Detail publikace.
 
Název: Acta Universitatis Purkynianae, Studia biologica
Název pro citace: Acta Univ. Purkyn., stud. biol.
Typ publikace: Časopis
Vznik: 1994
Vychazí: nepravidelně
Místo vydávání: Ústí n. Labem
ISSN pro tisk: 1212-3137
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 796ca29c-bfa2-11e5-ad79-c4449d194ccb / 7731 Kod: 9
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348