Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
12
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2002Vávrová P. Biodiverzita sinic a řas vybraných rašelinišť Třeboňské pánve. stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 2002Hajšmanová P. Flóra a vegetace hald po těžbě pyritových břidlic. stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 2002Kovářová M. Flóra a vegetace popílku odkaliště Plzeň-Božkov. stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 2002Pěnkavová J. Makromycety části polesí Kotel (okres Rokycany). stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 2002Zelený L. Makromycety polesí Nebílovy (okres Plzeň-jih). stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 2002Matějková V. Makromycety východního svahu Třemšíha (okres Příbram). stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 2002Kačírková H. Makromycety Žehrovské obory (okres Mladá Boleslav). stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 2002Leknerová P. Metodika účinných látek do kmene stromů a možnost využití v ochraně rostlin. stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 2002Hieková J. Možnosti využití řas pro růstové testy toxicity těžkých kovů. stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 2002Faitová J. Srovnání ruderální flóry a vegetace panelové zástavby v Plzni. stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 2001Viktorova M. Biodiverzita a ekologie sinic a řas odkaliště popílku v Plzni. 52 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 2001Holmannovál. Biodiverzitamikroflóry těžené části Hůrecké slati. stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 2001Charvát P. Flóra a vegetace spilitových skal v polesí Háj u Druztové v okrese Plzeň-sever. 91 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 2001Parkmanová R. Flóra a vegetace území přírodní rezervace Petrovka - okres Plzeň-město. 56 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 2001Starove T. Makromycety lesa Psárce (okres Nymburk). 94 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 2001Magútová K. Makromycety národní přírodní rezervace Voděradské bučiny. 69 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 2001Jiranová Š. Makromycety Opatovického lesa. 53 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 2001Trnka J. Makromycety údolí potoka Lubí (okres Třebíč). 65 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 2001Ulrychová H. Příspěvek k flóře a vegetaci v okolí Hazlova. 43 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 2001Marková M. Rasová flóra rašelinných biotopů Plzeňska - Kamenný rybník. 45 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 2001Bardová M. Ruderální vegetace Milevska. 92 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 2001Grandova M. Synantropní flóra a vegetace obce Kolešov. stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 2000Volák V. Globalizace. Diplomová práce. ZČU FPed KG. Vedoucí práce S. Mirvald Diplomová práce D
 2000Havel J. Návrh naučné stezky v obci Prášily. Diplomová práce. ZČU FPed KG. Vedoucí práce Jan Suda Diplomová práce D
 2000Strnadova L. Příspěvek k flóře a vegetaci Plzeňské pahorkatiny. 79 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 2000Kuberová M. Rasová flóra extrémních biotopů na Plzeňsku. 48 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 2000Baxová V. Rasová flóra horního toku řeky Úslavy. 59 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 2000Poborská M. Ruderální vegetace Rokycan. 110 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 2000Zeman Z. Vliv hnojení čistírenskými kaly na obsah těžkých kovů u různých druhů zeleniny. 72 stran. Diplomová práce. ZČU FPed KB. Vedoucí práce A. Veverka Diplomová práce D
