Detail publikace.
 
Název: Acta Botanica Croatica, an international journal of botany
Název pro citace: Acta Botanica Croatica
Typ publikace: Časopis
Vznik: 1957
Vychazí: 1x ročně
ISSN pro tisk: 0365-0588
Návaznost: Dříve Acta botanica Instituti botanici Universitatis Zagrebensis, ISSN 0374-5007
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 78e47856-c107-11e5-ad79-c4449d194ccb / 7733 Kod: 9
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348