Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2005Embertová R. Analýza dlouhodobého vývoje krajiny ve vybraných katastrech na Berounsku. 121 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce Z. Lipský Diplomová práce D
 2005Zýková K. Analýza změn vývoje krajiny Stříbrska. 139 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce P. Červinka Diplomová práce D
 2005Klimentová M. Evropeizace environmentálního diskurzu v postsocialistických zemích - dopad východního rozšíření na environmentální politiku EU. 120 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Vedoucí práce P. Jehlička Diplomová práce D
 2005Jungvirtová E. Hydrometeorologická analýza povodňových situací v povodí Sázavy. 118 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce J. Hladný Diplomová práce D
 2005Kvášovský J. Jakost povrchových vod a znečištění sedimentů těžkými kovy v povodí Loděnice. 195 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce J. Langhammer Diplomová práce D
 2005Portych Z. Jakost povrchových vod v povodí Úpy. 167 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce J. Langhammer Diplomová práce D
 2005Linhartová I. Jakost povrchových vod v povodí vodního díla Seč. 131 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce B. Janský Diplomová práce D
 2005Balcar T. Podmíněnost zvýšených koncentrací přízemního ozonu ve východních Čechách stavem ozonosféry a vybranými meteorologickými prvky. 52 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce J. Kastner Diplomová práce D
 2005Bicanová M. Použití metody ekomorfologického monitoringu v povodí Košínského potoka s využitím nástrojů GIS. 108 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce M. Matoušková Diplomová práce D
 2005Vrána K. Vliv alkoholu na zdraví populace v Evropě se zaměřením na Českou republiku. 89 stran. Diplomová práce. UK FPř KDG. Vedoucí práce B. Burcin Diplomová práce D
 2005Valentová E. Vybrané zeměpisné téma v pojetí koncepce globální výchovy. 93 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Vedoucí práce D. Řezníčková Diplomová práce D
 2005Kukla P. Vývoj struktury krajiny a změny vodní složky krajiny v dolní části povodí Bystřice. 107 stran. Diplomová práce. UK FPř KFGG. Vedoucí práce Z. Lipský Diplomová práce D
 2005Barannikov P. Vznik, vývoj a difúze environmentální legislativy od 2. poloviny 19. století: USA a vybrané státy Evropy. 126 stran. Diplomová práce. UK FPř KSGRR. Vedoucí práce L. Jeleček Diplomová práce D
 2005Černá D. Zdravá délka života. 76 stran. Diplomová práce. UK FPř KDG. Vedoucí práce J. Rychtaříková Diplomová práce D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348