 1999Bartoš K. Dendrologie parků Františkových Lázní. 78 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 1999Moravcová I. Flóra a vegetace lesních mokřadů v okolí Polanky. 73 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 1999Novotný M. Mykoflóra vybraných šumavských rašelinišť. 56 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 1999Blažková E. Nárostové řasy Mže u Stříbra. 49 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 1999Lodrová E. Rasová flóra jezírek po těžbě kaolínu v národní státní přírodní rezervaci Soos. 68 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 1999Čápova R. Rasová flóra minerálních pramenů v národní přírodní rezervaci Soos - pramen Věra. 90 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 1999Brož K. Rašeliniště okresu Plzeň-sever. 78 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 1999Váchová Z. Ruderální vegetace obce Lom u Stříbra. 86 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 1999Topinková M. Synantropní vegetace Zbiroha. 81 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 1999Vlková L. Vliv sedimentu na jakost vody v nádrži České údolí. 70 stran. Diplomová práce. ZČU FPed KCH. Vedoucí práce I. Štěpánková Diplomová práce D
 1999Zitterbartová Z. Vodní nádrž České údolí - koloběh živin, především dusíku a fosforu. 75 stran. Diplomová práce. ZČU FPed KCH. Vedoucí práce I. Štěpánková Diplomová práce D
 1999Hlásná K. Vývoj flóry a vegetace přírodní památky Otvovická skála během posledních 20 let. 74 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 1999Kříž J. Zachycení současného stavu výskytu vybraných invazních druhů v okrese Rakovník. 114 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 1998Šejbová M. Basidiomycety vybrané lokality (polesí Spálená u Milevska). 128 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 1998Matějková 1. Flóra a vegetace jižní části přírodního parku Plánický hřeben. 203 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 1998Zahálka J. Invazibilita šumavských populací druhu Rubrivena polystachya. 65 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 1998Trávník J. Jezero Láká. 95 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 1998Vaněčková I. Příspěvek k flóře a vegetaci národní přírodní rezervace Soos. 90 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 1998Hrabětová M. Příspěvek k flóře a vegetaci přírodního parku Buděticko. 96 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 1998Kupecká K. Ruderální vegetace sídliště Plzeň-Bolevec, 140 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 1998Fričková J. Synantropní flóra a vegetace Královic. 141 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 1998Tyrmerová J. Synantropní flóra obce Obory v okrese Příbram. 58 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 1998Říha R. Synantropní vegetace obce Všejany v okrese Mladá Boleslav. 49 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 1998Kolafa M. Žďárské jezírko. 88 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 1997Krausová M. Analýza současného turistického využití na území chráněné krajinné oblasti Šumava (území okresu Klatovy). 94 stran. Diplomová práce. ZČU FPed KG. Vedoucí práce M. Novotná Diplomová práce D
 1997Veselský P. Analýza úrovně životního prostředí okresu Kolín. Diplomová práce. ZČU FPed KB. Diplomová práce D
 1997Kacerovská H. Flóra a vegetace Chudenic. 110 stran. Diplomová práce. ZČU FPed KB. Diplomová práce D
 1997Vaník R. Geografická charakteristika prostoru variant silničního spojení Čechy - Sasko. 64 stran. Diplomová práce. ZČU FPed KG. Vedoucí práce S. Mirvald Diplomová práce D
 1997Kopačková M. Hodnocení ekologické stability biokoridoru Zelenského potoka. 67 stran. Diplomová práce. ZČU FPed KG. Vedoucí práce Jan Suda Diplomová práce D
 1997Slavková H. Hodnocení současného zdravotního stavu lesa - Černé a Čertovo jezero. 103 stran. Diplomová práce. ZČU FPed KG. Vedoucí práce Jan Suda Diplomová práce D
 1997Brejchová S. Chráněná území v západních Čechách. 91 stran. Diplomová práce. ZČU FPed KG. Diplomová práce D
 1997Stojčevová S. Orientační průzkum plánovaného dálničního obchvatu Plzně. stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 1997Bulka P. Příčiny krizové situace v zemích afrického Sahelu a možnosti jejího řešení. 77 stran. Diplomová práce. ZČU FPed KG. Vedoucí práce Z. Reitspies Diplomová práce D
 1997Šikýř R. Příspěvek k rozšíření mechorostů v Českém údolí a Borském parku. 72 stran. Diplomová práce. ČZU FLE KEŽP. Diplomová práce D
 1997Pochová Š. Ptačí fauna Křivoklátu a její využití ve výchovně-vzdělávacím procesu žáků základní školy. Diplomová práce. ZČU FPed KB. Diplomová práce D
 1997Havlíčková H. Radonový průzkum a stanovení kategorie rizika z radonu na Ašsku. 68 stran. Diplomová práce. ZČU FPed KG. Vedoucí práce J. Kraft Diplomová práce D
 1997Kolářová R. Rozbor životního prostředí okresu Benešov. Diplomová práce. ZČU FPed KB. Diplomová práce D
 1997Pásková K. Ruderální vegetace a flóra obce Starý Plzenec. 98 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 1997Havlíčková J. Ruderální vegetace obce Ves Touškov. 90 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 1997Rapantová O. Ruderální vegetace sídliště PIzeň-Doubravka. 84 stran. Diplomová práce. ZČU FPed. Diplomová práce D
 1997Janková S. Vybrané I. zóny Národního parku Šumava. 85 stran. Diplomová práce. ZČU FPed KG. Vedoucí práce M. Novotná Diplomová práce D
 1997Klika P. Využití krajiny jako přírodní učebny. Diplomová práce. ZČU FPed KG. Diplomová práce D
 1997Hrbek P. Vývojové změny koncentrací škodlivin v Mostecké pánevní oblasti. 102 stran. Diplomová práce. ZČU FPed KG. Vedoucí práce Jan Suda Diplomová práce D
 1996Beerová M. Čistota ovzduší v Plzni. Diplomová práce. ZČU FPed KEOŽP. Diplomová práce D
 1996Kulhánková I. Chráněná krajinná oblast Český kras. Diplomová práce. ZČU FPed KB. Diplomová práce D
 1996Kureš P. Problematika cizorodých látek v potravinách (vstupy, analýza, kontroly). 70 stran. Diplomová práce. ZČU FPed KCH. Vedoucí práce I. Štěpánková Diplomová práce D
 1996Gluckseligová J. Vliv imisí oxidu siřičitého na rostlinnou výrobu. Diplomová práce. ZČU FPed KEOŽP. Diplomová práce D
 1996Polej J. Vliv návštěvnosti na změny přírodního prostředí chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Diplomová práce. ZČU FPed KG. Diplomová práce D
 1995Burešová M. Biologické zvláštnosti bolševníku velkolepého. Diplomová práce. ZČU FPed KEOŽP. Diplomová práce D
 1995Bělohlavá K. Energie dnes a zítra. Diplomová práce. ZČU FPed KTV. Diplomová práce D
 1995Brůhová Š. Hodnocení úrovně životního prostředí v Klatovech. Diplomová práce. ZČU FPed KB. Diplomová práce D
 1995Ajšmanová L. Chráněná oblast Slavkovský les. Diplomová práce. ZČU FPed KEOŽP. Diplomová práce D
 1995Sojka J. Měření hladiny hlasitosti zvuku v budově PF v Plzni. Diplomová práce. ZČU FPed KOF. Diplomová práce D
 1995Červenka M. Návrh zařízení na určení radonové emanační schopnosti stěn obytných objektů. Diplomová práce. ZČU FPed KEOŽP. Diplomová práce D
 1995Roub T. Nové zdroje elektrické energie. Diplomová práce. ZČU FPed KB. Diplomová práce D
 1995Jůza J. Stanovení obsahu Ra a Rn ve stavebních materiálech. Diplomová práce. ZČU FPed KEOŽP. Diplomová práce D
 1995Wirland D. Stanovení obsahu radonu ve vodě. Diplomová práce. ZČU FPed KEOŽP. Diplomová práce D
 1995Červená P. Vybraná zvlášť chráněná území na okrese Klatovy. Diplomová práce. ZČU FPed KB. Diplomová práce D
 1995Růžička V. Výchovné využití ekologických prvků ve výuce chemie na ZŠ. Diplomová práce. ZČU FPed KCH. Diplomová práce D
 1995Brůhová D. Životní prostředí okresu Most. Diplomová práce. ZČU FPed KB. Diplomová práce D
 1994Hrušková K. Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. Diplomová práce. ZČU FPed KB. Diplomová práce D
 1994Seidlová J. Rozbor úrovně životního prostředí berounské kotliny. Diplomová práce. ZČU FPed KB. Diplomová práce D
 1994Hamzová J. Srovnání kvality ovzduší Plzně a okolí na základě bioindikačních schopností lišejníků za léta 1982-1993. 66 stran. Diplomová práce. ZČU FPed KB. Diplomová práce D
 1994Hasenöhrl V. Tvorba a využití různých metod při výuce životního prostředí v technických pracech na ZŠ. Diplomová práce. ZČU FPed KB. Diplomová práce D
 1993Vacková J. Ekologická výchova na druhém stupni ZŠ. Diplomová práce. ZČU FPed KB. Diplomová práce D
 1993Boudová A. Hodnocení účinností filtrů na dodatečnou úpravu pitné vody. Diplomová práce. ZČU FPed KB. Diplomová práce D
 1993Soukup L. K hadcovým slezinikům na Vlčku v západních Čechách. stran. Diplomová práce. ZČU FPed KB. Diplomová práce D
 1993Matasová J. Návrh naučné stezky Národního parku Šumava v oblasti Srní. Diplomová práce. ZČU FPed KG. Diplomová práce D
 1993Benešová M. Příspěvek k poznání rozšíření druhů rodu Cladonia Wigg. na Nejdecku. 54 stran. Diplomová práce. ZČU FPed KB. Diplomová práce D
 1993Šebková J. Úroveň životního prostředí v Kašperských horách. Diplomová práce. ZČU FPed KB. Diplomová práce D
 1993Švábová P. Voda jako složka životního prostředí v Nejdku. Diplomová práce. ZČU FPed KB. Diplomová práce D
12
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348