vychazí: 1x ročně
Místo vydávání: Most
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 0231-7656
Návaznost: V roce 2003 se transformoval na Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná (ISSN 1214-2573)
Zaměření: Původní faunistické a ekologické práce z území severozápadních Čech; zveřejňuje rovněž výsledky terénních výzkumů pracovníků přírodovědného oddělení muzea nebo poznatky ze studia muzejních sbírek.
Stav v databázi: Do databáze byly zařazeny úplné obsahy všech čísel, a to 1/1974 až 24/2002.
Práva: © Oblastní muzeum v Mostě. Všechna práva vyhrazena.
Adresa: Okresní muzeum v Mostě, ČSA 1360, 434 01 Most
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 99b51d3a-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 741 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348