The list of new placed quotes
  Formulář obsahuje posledních 500 nově zařazených citací.
12345
 D.enlistmentQuotationDetailPDF
 28.10.2020 Adámek Z. , Kajgrová L., Bauer Ch., Regenda J., Fichtenbauer M., Schatzl G., Hlaváč D., Mareš J. & Dulić Z. (2019): Využití atraktantů suchozemského hmyzu jako doplňkového potravního zdroje v odchovu násad jelce tlouště (Leuciscus cephalus) a zlatého jesena (Leuciscus idus var. orfus). – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 93 -101. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Policar T., Křišťan J., Malinovskyi O. & Yanes-Roca C. (2019): Možnosti diverzifikace a posílení konkurenceschopnosti české akvakultury. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 87 -93. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Vavrečka A. & Kalous L. (2019): Pohled do ekonomiky akvakulturní produkce v České republice. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 79 -85. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Flajšhans M., Kašpar V., Kocour M., Gela D., Rodina M. & Prchal M. (2019): Genetické zdroje ryb. Stav programu po 25 letech a jeho perspektivy. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 73 -77. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Frojda V., Lauda J., Zvonař L., Kotrč V. & Strunecký O. (2019): Měření kyslíku v produkčních rybnících. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 67 -71. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Regenda J., Vágner M., Rutegwa M., Dofek J. & Drozd B. (2019): Změny kvality vody při vypouštění a výlovu rybníku. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 59 -66. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Pechar L., Baxa M., Benedová Z., Kröpfelová L., Musil M. & Šulcová J. (2019): Eutrofizace rybníků - jak hodnotit poslední desetiletí, setrvalý problém nebo zlepšení? – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 51 -57. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Duras J., Brom J., Marce M., Potužák J., Saberioon M., Nedbal V., Císař P. & Souček P. (2019): Dálkový průzkum Země (DPZ) - nové možnosti v hodnocení kvality vody rybníků. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 45 -50. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Pokorný J. & Hesslerová P. (2019): Jak vysycháme – aneb, opravdu „kazí rybníky hydrologickou bilanci“? – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 37 -44. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Randák T., Grabic R. & Žlábek V. (2019): „Nové“ cizorodé látky ve vodním prostředí a jejich vliv na vodní organismy. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 33 -36. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Malý O., Zugárková I., Mareš J. & Poštulková E. (2019): Využití fytázy ve výživě kapra. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 25 -32. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Mráz J., Kašpar J. Adámková V., Hora J. & Fuka Z. (2019): Inovace ve zpracování ryb a vývoji rybích výrobků. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 23 -. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Syrová E., Mendel J., Papežíková I., Mareš J., Kováčová V. & Palíková M. (2019): Využití druhové a liniové odolnosti lososovitých ryb v pstruhařství. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 15 -22. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Piačková V., Palíková M., Matějíčková K., Papežíková I., Pojezdal Ľ. & Veselý T. (2019): Výskyt kapřího „edema“ viru (CEV) v Evropě. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 9 -14. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Pojer Pavel (2019): OP Rybářství 2014 – 2020 a příprava OP Rybářství 2021 – 2027. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 7 -8. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Malecha J., Malecha M., Brabec T. & Eisert Z. (2017): Provzdušňovací systém na sádkách v Třeboni. – In: Martin Urbánek, Sb. ref. 4. ročníku odborné konference, České Budějovice 2017, : 85 -86. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Regenda J. (2017): Inspirace pro maloobchodní prodej ryb. – In: Martin Urbánek, Sb. ref. 4. ročníku odborné konference, České Budějovice 2017, : 75 -83. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Levý E. (2017): Kapr, potravina pro moderní fitness stravování (praktická ukázka přípravy). – In: Martin Urbánek, Sb. ref. 4. ročníku odborné konference, České Budějovice 2017, : 71 -74. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Kopp R. (2017): Fytátový fosfor v krmivech pro ryby. – In: Martin Urbánek, Sb. ref. 4. ročníku odborné konference, České Budějovice 2017, : 65 -69. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Duras J. (2017): Kouzlo prvního horka. – In: Martin Urbánek, Sb. ref. 4. ročníku odborné konference, České Budějovice 2017, : 61 -63. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Pechar L. (2017): Tři roky bez kapra na rybníce Rod (Třeboňsko) – aneb, jak reálná je možnost zlepšit kvalitu vody a stav rybničního biotopu absencí obsádky kapra? – In: Martin Urbánek, Sb. ref. 4. ročníku odborné konference, České Budějovice 2017, : 55 -59. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Adámek Z. (2017): Kvalita prostředí a využití přirozených potravních zdrojů na krmných místech kaprového rybníka. – In: Martin Urbánek, Sb. ref. 4. ročníku odborné konference, České Budějovice 2017, : 43 -53. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Policar T. (2017): Může být kombinace rybničního a intenzivního chovu candáta obecného (Sander lucioperca) úspěšně využita v rámci českého produkčního rybářství? – In: Martin Urbánek, Sb. ref. 4. ročníku odborné konference, České Budějovice 2017, : 33 -41. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Palíková M. (2017): Zdravotní problematika v intenzivním chovu lososovitých ryb. – In: Martin Urbánek, Sb. ref. 4. ročníku odborné konference, České Budějovice 2017, : 27 -31. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Filásová L. (2017): Tlumení nebezpečných nákaz ryb v souladu s legislativou EU. – In: Martin Urbánek, Sb. ref. 4. ročníku odborné konference, České Budějovice 2017, : 23 -25. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Vondrka A. (2017): Účinnost plašení kormoránů zvukovými děly. – In: Martin Urbánek, Sb. ref. 4. ročníku odborné konference, České Budějovice 2017, : 21 -22. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Pojer P. (2017): Možnosti čerpání z OP Rybářství 2014-2020. – In: Martin Urbánek, Sb. ref. 4. ročníku odborné konference, České Budějovice 2017, : 17 -19. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Kocour M. (2017): FISHBOOST – Evropský projekt na podporu a rozvoj selekčních programů hospodářsky významných druhů ryb. – In: Martin Urbánek, Sb. ref. 4. ročníku odborné konference, České Budějovice 2017, : 7 -15. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Kalenda V. (2015): Možnosti propagace prodeje ryb v rámci maloobchodního prodeje. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 91 -93. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Vachta R. (2015): Ekonomika provozu a návratnost investic recirkulačních objektů. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 83 -90. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Piačková V. (2015): Aktuální problematika zdravotního stavu kaprovitých ryb. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 81 -82. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Vágnerová M. (2015): Aktuální nákazová situace a veterinární dozor v chovech ryb. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 73 -80. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Duras J., Potužák J. & Marcel M. (2015): Rybníky, producenti či příjemci znečištění? – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 67 -72. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Potužák J. & Duras J. (2015): Rybniční sediment - kam s ním? – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 59 -66. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Hlaváč D. (2015): Potenciál krmných směsí a obilovin, jako nástroj pro udržení dobré produkce tržního kapra ve vztahu ke kvalitě vody a bilanci živin – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 49 -58. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Spurný P. (2015): Cizorodé látky ve vodním prostředí a jejich vliv na ekosystémy povrchových vod – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 43 -47. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Komiková R. (2015): Náhled do OP Rybářství 2014-2020. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 39 -42. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Horáček Z. (2015): Vypořádávání pozemků pod rybníky podle § 59a vodního zákona. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 37 -38. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Vácha F. (2015): Zastoupení živin v kapřím mase. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 29 -36. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Rutkayová J. (2015): Analýza povodňových událostí let 1997-2013. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 19 -27. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Brabec T. (2015): Vliv plemene a věku na dozrávání jikernaček kapra obecného. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 13 -17. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Flajšhans M., Gela D., Kocour M., Rodina M., Kašpar V., Linhart O., Ošanec J., Němec R.. & Chytka V. (2015): Amurský lysec, nové plemeno kapra v ČR. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 9 -12. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Hůda J. (2015): Připomenutí významné osobnosti rybářství Josefa Šusty. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 7 -8. strana. D Celý sborník
 27.10.2020 Bandini D. & Oertel B. (2020): Three new species of the genus Pseudosperma (Inocybaceae). – Czech Mycology 72(2): 221 -250. D článek
 27.10.2020 Holec J. & Zehnálek P. (2020): Taxonomy of Hohenbuehelia auriscalpium, H. abietina, H. josserandii, and one record of H. tremula. – Czech Mycology 72(2): 199 -220. D článek
 27.10.2020 Shen Q., Ray S. C., Evans H. M., Deepe G. S. Jr. & Rappleye Ch. A. (2020): Histoplasma relies on gluconeogenic substrates to circumvent nutritional limitations within macrophages. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 198. D článek
 27.10.2020 Mead H. L., Roe Ch. C., Higgins Keppler E. A., Van Dyke M. C. C., Laux K. L., Funke A. L., Miller K. J., Bean H. D., Sahl J. W. & Barker B. M. (2020): Spherule remodelling and endospore development in the fungal pathogen Coccidioides posadasii. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 197. D článek
 27.10.2020 Machová L., Kolařík M., Hubka V., Kostovčík M. & Čmoková A. (2020): Virulence factors of epidemically spreading population of the Trichophyton benhamiae clade. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 196. D článek
 27.10.2020 Aneke Ch. I. & Cafarchia C. (2020): In vitro evaluation of enzymatic virulence activities and antifungal susceptibility profile of Microsporum canis strains from various sources. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 195 -196. D článek
 27.10.2020 (2020): Session 8: Virulence Factors And Pathogenesis In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 195 -198. D článek
 27.10.2020 De Hoog S. G., Guarro J., Gené J., Ahmed S. A., Al-Hatmi A. M.S., Figueras M. J. & Vitale R. G. (2020): The new Atlas of Clinical Fungi. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 194 -195. D článek
 27.10.2020 Veríssimo C. & Sabino R. (2020): Dealing with Histoplasma and Paracoccidioides in non-endemic areas. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 194. D článek
 27.10.2020 Lux J., Dobiáš R., Kuklová I., Litvik R., Scholtz V., Soušková H., Khun J., Mrázek J., Kantorová M., Jaworská P., Prejdová T. & Julák J. (2020): Inactivation of dermatophytes and treatment of onychomycosis using non-thermal plasma. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 193. D článek
 27.10.2020 Voßgröne K., Maier T., Oberheitmann B. & Kostrzewa M. (2020): Possibilities of dermatophyte identification with the MALDI Biotyper – new and old approaches. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 192. D článek
 27.10.2020 Sacheli R., Henri A.-S., Seidel L., Ernst M., Darfouf R., Adjetey C., Meex C., Arrese J. & Hayette M.-P. (2020): Evaluation of the new Id-Fungi plates medium from Conidia® for MALDI-TOF MS identification of filamentous fungi. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 191. D článek
 27.10.2020 (2020): Session 7: Epidemiology In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 191 -195. D článek
 27.10.2020 Uhrlaß S., Alhilaifawi A. F. H., Sharquie K. E., Alhamami H. R., Abd Al-Qahar G. H., Tabra Mahmood K. H., Mey S., Koch D., Mütze H., Krüger C., Monod M., Burmester A., Wiegand C., Hipler U.-Ch. & Nenoff P. (2020): Molecular epidemiology of dermatophytes in Iraq and Cambodia. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 190. D článek
 27.10.2020 Subelj M. (2020): Epidemiology of dermatophyte infections in Slovenia. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 189. D článek
 27.10.2020 Rezaei-Matehkolaei A. (2020): Trends in the epidemiology of dermatophytes and related infections in Iran. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 188 -189. D článek
