Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 1999Gubičová R. Ekologické aspekty řešení logistických problémů v severomoravském kraji. 65 stran. Diplomová práce. SLU OPF KMaP. Vedoucí práce F. Němec Diplomová práce D
 1999Měřická Y. Ekologické informace ve společnosti. 59 stran. Diplomová práce. SLU OPF KMaP. Vedoucí práce M. Konečný Diplomová práce D
 1999Kopecký M. Ekonomicko-ekologické zhodnocení využití solární energie a tepelného čerpadla k vytápění rodinných domků ve srovnání s tradičními zdroji energie v podmínkách Rožnova p. Radhoštěm. 71 stran. Diplomová práce. SLU OPF KMaP. Vedoucí práce D. Smolík Diplomová práce D
 1999Pokorný V. Management životního prostředí. 60 stran. Diplomová práce. SLU OPF KMaP. Vedoucí práce M. Konečný Diplomová práce D
 1998Šmídlová R. Ekologie v systému řízení podniku Intergal Vrchovina, a.s.. 47 stran. Diplomová práce. SLU OPF KMaP. Vedoucí práce E. Sikorová Diplomová práce D
 1998Křistková I. Ekonomicko-ekologický audit v podniku Cement Hranice, a.s.. 70 stran. Diplomová práce. SLU OPF KMaP. Vedoucí práce D. Smolík Diplomová práce D
 1997Měřická Y. Analýza povědomí obyvatelstva Krnova o stavu ŽP a zdroje znečištění. 40 stran. Diplomová práce. SLU OPF KMaP. Vedoucí práce M. Vaštíková Diplomová práce D
 1997Kopecký M. Ekonomicko-ekologické hodnocení možností využití solární energie v podmínkách severomoravského regionu. 40 stran. Diplomová práce. SLU OPF KMaP. Vedoucí práce D. Smolík Diplomová práce D
 1997Konečná L. Marketingový výzkum obalu. 43 stran. Diplomová práce. SLU OPF KMaP. Vedoucí práce R. Mechúr Diplomová práce D
 1997Balner J. Návrh systému nakládání s nebezpečnými složkami domovního odpadu pro město Krnov. 37 stran. Diplomová práce. SLU OPF KMaP. Vedoucí práce E. Wagnerová Diplomová práce D
 1997Slaninová K. Sledování zátěže lidského organismu toxickými kovy. 32 stran. Diplomová práce. SLU OPF KMaP. Vedoucí práce J. Ramík Diplomová práce D
 1997Zadinová M. Zpracování programu odpadového hospodářství ve firmě. 28 stran. Diplomová práce. SLU OPF KMaP. Vedoucí práce Jiří Skála Diplomová práce D
 1994Šváčková T. Marketingový průzkum zdrojů kovového odpadu a možnosti jeho využití pro Třinecké železárny, a.s.. 30 stran. Diplomová práce. SLU OPF KMaP. Vedoucí práce J. Kudera Diplomová práce D
 1993Al Tukmachi S. Marketing regionu a životní prostředí. 28 stran. Diplomová práce. SLU OPF KMaP. Vedoucí práce L. Janečková Diplomová práce D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348