Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
1234
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2016Klíma T. Vliv osevních směsí a pozemkových úprav na travino-bylinná společenstva v NP Podyjí. [The influence of sowing mixtures and soil treatment for grass – herbal communities in the NP Podyjí.] 57 stran. Bakalářská práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Bakalářská práce D PDF
 2006Kudělková V. Analýza legislativní úpravy procesů integrované prevence ČR a SR. 84 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚZPET. Vedoucí práce Jiří Mareček Diplomová práce D
 2006Machová P. Analýza zpracování bioodpadů kompostovacími technologiemi. 67 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚZPET. Vedoucí práce B. Groda Diplomová práce D
 2006Kolářová Ž. Kompostování čistírenských kalů. 87 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚZPET. Vedoucí práce R. Rybář Diplomová práce D
 2006Fryč J. Optimalizace dopravních cest při svozu odpadů s využitím geoinformačních technologií. 59 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚZPET. Vedoucí práce R. Rybář Diplomová práce D
 2006Slosiarik M. Optimalizace investičního záměru zřízení kompostárny. 73 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚZPET. Vedoucí práce Jiří Mareček Diplomová práce D
 2006Kozák P. Vliv chemických srážedel fosforu na metanogenezi v čistírnách odpadních vod. 45 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚZPET. Vedoucí práce B. Groda Diplomová práce D
 2006Rozehnalová E. Využití biologicky rozložitelného odpadu. 97 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚZPET. Vedoucí práce B. Groda Diplomová práce D
 2006Mrázková L. Využití kalů z čistírny odpadních vod jako plniva pro výrobu disperzních lepidel. 65 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚZPET. Vedoucí práce R. Rybář Diplomová práce D
 2005Hájek M. Aktuální problémy ochrany přírody a krajiny v Kyjovském regionu. 83 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚKE. Vedoucí práce V. Láznička Diplomová práce D
 2005Seková H. Aktuální problémy ochrany přírody a krajiny ve vybraném zájmovém území. 74 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚKE. Vedoucí práce V. Láznička Diplomová práce D
 2005Rovnaníková A. Analýza čištění odpadních vod v malé obci. 124 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚZPET. Vedoucí práce B. Groda Diplomová práce D
 2005Doležal T. Analýza kvality kalů z čistírny odpadních vod a jejich využití v zemědělství. 78 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚZPET. Vedoucí práce B. Groda Diplomová práce D
 2005Rusnáková P. Dynamika růstu smrku ztepilého na vybraném území Orlických hor. 94 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce M. Martinková Diplomová práce D
 2005Duda T. Dynamika vývoje synuzie dřevin národní přírodní rezervace Mionší. 56 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce J. Štykar Diplomová práce D
 2005Kovář M. Ekologická síť v nivě Svratky v úseku Bystrc-Žabovřeské louky. 52 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce Antonín Buček Diplomová práce D
 2005Malá Z. Ekologické zemědělství a jeho vztah ke krajině. 66 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚKE. Vedoucí práce P. Trnka Diplomová práce D
 2005Švendová J. Ekologicko-dendrologické zhodnocení a management Plesenského lesa. 73 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce L. Úradníček Diplomová práce D
 2005Urbaňcová N. Geobiocenologická charakteristika a návrh péče o lesní porosty přírodní rezervace Čerňavina. 57 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce Antonín Buček Diplomová práce D
 2005Marečková Š. Geobiocenologické podklady a návrh péče o významné přírodní a historické prvky krajiny v okolí hradu Pernštejna. 103 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce Antonín Buček Diplomová práce D
 2005Vojtíková V. Geobiocenologické podklady a návrh péče o významné přírodní a historické prvky krajiny v okolí Jankovic (Chřiby). 69 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce Antonín Buček Diplomová práce D
 2005Rejnková K. Hodnocení krajinného rázu přírodního parku Melechov. 82 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce J. Lacina Diplomová práce D
 2005Čermák Z. Hodnocení růstu druhu Pseudotsuga menziesii na území lesních majetků města Tábor. 37 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce L. Úradníček Diplomová práce D
 2005Adam M. Inventarizace a hodnocení růstu jedle bělokoré v oblasti Verneřického středohoří. 52 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce L. Úradníček Diplomová práce D
 2005Říčan P. Inventarizace a management rodu Ulmus v chráněné krajinné oblasti Poodří. 73 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce L. Úradníček Diplomová práce D