 27.10.2020 Lysková P., Čmoková A., Kolařík M., Dobiáš R., Mallátová N., Mencl K., Janouškovcová H., Kuklová I., Stará J., Doležalová J., Hamal P., Svobodová L., Aneke Ch. I., Švarcová M. & Hubka V. (2020): Eight-year molecular epidemiology of dermatophytosis in the Czech Republic and antifungal susceptibility patterns of selected species. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 187 -188. D článek
 27.10.2020 Sacheli R., Harag S., Menatong X., Labarbe Ch., Crutzen C., Adjetey C., Darfouf R., Seidel L., Lagrou K., Arrese J. & Hayette M.-P. (2020): Belgian national survey on tinea capitis: epidemiological considerations. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 186 -187. D článek
 27.10.2020 (2020): Session 6: Epidemiology In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 186 -190. D článek
 27.10.2020 Gräser Y. & Berlin M. (2020): Nation-wide analysis of prevalence and proliferation factors of the zoonotic dermatophyte Trichophyton benhamiae in Germany. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 185 -186. D článek
 27.10.2020 Le Barzic C., Denaes Ch., Čmoková A., Arné P., Guillot J. & Risco-Castillo V. (2020): Ringworm in wild European hedgehogs: clinical and therapeutic approach in a French wildlife rehabilitation centre. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 185. D článek
 27.10.2020 Gaynullina A., Ovchinnikov R., Vasyliev D., Shcherbinin D., Yuzhakov A., Savinov V., Kapustin A. & Gulyukin A. M. (2020): Emerging fungal pathogens of captive reptiles in the Russian Federation. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 184. D článek
 27.10.2020 Capoor M. R. (2020): Emergomycosis – the global rise of a new dimorphic and systemic mycosis: current trends and future perspectives. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 183. D článek
 27.10.2020 (2020): Session 5: Emerging and Zoonotic pathogens In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 183 -186. D článek
 27.10.2020 Teixeira M. M., Ly T., Blanchet D., Guerra B., Mc Donald S., Alvarado P., Gade L., Vreden S., Adenis A., Yegres F., Demar M., Serna Buitrago M. J., Hanzlicek A., Marques S., Litvintseva A., Barker B., Nacher M. & Matute D. R. (2020): Genomic diversity and population differentiation of Histoplasma spp. in the American continent. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 182. D článek
 27.10.2020 Litvintseva A. P. (2020): Detection and monitoring of Coccidioides spp. in the environment. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 181. D článek
 27.10.2020 Ovchinnikov R., Zhigalin A., Moskvitina N., Tutenkov O., Gaynullina A., Yuzhakov A., Savinov V., Kapustin A. & Gulyukin A. M. (2020): Onygenalean fungi detected in Martes zibellina by culturomics and NGS approaches. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 180 -181. D článek
 27.10.2020 Čmoková A., Risco-Castillo V., Guillot J., Uhrlaß S., Nenoff P., Cabańes F. J., Kano R. & Hubka V. (2020): Population biology of Trichophyton erinacei, an emerging cause of dermatophytosis. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 179 -180. D článek
 27.10.2020 Pchelin I. (2020): Genotyping of Russian isolates of fungal pathogen Trichophyton rubrum, based on simple sequence repeat and single nucleotide polymorphism. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 178. D článek
 27.10.2020 Peano A., Gräser Y., Guillot J., Molinar Min A. R. & Pasquetti M. (2020): Unravelling the genetic variability of Microsporum canis. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 177 -178. D článek
 27.10.2020 (2020): Session 4: Population genetics and genomics. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 177 -182. D článek
 27.10.2020 Baert F., Stubbe D. & Packeu A. (2020): Deciphering the composition of dermatophyte complexes. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 176 -177. D článek
 27.10.2020 Švarcová M., Větrovský T. & Hubka V. (2020): Correlation between genotype, clinical picture and morphology of Trichophyton interdigitale / T. mentagrophytes isolates. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 175 -176. D článek
 27.10.2020 Tang Ch., Kong X., Ahmed S., Al-Hatmi A., Chowdhary A., Nenoff P., Gräser Y., Hainsworth S., Zhan P., Meis J. F., Kandemir H. & De Hoog S. (2020): Molecular and physiological analysis of the Trichophyton mentagrophytes / T. interdigitale species complex using a global set of strains. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 175. D článek
