Detail publikace.
 
Název: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae
Název pro citace: Acta Facultatis Pharmaceuticae Univ. Univ. Comenianae
Typ publikace: Časopis
Vznik: 1968
Zánik: 2010
Vychazí: 1x ročně
Místo vydávání: Bratislava
ISSN on line: 1338-6786
Návaznost: Dříve jako Acta Facultatis pharmaceuticae Bohemoslovienicae, ISSN 0303-2639
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 78e47859-c107-11e5-ad79-c4449d194ccb / 7736 Kod: 9
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348