 2005Dreslerová J. Krajinně ekologické hodnocení významných dřevin západní části chráněné krajinné oblasti Poodří a jejich management. 168 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce P. Maděra Diplomová práce D
 2005Zemková E. Kvantitativní hodnocení sociálně-rekreační a zdravotně-hygienické funkce lesů vybrané části LHC Dolný Kubín. 86 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚTOK. Vedoucí práce I. Vyskot Diplomová práce D
 2005Vítková L. Možnosti využití druhu Cryptomeria japonica D. Don na příkladu ŠLP Křtiny. 76 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce L. Úradníček Diplomová práce D
 2005Šamánková E. Možnosti využití prevenčních postupů v odpadovém hospodářství konzervárenského podniku. 82 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚKE. Vedoucí práce J. Kotovicová Diplomová práce D
 2005Košťálová L. Možnosti zpřístupnění mušovského kostela. 42 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚKE. Vedoucí práce V. Láznička Diplomová práce D
 2005Mareš O. Návrh optimalizace lesní dopravní sítě v gravitačním území Křtinského potoka na území ŠLP Masarykův les Křtiny. 83 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚTOK. Vedoucí práce P. Hrůza Diplomová práce D
 2005Dušanová H. Návrh plánu péče o lokalitu Stružka v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. 66 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce Antonín Buček Diplomová práce D
 2005Pánská L. Návrh plánu péče o přírodní rezervaci Písečný rybník. 83 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce Antonín Buček Diplomová práce D
 2005Ulrych E. Návrh systému trvale udržitelného LH pro západní oblast národního parku Podocarpus, Ekvádor. 73 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce J. Pavliš Diplomová práce D
 2005Dvořák T. Obnova nádrže - Pstruhový rybník. 55 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚTOK. Vedoucí práce J. Synková Diplomová práce D
 2005Polák J. Ochranná opatření v pásmech ochrany vodních zdrojů - srovnávací studie. 60 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚKE. Vedoucí práce F. Toman Diplomová práce D
 2005Langer V. Oprava povodňových škod na toku Lubina. 44 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚTOK. Vedoucí práce J. Synková Diplomová práce D
 2005Berková K. Posouzení kvality čištění odpadních vod vybrané obce. 59 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚKE. Vedoucí práce V. Hubačíková Diplomová práce D
 2005Vítek R. Posuzování vlivů na životní prostředí (výstavba větrných elektráren v Jihomoravském kraji). 80 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚKE. Vedoucí práce V. Láznička Diplomová práce D
 2005Horák P. Rekonstrukce rybníku v Jabkenické oboře - rybník Vidlák. 51 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚTOK. Vedoucí práce J. Synková Diplomová práce D
 2005Slouková K. Rekonstrukce rybníku v Jabkenické oboře - Štičí rybník. 36 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚTOK. Vedoucí práce J. Synková Diplomová práce D
 2005Wanieková K. Rekonstrukce rybníku v Jabkenické oboře - Štičí rybník. 59 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚTOK. Vedoucí práce J. Synková Diplomová práce D
 2005Drgáčová R. Síť opuštěných lomů jako příspěvek do kostry ekologické stability krajiny v okolí Komně. 88 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce P. Maděra Diplomová práce D
 2005Matějková E. Situace a perspektiva ekologické farmy. 56 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚKE. Vedoucí práce Z. Ulčák Diplomová práce D
 2005Skopalová P. Sledování sukcesního vývoje nově založeného biocentra (k.ú. Starovičky). 81 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚKE. Vedoucí práce P. Trnka Diplomová práce D
 2005Goldschmidtová M. Současný stav nivní krajiny mezi Drnholcem a Brodem nad Dyjí a návrh komplexního řešení krajinného prostoru. 64 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚKE. Vedoucí práce P. Trnka Diplomová práce D
 2005Ambrož R. Srovnání metod určených k hodnocení funkcí lesů a vyjádření újmy na funkcích lesa. 52 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚTOK. Vedoucí práce P. Kupec Diplomová práce D
 2005Křenková N. Stanovení hydrických a edafických limitů funkčního využití krajiny v dílčí části povodí Bystřičky. 76 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚTOK. Vedoucí práce P. Kupec Diplomová práce D
 2005Opravil T. Studie cyklostezky Hády na území ŠLP Masarykův les Křtiny (úsek č.2). 42 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚTOK. Vedoucí práce J. Skoupil Diplomová práce D
 2005Dejmal P. Studie cyklostezky Hády na území ŠLP Masarykův les Křtiny. 51 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚTOK. Vedoucí práce P. Hrůza Diplomová práce D
 2005Král Z. Studie obnovy jádra obce včetně dobudování infrastruktury. 69 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚKE. Vedoucí práce J. Prudký Diplomová práce D
 2005Urbanec M. Studie odtokových poměrů v horní části povodí toku Šatava. 45 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚTOK. Vedoucí práce J. Synková Diplomová práce D
 2005Trnková M. Studie odtokových poměrů v povodí Hvězdičky. 69 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚTOK. Vedoucí práce J. Synková Diplomová práce D
 2005Pracný L. Studie protierozních opatření ve vybraném katastru. 61 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚKE. Vedoucí práce F. Toman Diplomová práce D
 2005Bystrianská I. Studie řešení rybníka u Hodějovického mlýna. 52 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚTOK. Vedoucí práce J. Synková Diplomová práce D
 2005Zlámalová M. Studie sukcesního vývoje nově založeného mokřadu u Ponětovic. 71 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚKE. Vedoucí práce P. Trnka Diplomová práce D
 2005Stehlíková S. Studie úpravy bystřiny Floriánek. 46 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚTOK. Vedoucí práce V. Tlapák Diplomová práce D
 2005Černek I. Studie úpravy toku - Zblovický potok. 57 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚTOK. Vedoucí práce J. Synková Diplomová práce D
 2005Rástočný M. Studie vodního režimu Kunčické oblasti s obnovou malé vodní nádrže za účelem zvýšení biodiverzity krajiny. 51 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚTOK. Vedoucí práce L. Koutný Diplomová práce D
 2005Kavková R. Studie změn přírodních podmínek po revitalizaci vybraného toku. 73 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚKE. Vedoucí práce V. Hubačíková Diplomová práce D
 2005Domokošová K. Vliv revitalizačních opatření na biodiverzitu a ekologickou stabilitu lokality Spálený potok, k.ú. Krumvíř a návrh navazujících opatření. 55 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚTOK. Vedoucí práce P. Kupec Diplomová práce D
 2005Mlejnková M. Vyhodnocení schopnosti lesních porostů v modelovém území k.ú. Vracov realizovat celospolečenské požadavky na aktuální funkční účinnost funkce hydricko-vodohospodářské a ekostabilizační. 79 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚTOK. Vedoucí práce P. Kupec Diplomová práce D
 2005Jareš V. Vymezení kostry ekologické stability krajiny v okolí obce Nechanice. 88 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce P. Maděra Diplomová práce D
 2005Novosad P. Využití informačních systémů v oblasti odpadového hospodářství města Boskovic. 85 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚZPET. Vedoucí práce R. Rybář Diplomová práce D
 2005Šebesta J. Vývoj sinusie podrostu lesních geobiocenóz na výzkumném polygonu prof. A. Zlatníka ve Východních Karpatech. 62 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce Antonín Buček Diplomová práce D
 2005Kolář T. Vývoj sinuzie dřevin lesních geobiocenóz na výzkumném polygonu prof. A. Zlatníka ve Východních Karpatech. 57 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce Antonín Buček Diplomová práce D
 2005Hauserová V. Zpracování kalů z čistíren odpadních vod. 109 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚZPET. Vedoucí práce B. Groda Diplomová práce D
 2004Janáková L. Aktuální problémy ochrany přírody a krajiny v západní části kraje Vysočina. 86 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚKE. Vedoucí práce V. Láznička Diplomová práce D
 2004Kornelová M. Bečva v Oseku, km 19,500-21,700 - popis a vyhodnocení aktivit po povodni v. r. 1997. 74 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚTOK. Vedoucí práce J. Synková Diplomová práce D
 2004Vatolíková Z. Biotopy povodňového koryta Bečvy. 62 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce J. Lacina Diplomová práce D
 2004Karafiát M. Dendroekologické zhodnocení vybrané části území města Hradce Králové. 296 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce P. Maděra Diplomová práce D
 2004Ballesta S. Development of forest geobiocoenoses and management of the National Nature Reserve Hádecká planinka. 113 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce Antonín Buček Diplomová práce D
 2004Kovářová I. Druhová diverzita zvláště chráněných druhů rostlin na vybraných lokalitách Hostýnských vrchů a jejich management. 65 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce J. Koblížek Diplomová práce D
 2004Najvarová B. Ekologická síť v okolí Kunštátu. 50 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce Antonín Buček Diplomová práce D
 2004Bruštík L. Ekologicko-dendrologické hodnocení biokoridoru Radějov. 55 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce L. Úradníček Diplomová práce D
