Detail publikace.
 
Název: Sborník Muzea Karlovarského kraje
Název pro citace: Sb. Muz. Karlovarského kraje
Typ publikace: Časopis recenzovaný, neimpakt.
Vznik: 2008
Vychazí: 1x ročně
Místo vydávání: Cheb
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 1803-6066
Návaznost: Navazuje na Sborník Chebského muzea (1993 až 2006) ISSN 1802-5617 a na Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje (2006)
Zaměření: uveřejňuje původní studie z oborů přírodních, společenských a historických věd, muzeografické příspěvky, recenze a personálie vztahující se k území Karlovarského kraje a přilehlých oblastí SRN.
Adresa: Muzeum Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 02 Cheb
Mail: sekretariat@muzeumcheb.cz
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Poznámka: Časopis zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, schválený Radou pro výzkum, vývoj a inovace pro rok 2015
Id: 3c017eb8-26bb-11df-92b8-b7249233d63c / 6466 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348