Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 1997Činátlová L. Analýza výskytu bezesrážkových období v letech 1961-1990. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1997Novák P. Dlouhodobé změny celkového ozónu jako důsledek změn vertikálního profilu. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1997Šimšová Z. Velmi krátkodobá předpověď koncentrací znečišťujících látek. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1997Mazurek J. Změny vertikálního profilu ozónu v důsledku velkých sopečných erupcí a jejich vliv na klima. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1996Mládek R. Transport ozonu ve spodní stratosféře. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1996Wolek P. Určenie integrovaného množstva ozónu z družíc NOAA. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1995Dvořák D. Meteorologické podmínky při mimořádně vysokých a nízkých hodnotách celkového množství ozónu nad střední Evropou. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1995Novotný V. Scénář změn teploty vzduchu na území České republiky při zvýšení koncentrace skleníkových plynů na dvojnásobek. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1995Hořčička P. Vztah mezi výskytem teplotních inverzí a směrem proudění v oblasti Čech z hlediska typizace meteorologických podmínek pro přenos znečišťujících příměsí v atmosféře. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1994Novotný J. Detekce příčin dlouhodobých trendů teploty pozorovaných na observatoři Milešovka. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1994Jonáš J. Meteorologická analýza regionálního znečištění ovzduší. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1994Moravčík V. Pole přízemních koncentrací a depozic síry na území ČR v typických povětrnostních situacích. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1994Sabol S. Trajektorový model pre transport znečišťujících prímesí a simulácia podmienok v hraničnej vrstve atmosféry. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1994Skalová S. Vliv meteorologických podmínek na kvalitu srážkové vody v ČR. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1994Ryšavá P. Vliv povětrnostní situace na celkové množství ozonu. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1993Mlch P. Analýza krátkodobých změn vertikálního rozložení ozónu na stanici Praha-Libuš. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1993Hykl T. Metody vytváření regionálních scénářů změn klimatu vyvolaných globálním oteplováním. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1992Hajčiar M. Analýza změn celkového obsahu ozónu. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1992Odstrčilová M. Příspěvek k rajonizaci území ČSFR z hlediska pole globálního záření. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1992Pápayová J. Vplyv aerosolu na zoslabenie globálného žiarenia v znečistených oblastiach. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1992Machlovský P. Změny klimatu v období meteorologických měření. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1991Dvořák P. Současné metody zahrnutí vlivu orografie do numerických modelů atmosféry. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1991Vyhnalíková J. Vlastnosti přízemní podvrstvy atmosféry nad nerovinným terénem. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1990Bohman I. Analýza regionálních změn teploty. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1990Langová P. Modelové odhady depozice síry na území ČSFR. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1990Nováková K. Základní metody studia antropogenních změn teploty. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1989Černikovský L. Časová proměnlivost transportu sloučenin síry nad územím ČSR. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1989Macoun J. Vztah mezi meteorologickými vlivy a chemizmem atmosférických srážek. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1988Marek J. Modelové hodnocení imisní zátěže vybraných oblastí ČSR. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1987Jůza P. Charakteristiky a změny slunečního svitu na území ČSR. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1987Mekki F. Matematické modely transportu znečištění v atmosféře. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1986Šlechtová J. Meteorologicko-imisní vztahy v oblasti Prahy. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1986Dubrovský M. Rychlost nukleace vzorku srážek ve vztahu k režimu skládek. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1986Hafner J. Vliv vybraných meteorologických charakteristik na chemismus srážkových vod. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1985Večerková R. Specifické rysy klimatu městských aglomerací. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1982Metelka L. Vliv znečištění atmosféry na vybrané prvky radiační bilance zemského povrchu. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1981Zettlitzerová M. Hodinové srážkové úhrny v Praze. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1981Sedlák P. Studium přízemních inverzí teploty pomocí rovnice vedení tepla a rovnice radiační bilance. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1980Mandula J. Dlouhodobé změny slunečního svitu na Milešovce. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1980Škuthan M. Příspěvek k otázce transportu imisí oxidu siřičitého přes Krušné hory. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1977Techlovský B. Vliv města na tepelný režim atmosféry. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1975Havelka J. Půdní teploty a tepelné toky v půdě na observatoři HMÚ v Hradci Králové. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1973Bartoš J. Chemie srážek. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1968Květoň V. Radiační nomogramy pro výpočet toků záření v atmosféře. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1966Nováková E. Meteorologické vyhodnocení radioaktivity denních spadů za období duben 1963 až březen 1964. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1966Kolářová H. Přirozená radioaktivita atmosféry. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1965Švandová J. Ozón v atmosféře. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1961Soukup L. Měření umělé radioaktivity atmosférických srážek. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
 1960Trhlík M. Měření vlhkosti vzduchu v meteorologii. Diplomová práce. UK MFF KMOP. Diplomová práce D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348