Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2002Vozková J. Analýza ekologické zátěže vybraných cvičišť Vojenského újezdu . 95 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Březina. Melkes V. Diplomová práce D
 2002Fadrná E. Analýza realizace politiky vzdělávání v oblasti životního prostředí. 65 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce R. Urbanová Diplomová práce D
 2002Voharčíková D. Dopad používání zbraní na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. 141 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce V. Melkes Diplomová práce D
 2002Štenclová S. Hodnocení environmentálních aspektů. 85 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce J. Kellner Diplomová práce D
 2002Zvěřinová Z. Implementace systému environmentálního managementu v podniku EKOLA České Libchavy, s.r.o.. 94 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce J. Kellner Diplomová práce D
 2002Tauš P. Koloběh vybraných prvků ve vodách a vliv povodí. 85 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce J. Kellner Diplomová práce D
 2002Hanáková J. Kontaminace půd rizikovými prvky v regionu Vyškova. 88 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce Jan Navrátil Diplomová práce D
 2002Tvarůžková J. Monitorování hluku ze silniční dopravy. 112 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce Jan Navrátil Diplomová práce D
 2002Hanzlík R. Návrh informačního systému pro správu VÚ Březina s přihlédnutím k životnímu prostředí. 92 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce J. Kotolan Diplomová práce D
 2002Davidová K. Ochrana životního prostředí a veřejná správa. 86 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce A. Olejníček Diplomová práce D
 2002Kaděra M. Posuzování vlivů na životní prostředí při výstavbě a provozu velkého obchodního objektu. 79 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce V. Melkes Diplomová práce D
 2002Rychlíková K. Prevence a minimalizace rizika vzniku ekologických havárií v AČR. 93 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce V. Melkes Diplomová práce D
 2002Krejza A. Přeprava nebezpečných látek po železnici. 106 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce L. Šírek Diplomová práce D
 2002Soldán P. Řešení ochrany životního prostředí před ničivými účinky záplav. 93 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce A. Olejníček Diplomová práce D
 2002Pončová V. Stanovení obsahu radonu v půdách. 98 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce Jan Navrátil Diplomová práce D
 2002Černý O. Účast veřejnosti v rozhodovacích procesech při posuzování vlivů na životní prostředí. 76 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce R. Urbanová Diplomová práce D
 2002Libenský P. Vliv turismu na rozvoj a úroveň životního prostředí v České republice. 72 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce R. Urbanová Diplomová práce D
 2002Cibulková V. Využití vybraných mobilních testů v čistírnách odpadních vod. 95 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce Jan Navrátil Diplomová práce D
 2001Valentová M. Alternativní zdroje pohonných hmot. 81 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce J. Kellner Diplomová práce D
 2001Tumová M. Analýza vlivů vojenské činnosti s použitím bojové techniky na ekosystémy VVP Dědice. 69 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Diplomová práce D
 2001Trnečka A. Ekologický a ekonomický význam kořenových čistíren odpadních vod. 71 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce R. Urbanová Diplomová práce D
 2001Navrátilová K. Ekotoxikologické hodnocení jakosti vody. 79 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce J. Kellner Diplomová práce D
 2001Preisler M. Havárie jaderně energetických zařízení a jejich důsledky pro životní prostředí a jedernou energetiku. 71 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce J. Kellner Diplomová práce D
 2001Hrdina J. Lesní hospodářství ve vojenský výcvikový prostor Brdy a Dědice. 62 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce R. Urbanová Diplomová práce D
 2001Vojtková I. Monitoring celkového znečištění povrchových vod organickými látkami. 95 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce Jan Navrátil Diplomová práce D
 2001Bragagnolová P. Možnosti implementace čistší produkce v resortu obrany. 97 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce F. Božek Diplomová práce D
 2001Soukupová Š. Optimální struktura ekologických orgánů v rezortu MO České republiky z hlediska environmentální bezpečnosti. 74 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce Jan Navrátil Diplomová práce D
 2001Sedláčková S. Posouzení užitných vlastností sorbentů pro záchyt ekotoxických látek. 87 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce Jan Navrátil Diplomová práce D
 2001Klustová P. Rozvoj dopravy v souladu se strategií udržitelného života. 75 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce R. Urbanová Diplomová práce D
 2001Řehák D. Úloha ekologie v Armádě ČR, počátky její integrace a vývoj od roku 1995. 74 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce A. Olejníček Diplomová práce D
 2001Malý K. Veřejné rozpočty a životní prostředí. 94 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce R. Urbanová Diplomová práce D
 2001Šaněk M. Vliv dopravy na obsah vybraných škodlivin v okolí komunikací. 73 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce J. Kellner Diplomová práce D
 2001Martinek P. Vliv havárií vodních děl na životní prostředí zasažených oblastí. 83 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce K. Dušátko Diplomová práce D
 2001Pindur R. Vliv silikátového průmyslu na životní prostředí. 83 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Diplomová práce D
 2001Orel J. Vybrané problémy ochrany přírody na Slavkovsku. 92 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce R. Urbanová Diplomová práce D
 2001Žikešová M. Zabezpečení tvorby a ochrany životního prostředí v organizačních strukturách NATO z hlediska environmentální bezpečnosti. 75 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce Jan Navrátil Diplomová práce D