 27.10.2020 Čmoková A., Kolařík M., Dobiáš R., Hoyer L. L., Janouškovcová H., Kano R., Kuklová I., Lysková P., Machová L., Maier T., Mallátová N., Man M., Mencl K., Nenoff P., Peano A., Prausová H., Stubbe D., Uhrlaß S., Větrovský T., Wiegand C. & Hubka V. (2020): Revised taxonomy of zoonotic pathogens in the Trichophyton benhamiae complex. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 173 -174. D článek
 27.10.2020 (2020): Session 3: Taxonomy of dermatophytes. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 173 -177. D článek
 27.10.2020 Labuda R., Bernreiter A., Hochenauer D., Kubátová A. & Schüller Ch. (2020): New Keratinophyton species (Onygenaceae) from Europe. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 172 -173. D článek
 27.10.2020 Jiang Y., Tsuid C., Amed S., Hagen F., Shang Z., Van Den Ende B. G., Verweij P. E., Lu H. & De Hoog S. G. (2020): Intraspecific diversity and taxonomy of Emmonsia crescens. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 172. D článek
 27.10.2020 Sharma R. (2020): New genera of Onygenales: their morphology, ecology and molecular phylogeny. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 171. D článek
 27.10.2020 Kandemir H., Dukik K., Van Den Ende B. G., Stielow B. J., Ilkit M. & De Hoog S. G. (2020): An overview of molecular phylogeny of Onygenales. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 170 -171. D článek
 27.10.2020 (2020): Session 2: Taxonomy of keratinophilic and dimorphic fungi. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 170 -173. D článek
 27.10.2020 Saunte D. M. L. & Hay R. J. (2020): Epidemiological survey of dermatophyte resistance in Europe. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 169 -170. D článek
 27.10.2020 Arabatzis M. & Velegraki A. (2020): First case of tinea corporis due to Trichophyton mentagrophytes genotype VIII in South-East Europe (Greece). In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 168 -169. D článek
 27.10.2020 Burmester A., Hipler U.-Ch., Uhrlaß S., Nenoff P., Singal A., Verma S. B., Elsner P. & Wiegand C. (2020): Multiple resistances of Indian Trichophyton mentagrophytes squalene epoxidase double mutants. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 167 -168. D článek
 27.10.2020 Hainsworth S., Lawrie A. C. & Grando D. (2020): Screening for terbinafine resistance in Australian dermatophyte isolates from toenails. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 166 -167. D článek
 27.10.2020 Nenoff P., Verma S. B., Uhrlaß S., Burmester A., Monod M. & Ebert A. (2020): Terbinafine resistance of dermatophytes in India and Germany. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 166. D článek
 27.10.2020 Kong X., Tang Ch., Ahmed S., Al-Hatmi A., Chowdhary A., Nenoff P., Gräser Y., Hainsworth S., Zhan P., Meis J. F., Kandemir H., Liu W. D., De Hoog S. G. (2020): In vitro antifungal susceptibility testing and point mutations in the squalene epoxidase gene of Trichophyton mentagrophytes / T. interdigitale complex. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 165. D článek
 27.10.2020 Arendrup M. C. (2020): EUCAST susceptibility testing of microconidia-forming dermatophytes. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 164 -165. D článek
 27.10.2020 (2020): Session 1: Antifungal resistance and susceptibility testing. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 163 -170. D článek
 27.10.2020 Hubka V. (ed.) (2020): Abstracts of the International Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” Prague, Czech Republic, September 10–11, 2020. – Czech Mycology 72(2): 163 -198. D článek
 27.10.2020 Kaur R., Kaur G., Singh A. P. & Dhingra G. S. (2020): Five polypore species new to India. [Pět druhů chorošů nových pro Indii.] – Czech Mycology 72(2): 151 -161. D článek
 27.10.2020 Zíbarová L. & Pouska V. (2020): New records of corticioid fungi in the Bohemian Forest (Czech Republic). [Nové nálezy kornatcovitých hub ze Šumavy (Česká republika).] – Czech Mycology 72(2): 109 -150. D článek
 27.10.2020 Kubátová A. (2020): Miguel Ulloa & Elvira Aguirre-Acosta: Illustrated Generic Names of Fungi. Etymology, Descriptions, Classifications, and References. American Phytopathological Society, St. Paul, Minnesota, USA, 2020; 451 pp., ISBN 978-0-89054-618-5. – Czech Mycology 72(1): 108. D článek
 27.10.2020 Delgado G., Koukol O., Heredia G. & Piepenbring M. (2020): Texas microfungi: Hermatomyces amphisporus (Pleosporales, Dothideomycetes) revisited. [Mikroskopické houby Texasu: Hermatomyces amphisporus (Pleosporales, Dothideomycetes) znovu zpracovaný.] – Czech Mycology 72(1): 95 -107. D článek
 27.10.2020 Volobuev S. V. & Ivanushenko Yu. