Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
   Upozornění - při výběru byl dosažen maximální počet vybraných vět pro jedno nastavení filtru. Pro redukci počtu vybíraných vět je potřeba filtr upřesnit.
12345678910
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2014Vášková P. Abnormality v průběhu porodu u fen [Parturient abnormalities in bitch] Bakalářská práce. ČZU FAPPZ KVD. Vedoucí práce Jiří Šichtař Bakalářská práce D
 2014Fišer J. Abraze vodního díla Fláje [Abrasion of Flaje dam] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Zbyněk Novák Bakalářská práce D
 2014Hrdličková A. Abundance bobra evropského na Labi [Abundance of the Eurasian beaver on the Labe River] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Aleš Vorel Diplomová práce D
 2014Faloutová Z. Acer palmatum a jeho kultivary [Acer palmatum and his cultivars] Bakalářská práce. ČZU FAPPZ KZKA. Vedoucí práce Oldřich Vacek Bakalářská práce D
 2014Morgensternová T. Adherenční schopnost střevních bakterií. [Adherention ability of intestinal bacteria.] Bakalářská práce. ČZU FAPPZ KMVD. Vedoucí práce Eva Vlková Bakalářská práce D
 2014Panenková K. Adheze probiotických mikroorganismů na buňky střevní mukózy. [Adhesion of Probiotic Microorganism on Cell Intestinal Mucos.] Bakalářská práce. ČZU FAPPZ KMVD. Vedoucí práce Jaroslav Havlík Bakalářská práce D
 2014Vondráková V. Agresivní chování sumcovitých ryb v akvakultuře [Aggressive behaviour of catfishes in aquaculture] Bakalářská práce. ČZU FAPPZ KZR. Vedoucí práce Ondřej Slavík Bakalářská práce D
 2014Novotný P. Agrotechnické propracování systému protierozního pásového střídání plodin [Enhancing system of agrotechnical way to soil erosion reduction by strip cropping] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Miloslav Janeček Diplomová práce D
 2014Bielíková P. Agroturistika s použitím koní v ekologickém zemědělství Ústeckého kraje [Agroturism using horses in organic farming Ústí region] Bakalářská práce. ČZU FAPPZ KSZ. Vedoucí práce Jan Navrátil Bakalářská práce D
 2014Kotrč V. Aktivita nitrifikačních organismů při simultánním působení volného amoniaku a kyseliny dusité. [The Activity of Nitrifying Bacteria Simultaneously Affected by Free Ammonia and Nitrous Acid.] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KAVR. Vedoucí práce Pavel Švehla Diplomová práce D
 2014Žingorová T. Aktivní a pasivní formy léčebné rehabilitace pohybového aparátu u psů. [Active and passive forms therapeutic rehabilitation of musculoskeletal system in dogs.] Bakalářská práce. ČZU FAPPZ DEP. Vedoucí práce Ivana Gardiánová Bakalářská práce D
 2014Novák M. Aktuální problémy v chovu psa pralesního Speothos venaticus Lund, 1842 v evropských ZOO. [Current problems in the breeding of the bush dog Speothos venaticus Lund, 1842 in European Zoo´s.] Bakalářská práce. ČZU FAPPZ KOZE. Vedoucí práce Olga Kracíková Bakalářská práce D
 2014Hrabalová G. Aktulní stav lesnických rekultivací na výsypce Pastviny (VPV) [Current status of forestry reclamation at spoil heap Pastviny] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ivana Kašparová Bakalářská práce D
 2014Grecová K. Akumulace Cs vyššími rostlinami [Accumulation of Cs by higher plants] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Kateřina Berchová Diplomová práce D
 2014Pírková M. Alergeny v ovzduší - studie vybraného regionu. [Allergens in the air - study of a selected region.] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KAB. Vedoucí práce Petr Pišoft Diplomová práce D
 2014Stanková L. Alkaloidy v nektaru: vliv na preferenci pastvy a toxicitu vůči larvám včel in vitro. [Nectar alkaloids: feeding preference and larval toxicity in vitro.] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KMVD. Vedoucí práce Jaroslav Havlík Diplomová práce D
 2014Štěpánek M. Alternativní řešení návrhu protierozních opatření v k. ú. Olešnice u Červeného Kostelce [Alternativ project solution of Soil protectioopn measures in Olešnice at Červený Kostelec] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Eliška Kubátová Diplomová práce D
 2014Zusková E. Alternativní způsoby ochrany zeleniny proti houbovým patogenům. [Alternative methods of vegetable protection against to fungi pathogenes.] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KOR. Vedoucí práce Miloslav Zouhar Diplomová práce D
 2014Trčková K. Amatérská pozorování bouřek [Amateur storm observations] Bakalářská práce. ČZU FŽP KVHEM. Vedoucí práce Martin Hanel Bakalářská práce D
 2014Hlaváčková J. Amazoňané karibské oblasti [Caribbean Amazons] Bakalářská práce. ČZU FAPPZ KSZ. Vedoucí práce Lukáš Zita Bakalářská práce D
 2014Frempong Apau F. Amount of nutrients in soil and in the above-ground biomass and its effect on different sward-height patches under different grazing regimes [Amount of nutrients in soil and in the above-ground biomass and its effect on different sward-height patches under different grazing regimes] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Vilém Pavlů Diplomová práce D
 2014Sluter S. Analysis of the historic landscape of Valec Castle park and its broader context. [Analysis of the historic landscape of Valec Castle park and its broader context.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Kristina Janečková Molnárová Diplomová práce D
 2014Nováková M. Analýza a hodnocení historického vývoje Sudetské krajiny z pohledu socioekonomických aspektů [Analysis and evaluation of historical development in Sudeten landscape from socio-economic point of view] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová Diplomová práce D
 2014Vrlová J. Analýza a hodnocení změn krajiny Mostecka [Analysis and evaluation of landscape changes of the Mostecko Region] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš Diplomová práce D
 2014Zemánek T. Analýza a hodnocení změn lesní a mimolesní dřevinné vegetace v krajině [Analysis and evaluation of changes in forest and non-forest woody vegetation in the landscape] Diplomová práce. ČZU FLD KGFLD. Vedoucí práce Vladimír Janeček Diplomová práce D
 2014Tůma B. Analýza a hodnocení změn v krajině [Analysis and evaluation of changes in the landscape] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš Diplomová práce D
 2014Peleška P. Analýza a interpretace historických změn krajiny Mostecka [Analysis and interpretation of historical landscape changes of the Most region] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vojtěch Barták Diplomová práce D
 2014Macourek T. Analýza a návrh protipovodňových opatření na modelovém území [Analysis and project of flood - prevention in model area] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Kateřina Zímová Diplomová práce D
 2014Faltová K. Analýza a prevence střetů motorových vozidel se zvěří v oblasti východní části Středočeského kraje [The causes analysis and collisions prevention of the wildlife with motor vehicles the eastern part of the Central region district] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Petr Šmíd Bakalářská práce D
 2014Dobruský J. Analýza administrativně-správního procesu při zalesňování zemědělské půdy v České republice a ve vybraných okolních zemích [Analysis of administrative process during afforestation of farm land in the CR and selected neighbouring countries] Diplomová práce. ČZU FLD KERLH. Vedoucí práce Michal Hrib Diplomová práce D
 2014Piťhová S. Analýza amerického chovu pandy červené Ailuridae a možnosti zajištění genetické variability u následných generací. [Analysis of American breeding and possibility to ensure a genetic variability in subsequent generations of red panda Ailurus fulgens.] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KOZE. Vedoucí práce Olga Kracíková Diplomová práce D
 2014Berka M. Analýza cestovního ruchu – turismu v Rumunském a Srbském Banátu a návrh jeho environmentálně šetrného rozvoje.. [Analyse des Tourismus - Tourismus in Rumänien sowie Serbien und Banat Design seiner umweltfreundlichen Entwicklung.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek Diplomová práce D
 2014Málek J. Analýza cestovního ruchu – turismu v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na ochranu přírody a krajiny. [Analysis of tourism - Tourism in Protected Area Hills on nature and landscape protection] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek Diplomová práce D
 2014Říhová-Andrejčíková S. Analýza cestovního ruchu svazku měst a obcí Šumava - západ a návrh jeho environmentálně šetrného rozvoje. [Analysis of tourism associations of cities and towns Šumava - the west and design of its environmentally friendly development.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek Diplomová práce D
 2014Rehák L. Analýza času směny a výkonnosti práce harvestoru v úmyslných těžbách [Analysis of the Time Shift and the Performance of harvesters in Planned Fellings] Diplomová práce. ČZU FLD KLT. Vedoucí práce Jiří Dvořák Diplomová práce D
 2014Kolín P. Analýza času směny a výkonnosti práce vyvážecího traktoru v úmyslných těžbách [Analysis of the Shift Time and the Performance of forwarders in Planned Fellings] Diplomová práce. ČZU FLD KLT. Vedoucí práce Jiří Dvořák Diplomová práce D
 2014Zemanová Z. Analýza echolokačních signálů pěti druhů rodu Myotis nahraných v uzavřeném prostoru. [Analysis of echolocation signals of five Myotis species recorded in clutter space.] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KOZE. Vedoucí práce Renata Masopustová Diplomová práce D
 2014Vágnerová J. Analýza Ekologické politiky města Rakovník a návrh doporučení k její vyšší efektivnosti. [Analysis of Ecological Policy of Townsville and draft recommendations to its higher efficiency.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek Diplomová práce D
 2014Borovičková N. Analýza elektronických informačních zdrojů státní správy lesů a informování veřejnosti [Analysis of electronic information sources of the state forest administration and informing the public] Bakalářská práce. ČZU FLD KERLH. Vedoucí práce Michal Hrib Bakalářská práce D
 2014Knopová P. Analýza environmentální politiky Dopravního podniku Karlovy Vary v zájmu ochrany životního prostředí [Analysis of environmental policy Transport Company Karlovy Vary in the interests of environmental protection.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek Bakalářská práce D
 2014Stracheová P. Analýza environmentální politiky Městského úřadu - magistrátu Karlovy Vary [Analysis of the environmental policy of the Municipal Office - Municipality of Karlovy Vary] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek Diplomová práce D
 2014Charamzová J. Analýza generačních rozdílů v postojích k práci a v hodnotové orientaci [Analysis of Generation Differences in Attitude to Work and Value Orientation] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vladimír Puš Diplomová práce D
 2014Vorbová P. Analýza geologických a rekultivačních poměrů v Mostecké pánvi [Geological Structure Influence to Recultivation Possibilities in Most Basin, North Bohemia] Diplomová práce. ČZU FŽP KGEV. Vedoucí práce Miroslav Jetmar Diplomová práce D
 2014Totušková J. Analýza historické krajiny obce Jevíčko [Jevicko - analysis of historical landscape of the city] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jiří Kupka Diplomová práce D
 2014Procházková A. Analýza historických krajinných struktur na území KPZ Osovsko [Analysis of Historical Landscape Structures in the Osov Landscape Heritage Zone] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jiří Kupka Diplomová práce D
 2014Novotná T. Analýza hospodaření na lesním majetku města Tábora [Management analysis on forest estates of municipality Tábor] Bakalářská práce. ČZU FLD KERLH. Vedoucí práce Michal Hrib Bakalářská práce D
 2014Poláčková B. Analýza chovu mléčných krav [Analysis breeding of milk cattle on the chosen farm] Bakalářská práce. ČZU FAPPZ KSZ. Vedoucí práce Renata Toušová Bakalářská práce D
 2014Bukáček M. Analýza institucí zabývajících se systémem kontroly nezákonných těžeb [Analysis of institutions engaged in system of illegal logging check] Bakalářská práce. ČZU FLD KERLH. Vedoucí práce Kateřina Ventrubová Bakalářská práce D
 2014Zýková J. Analýza komunikačního mixu ve zvolené organizaci [Analysis of Communication Mix in the Selected Organization] Bakalářská práce. ČZU FLD KERLH. Vedoucí práce Marcel Riedl Bakalářská práce D
 2014Setnička J. Analýza krajinného pokryvu katastrálního území Drahňovice [The analysis of landuse of Drahňovice land register] Bakalářská práce. ČZU FAPPZ KZKA. Vedoucí práce Oldřich Vacek Bakalářská práce D
 2014Soldátová Z. Analýza krajinných změn v ČR s důrazem na vývoj zemědělské krajiny [Analysis of landscape changes in Czech Republic with emphasis on farming landscape development] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Pavel Richter Bakalářská práce D
 2014Brašna V. Analýza krajinných změn v zemědělských oblastech na příkladu obce Letiny [Analysis of landscape changes in farming areas on example Letiny village] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Pavel Richter Bakalářská práce D
 2014Sedmíková M. Analýza kvalifikačních předpokladů pro práci s harvestory a vyvážecími traktory [Analysis of qualification requirements for work with harvesters and forwarders] Bakalářská práce. ČZU FLD KERLH. Vedoucí práce Michal Hrib Bakalářská práce D
 2014Hornová K. Analýza kvality ovzduší vybraných provozů TRW Automotive Jablonec nad Nisou. [Air quality study at selected industry plants of TRW Automotive Jablonec nad Nisou.] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KAB. Vedoucí práce Petr Pišoft Diplomová práce D
 2014Malinská M. Analýza mediálního obrazu státního podniku Lesy České republiky [Analysis of the state enterprise Forests of the Czech Republic media image] Diplomová práce. ČZU FLD KERLH. Vedoucí práce Michal Hrib Diplomová práce D
 2014Novotný J. Analýza metod oceňování trofejí zvěře [Analysis methods for valuing trophy game] Bakalářská práce. ČZU FLD KMLZ. Vedoucí práce Vladimír Hanzal Bakalářská práce D
 2014Peták Z. Analýza mléčného tuku anglonúbijských koz [The analysis of fat milk of anglonubien goats] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KSZ. Vedoucí práce Milena Fantová Diplomová práce D
 2014Kaplanová V. Analýza možností využití a rozvoje turistických tras v zadaném regionu [Analisis of possibilites use and developement of turistical trails in some area] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KZKA. Vedoucí práce Oldřich Vacek Diplomová práce D
 2014Matyášová A. Analýza odpadového hospodářství v resortu Ministerstva obrany [Analysis of waste management in the sphere of Ministry of defense] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Miroslav Martiš Diplomová práce D
 2014Polončík M. Analýza pěstování kukuřice na produkci bioplynu v sušších oblastech Čech. [Analysis of Maize Growing for Biogas Production in More Arid Areas of the Czech Republic.] Bakalářská práce. ČZU FAPPZ KRV. Vedoucí práce Josef Pulkrábek Bakalářská práce D
 2014Reiterová B. Analýza povodňové události v Praze v červnu 2013 [Analysis of the flood event in Prague, June 2013] Bakalářská práce. ČZU FŽP KVHEM. Vedoucí práce Petr Bašta Bakalářská práce D
 2014Koniaríková K. Analýza práce s LPIS. [Analysis of work with LPIS.] Bakalářská práce. ČZU FAPPZ KRV. Vedoucí práce Josef Pulkrábek Bakalářská práce D
 2014Jaroš M. Analýza produkce kukuřice pěstované na zrno, plochy pěstování a výnosy v ČR a ve světě. [The analysis of the maize grown for grain production, areas for growing and yield in the Czech Republic and the rest of the world.] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KRV. Vedoucí práce Josef Pulkrábek Diplomová práce D
 2014Kolejová T. Analýza produkčních vlastností plemene Suffolk a Charollais chovaných na vybrané farmě [Analysis of production attributes of Suffolk and Charollais sheep on the choisen farm] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KSZ. Vedoucí práce Milena Fantová Diplomová práce D
 2014Dvořáková P. Analýza protipovodňových opatření v ČR před povodňovými událostmi v roce2002 a v současnosti [Flood protection analysis in the Czech Republic before the flood events in 2002 and up to the present state] Bakalářská práce. ČZU FŽP KVHEM. Vedoucí práce Michal Kuráž Bakalářská práce D
 2014Seifertová T. Analýza přirozeného zmlazení na výsypce Antonín [The analysis of natural regeneration in reclamation area Antonin] Diplomová práce. ČZU FLD KGFLD. Vedoucí práce Vladimír Janeček Diplomová práce D
 2014Drozenová V. Analýza půdního a geologického prostředí a zhodnocení jejich vlivu na krajinu ve vybraném území [Analysis of soil and geological environment and evaluation their impact on the landscape in the selected area] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Tomáš Sedmidubský Bakalářská práce D
 2014Páral L. Analýza rentability podniku [Profitability analysis of enterprise] Bakalářská práce. ČZU FLD KERLH. Vedoucí práce Miroslav Hájek Bakalářská práce D
 2014Bartoň M. Analýza rizik cestovního ruchu na území CHKO Beskydy z hlediska ochrany přírody a krajiny a návrhy šetrného rozvoje [The risk analysis of tourism on the area LPA Beskydy in terms of nature conservation and landscape and proposals of considerate development] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Milan Maršálek Bakalářská práce D
 2014Janků K. Analýza rizik cestovního ruchu na území CHKO Pálava z hlediska ochrany přírody a krajiny a návrhy šetrného rozvoje [The risk analysis of tourism on the area LPA Palava in terms of nature conservation and landscape and proposals of considerate development] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Milan Maršálek Bakalářská práce D
 2014Kubálek T. Analýza rozvoje rodinné farmy. [Analysis of family farm development.] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KRV. Vedoucí práce Kateřina Pazderů Diplomová práce D
 2014Rudášová L. Analýza stavu bylinné vegetace v lužních lesích Mělnicka [Analysis of herbaceous vegetation in alluvial forests of Mělnicko region] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová Diplomová práce D
 2014Slanec M. Analýza střetů zvěře s motorovými vozidly ve Středočeském kraji v souvislosti s účinností ochranných prvků. [Analysis conflicts of motor vehicles with the game in the district of Central Bohemia in the effectiveness of security features] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová Diplomová práce D
 2014Bemko B. Analýza suburbanizace v okolí Prahy [Analysis of suburbanization in Prague surroundings] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Kateřina Zímová Diplomová práce D
 2014Mottl P. Analýza sukcese na dopadových plochách ve Vojenském újezdu Brdy s důrazem na vývoj lesních porostů a dřevin [Analysis of succession on the shooting ranges in the military area Brdy with an emphasis on the development of forest stands and forest tree species] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová Diplomová práce D
 2014Šmídová D. Analýza světového chovu bonobů Pan paniscus v ZOO a stanovení míry příbuzenské plemenitby. [Analysis of the global breeding bonobos Pan paniscus at the zoo and determine the degree of inbreeding.] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KOZE. Vedoucí práce Renata Masopustová Diplomová práce D
 2014Shmilyak A. Analýza těžebních nákladů na Školním lesním podniku v Kostelci n.Č.l. [Analysis of timber production costs based on CULS Forest Establishment in Kostelec n. C.l.] Diplomová práce. ČZU FLD KERLH. Vedoucí práce Zbyněk Šmída Diplomová práce D
 2014Bešťáková-Krohová I. Analýza tloušťkových přírůstů modřínu a douglasky na výsypce Antonín [Diameter increment analysis of larch and Douglas fir to the spoil bank Antonín] Bakalářská práce. ČZU FLD KEL. Vedoucí práce Václav Bažant Bakalářská práce D
 2014Rumpa J. Analýza užitkových vlastností ovcí Merinolandshaf na vybrané farmě [The analysis of production trans of sheep merinoladshaf in chosen farm] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KSZ. Vedoucí práce Milena Fantová Diplomová práce D
 2014Dvořák M. Analýza užitkových vlastností vřesových ovcí na vybrané farmě [The analysis of performance trans in Heather sheep in choisen farm] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KSZ. Vedoucí práce Milena Fantová Diplomová práce D
 2014Bulínová L. Analýza vazby kvality vody na plošná opatření v povodí Želivky [Relation of water quality and biotechnical measures in the Zelivka basin] Diplomová práce. ČZU FŽP KVHEM. Vedoucí práce Martin Hanel Diplomová práce D
 2014Kohút T. Analýza vlivů cestovního ruchu a turismu v zájmovém území města Chomutov a jeho okolí v zájmu environmentálně šetrného rozvoje. [Analysis of the impact of tourism and tourism in the area of ??interest Chomutov town and its surroundings in order to environment-friendly development.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek Bakalářská práce D
 2014Pelechová J. Analýza vlivů cestovního ruchu a turismu v zájmovém území svazku města Sušice a návrh jeho environmentálně šetrného rozvoje. [Analysis of the effects of tourism and tourism in the area of ??interest bundle of Susice a proposal for its environmentally friendly development.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek Diplomová práce D
 2014Černá H. Analýza vlivů cestovního ruchu na území CHKO Křivoklátsko z hlediska ochrany přírody a krajiny a návrhy šetrného rozvoje [Analysis of the impact of tourism on the area LPA Krivoklatsko in terms of nature conservation and landscape and proposals of considerate development] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Milan Maršálek Bakalářská práce D
 2014Moravec D. Analýza vlivů cestovního ruchu na území CHKO Orlické hory z hlediska ochrany přírody a krajiny a návrhy šetrného rozvoje [Analysis of the impact of tourism on the area LPA Orlicke Mountains in terms of nature conservation and landscape and proposals of considerate development] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Milan Maršálek Bakalářská práce D
 2014Kratochvíl P. Analýza vlivů provozu sportovně rekreačního areálu Chomutov na přírodu a krajinu, vč. návrhu dalšího environmentálně šetrného rozvoje. [Analysis of the effects of traffic sports and recreational complex Chomutov on nature and landscape, incl. proposal for further environmentally sound development.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek Diplomová práce D
 2014Aška J. Analýza vybraných municipálních rozpočtů se zaměřením na ochranu životního prostředí [Analysis of selected municipal budgets with a focus on environmental protection] Bakalářská práce. ČZU FLD KERLH. Vedoucí práce Zbyněk Šmída Bakalářská práce D
 2014Kennedy K. Analýza vybraných parametrů krajiny v oblasti životního prostředí a kulturní vysvětlit nelesních woody vegetační prvky v krajině - případová studie na základě terénního průzkumu a GIS [Analyzing selected environmental and cultural landscape parameters to explain non-forest woody vegetation elements in the landscape - A case study based on field survey and GIS] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Petr Kumble Diplomová práce D
 2014Horák D. Analýza vybraných užitkových vlastností vřesových ovcí na vybrané farmě [The analysis of chosen performance trans in Heather sheep in chosen farm] Bakalářská práce. ČZU FAPPZ KSZ. Vedoucí práce Milena Fantová Bakalářská práce D
 2014Kupková P. Analýza výskytu chorob trávicího traktu u psa. [Analysis of the incidence of diseases of the gastrointestinal tract in dogs.] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KMVD. Vedoucí práce Boris Hučko Diplomová práce D
 2014Štoček M. Analýza využití lesní dopravní sítě pro cyklistiku v oblasti Oseckého lesa [Analysis of the use of forest road network for cycling in Osek forest] Diplomová práce. ČZU FLD KLT. Vedoucí práce Ctibor Volný Diplomová práce D
 2014Síbr M. Analýza využití lesní dopravní sítě pro sport a turistiku v oblasti Konické vrchoviny [Analysis of the use of forest road network for sports and tourism in the Konice Highlands] Diplomová práce. ČZU FLD KLT. Vedoucí práce Ctibor Volný Diplomová práce D
 2014Svobodová E. Analýza vývoje koncentrací přízemního ozonu v souvislosti s dalšími parametry. [Study of tropospheric ozone concentrations in connection with other parameters.] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KAB. Vedoucí práce Petr Pišoft Diplomová práce D
 2014Koudeláková R. Analýza vývoje krajiny na severním okraji Prahy s ohledem na zastavěné plochy [The analysis of landscape developement in northern periphery of Prague with regard to built up area] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Pavel Richter Bakalářská práce D
 2014Polanecká Š. Analýza vývoje krajiny na Šumavě na příkladu katastrálního území Dolní Světlé Hory [The analysis the of landscape development of mountain range Šumava on example region Dolní Světlé Hory] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KZKA. Vedoucí práce Oldřich Vacek Diplomová práce D
 2014Syrovátková P. Analýza vývoje krajiny v modelovém území regionu Dvůr Králové [The analysis of historical landscape develoment of model area in region Dvůr Králové] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KZKA. Vedoucí práce Oldřich Vacek Diplomová práce D
 2014Radoš J. Analýza vývoje mladých porostů vybraných druhů dřevin na rekultivaci loketské výsypky [Analysis of young stands development of selected tree species on the Loket spoil bank reclamation] Diplomová práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Jiří Remeš Diplomová práce D
 2014Derahová J. Analýza vývoje zemědělské krajiny v kraji Vysočina [Analysis of temporal landscape changes in the Vysočina region] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Petra Šímová Diplomová práce D
 2014Černík L. Analýza vývoje zemědělské krajiny v Plzeňském kraji [Analysis of agricultural landscape development in Pilsen region] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Petra Šímová Diplomová práce D
 2014Panagiotidis D. Analýza změny struktury krajiny (z pohledu land use a land cover) v důsledku realizace přehradní nádrže, srovnávací studie z Řecka a České republiky [Analysis of landscape structure change (on the level land use and land cover) due to construction of dam, comparative study from Greece and Czech Republic] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Zdeněk Keken Diplomová práce D
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348