Detail publikace.
 
Název: Časopis Musea Království českého
Název pro citace: Čas. Mus. Království českého
Typ publikace: Časopis
Vznik: 1855
Zánik: 1922
Vychazí: 2x ročně
Místo vydávání: Praha
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 1210-9746
Návaznost: Dříve jako Časopis Českého museum, ISSN 0862-7282
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 99024ce3-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 138 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348