 2004Sita Z. Ekonomické a mimoekonomické aspekty pravidel na výměnu vlastnických práv k pozemkům v procesu pozemkových úprav. 75 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚKE. Vedoucí práce F. Toman Diplomová práce D
 2004Cuesta R. Endangered, protected and invasive plant species in the forest geobiocoenoses o the National Nature Reserve Hádecká planinka. 107 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce Antonín Buček Diplomová práce D
 2004Gomis R. Función de los corredores ecológicos en el paisaje. 72 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce Antonín Buček Diplomová práce D
 2004Červinka P. Geobiocenologická charakteristika a návrh péče o lesní porosty severní části přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice. 60 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce Antonín Buček Diplomová práce D
 2004Zapletalová E. Geobiocenologické mapování a návrh péče o příbřežní zónu řeky Moravy jižně od soutoku s Desnou. 62 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce Antonín Buček Diplomová práce D
 2004Pavlíková T. Geobiocenologické podklady a návrh péče o významné přírodní a historické prvky krajiny středního Pojihlaví. 61 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce Antonín Buček Diplomová práce D
 2004Kovaříková L. Geobiocenologické podklady a návrh péče o významné přírodní a historické prvky krajiny území obce Hostětín (Bílé Karpaty). 92 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce Antonín Buček Diplomová práce D
 2004Dovrtěl J. Geobiocenózy národní přírodní památky Rudické propadání v chráněné krajinné oblasti Morvský kras. 104 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce J. Koblížek Diplomová práce D
 2004Vojtelová P. Hodnocení a návrh péče o břehové porosty Svitavy v okolí Březové n. Svitavou. 88 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce J. Lacina Diplomová práce D
 2004Dostál A. Hodnocení a návrh péče o břehové porosty v Brně. 68 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce J. Lacina Diplomová práce D
 2004Koutecký T. Hodnocení lesnických rekultivací a spontánní sukcese na antropogenním reliéfu v okolí Ostravy. 57 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce J. Lacina Diplomová práce D
 2004Navrátilová M. Hodnocení potenciální retence povodí. 61 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚKE. Vedoucí práce F. Toman Diplomová práce D
 2004Skalický P. Hodnocení sociálně-rekreační a zdravotně-hygienické funkce lesů v povodí potoka Nešůrka. 76 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚTOK. Vedoucí práce I. Vyskot Diplomová práce D
 2004Koupilová V. Inventarizace a ekologicko-dendrologické hodnocení biokoridoru Vracov. 48 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce L. Úradníček Diplomová práce D
 2004Ježová J. Inventarizace dřevin areálu FN Bohunice a navazujících ploch zeleně. Vyhodnocení hygienicko-medicinálních vlastností sledovaných dřevin. 73 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce S. Tichá Diplomová práce D
 2004Rychtecká P. Krajinně ekologické hodnocení významných dřevin východní části chráněné krajinné oblasti Poodří a jejich management. 155 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce P. Maděra Diplomová práce D
 2004Pejřil J. Metody rekultivací vápencových lomů v ČR a jejich zhodnocení z hlediska vlivu na životní prostředí. 105 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce P. Jelínek Diplomová práce D
 2004Klímová Z. Mohutné dřeviny Liberecka - dendrologický průzkum. 58 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce S. Tichá Diplomová práce D
 2004Mikita T. Návrh péče o harmonickou kulturní krajinu v okolí Lomnice u Tišnova. 77 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce J. Lacina Diplomová práce D
 2004Nováková M. Návrh péče o kostru ekologické stability Doubravy u Hodonína. 62 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce J. Lacina Diplomová práce D
 2004Dohnal J. Návrh péče o lesní ekologicky významné segmenty krajiny v k.ú. Želešice. 67 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce Antonín Buček Diplomová práce D
 2004Davidová I. Návrh rekultivace vápencového lomu u Lažánek. 111 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce J. Lacina Diplomová práce D
 2004Theimerová L. Ochrana přírody a krajiny v oblasti Jeseníků ve vztahu k povodním. 68 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚKE. Vedoucí práce V. Láznička Diplomová práce D
 2004Wittmannová S. Ochrana údolní nivy, oblast soutoku řek Moravy a Bečvy. 69 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚKE. Vedoucí práce V. Láznička Diplomová práce D
 2004Matuška I. Oprava kulturní památky Klauza na plavení dříví v k.ú. Rajnochovice. 46 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚTOK. Vedoucí práce V. Tlapák Diplomová práce D
1234
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348