Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 1992Dušková H. Člověk - příroda a ekologická etika, příspěvek ke změně kulturního paradigmatu. Diplomová práce. UK FF KK. Diplomová práce D
 1991Průšová J. Vybrané problémy urbanizace a životního prostředí měst (se zaměřením na regeneraci Malé Strany). Diplomová práce. UK FF KK. Diplomová práce D
 1990Velechovská E. Aktuální problémy ekologické výchovy na Liberecku. Diplomová práce. UK FF KK. Diplomová práce D
 1990Žabková M. Ekologická výchova a kulturně výchovné činnosti. Diplomová práce. UK FF KK. Diplomová práce D
 1990Jarošová A. Současná problematika ekologické výchovy ve školství. Diplomová práce. UK FF KK. Diplomová práce D
 1990Rybková D. Vybrané problémy životního prostředí velkého města. Diplomová práce. UK FF KK. Diplomová práce D
 1984Černohorská Z. Výchova k péči o životní prostředí (se zaměřením na funkci Československé televize). Diplomová práce. UK FF KK. Diplomová práce D
 1983Michajlovová Z. K vybraným problémům tvorby a ochrany životního prostředí (ve vazbě na problematiku způsobu života). Diplomová práce. UK FF KK. Diplomová práce D
 1983Zvonečková D. Mladá generace a životní prostředí (s užším zaměřením na některé otázky vztahu středoškolské mládeže ČSR k přírodě). Diplomová práce. UK FF KK. Diplomová práce D
 1982Kodetová T. Ochrana přírody na Kladensku. Diplomová práce. UK FF KK. Diplomová práce D
 1982Reitschmiedová A. Výchova mládeže k ochraně přírody. Diplomová práce. UK FF KK. Diplomová práce D
 1981Charvát J. K problematice účinnosti kulturně výchovného působení v ochraně přírody - vznik, průběh a ohlas hnutí Brontosaurus. Diplomová práce. UK FF KK. Diplomová práce D
 1979Taliánová J. Česká architektonická avantgarda a její úsilí o řešení životního prostředí pracujících (30.léta). Diplomová práce. UK FF KK. Diplomová práce D
 1979Kopčová H. Formativní působení přírodního prostředí a kulturně výchovná činnost v oblasti ochrany přírody (se zvláštním zřetelem na oblasti Mariánské lázně). Diplomová práce. UK FF KK. Diplomová práce D
 1978Brandejs J. Význam přírody pro život člověka v období vědeckotechnické revoluce. Diplomová práce. UK FF KK. Diplomová práce D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348