Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 1999Lichtenbergová J. Organizace poradny pro odvykání kouření. 35 stran. Diplomová práce. UK 1. LF ÚHE. Vedoucí práce E. Králíková Diplomová práce D
 1995Tamáš J. Profesionální onemocnění končetin z vibrací v ČR v r. 1993. Diplomová práce. UK FL. Diplomová práce D
 1995Grundová . Radiační zátěž plodu při radiodiagnostickém vyšetření matky. Diplomová práce. UK FL. Diplomová práce D
 1995Čandík . Sledování zdravotního stavu řidičů tramvají. Diplomová práce. UK FL. Diplomová práce D
 1995Balek . Vliv klimatické teplotní zátěže na úmrtí na kardiovaskulární nemoci. Diplomová práce. UK FL. Diplomová práce D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348