 2001Bárta J. Zátopové vlny způsobené haváriemi malých vodních děl. 74 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KVESL. Vedoucí práce K. Dušátko Diplomová práce D
 2000Horáček R. Analýza vlivů dopravních systémů na životní prostředí. 65 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KL. Vedoucí práce V. Kufčák Diplomová práce D
 2000Kopecký V. Degradace půdy v důsledku vojenských aktivit ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá a Dědice. 80 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KL. Vedoucí práce R. Urbanová Diplomová práce D
 2000Meixnerová H. Ekologická likvidace odpadů materiálu osobního použití. 40 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KL. Vedoucí práce B. Sedlák Diplomová práce D
 2000Hanák P. Ekologické aspekty použití vozidel firmy a jejich eliminace. 47 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KL. Vedoucí práce K. Eis Diplomová práce D
 2000Vyslucha J. Ochrana životního prostředí jako součást předcházení mimořádným událostem. 64 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KL. Vedoucí práce L. Šírek Diplomová práce D
 2000Kolarz P. Ochrana životního prostředí při provozu motorových vozidel firmy. 75 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KL. Vedoucí práce F. Hajný Diplomová práce D
 2000Cupák P. Ochrana životního prostředí při skladování PHM. 112 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KL. Vedoucí práce V. Melkes Diplomová práce D
 2000Novotná S. Strategie ekologického šetření v silniční dopravě. 61 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KL. Vedoucí práce V. Kufčák Diplomová práce D
 2000Vodák B. Vliv vojenských dopravních systémů na životní prostředí. 101 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KL. Vedoucí práce V. Kufčák Diplomová práce D
 2000Pavlík V. Vlivy výstavby skladů a skladových procesů na životní prostředí. 69 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KL. Vedoucí práce L. Dvořák Diplomová práce D
 1999Kočová Z. Analýza rizik a ohrožení ŽP v rámci mírového života útvaru 7. mb Kroměříž. 107 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS. Diplomová práce D
 1999Váňová M. Čistší produkce a možnosti jejího uplatnění v resortu obrany. 49 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS. Diplomová práce D
 1999Koucká M. Ekologie, ekonomie a legislativa větrných elektráren. 50 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS. Diplomová práce D
 1999Pasternáková L. Environmentální hodnotová orientace vojáků AČR. 48 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS. Diplomová práce D
 1999Kovář L. Hospodaření s nebezpečným odpadem v AČR a možnosti jeho zefektivnění. 46 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS. Diplomová práce D
 1999Burešová A. Jaderná elektrárna Dukovany a její ekologická rizika. 51 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS. Diplomová práce D
 1999Navrátil K. Možnosti využití sluneční energie. 47 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS. Diplomová práce D
 1999Tilhon J. Ochrana ŽP u protiletadlového raketového vojska. 60 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS. Diplomová práce D
 1999Ďurík T. Předcházení a řešení krizových situací v oblasti útvaru ŽP. 45 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS. Diplomová práce D
 1999Konečný T. Řízení ochrany ŽP na stupni útvar a brigáda. 57 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS. Diplomová práce D
 1999Kadlec R. Sledování transportu a distribuce organokovových sloučenin a elementů v ekosystémech VVP Dědice. 44 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS. Diplomová práce D
 1999Kreuzer M. Současné možnosti ekonomického využití rekonstruovaných malých vodních elektráren na Šumavě. 41 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS. Diplomová práce D
 1999Motzbäuchel P. Výcvik vojsk ve vojenských výcvikových prostorech a jejich vliv na ŽP. 106 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS. Diplomová práce D
 1999Prýgl P. Využití a likvidace odpadů a její vliv na životní prostředí a zdraví lidu v okrese Prostějov. 68 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS. Diplomová práce D
 1999Horák M. Využití softwaru T-Soft pro řešení krizových situací v oblasti ŽP. 40 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS. Diplomová práce D
 1999Mazal L. Vztah zdravotního stavu obyvatelstva a kvality ŽP ve východočeském regionu. 46 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS. Diplomová práce D
 1999Šurková A. Zdroje radonu a zdravotní rizika z něj plynoucí. 48 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS. Diplomová práce D
 1997Kopecký V. Degradace půdy antropogenní činností. 41 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS. Diplomová práce D
 1997Prymus P. Ekologické havárie a možnosti jejich likvidace. 69 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS. Diplomová práce D
 1997Koutný A. Možnosti negativního působení skládek odpadů 5. skupiny na člověka a životní prostředí. 75 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS. Diplomová práce D
 1997Motzbäuchel P. Sledování transportu a distribuce polychlorovaných bifenylů (PCB) a polychromatických uhlovodíků (PAH) v ekosystémech. 107 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS. Diplomová práce D
 1997Konečný T. Státní správa a ochrana životního prostředí. 48 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS. Diplomová práce D
 1996Suchomel J. Ekologie ve veřejném sektoru. 54 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KOF. Diplomová práce D
 1996Berka V. Podíl náčelníka logistiky - ZV na zkvalitňování péče o životní prostředí. 69 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KOF. Diplomová práce D
 1996Cejpková I. Vliv odpadu na životní prostředí. 78 stran. Diplomová práce. UNOV FEOS KOF. Diplomová práce D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348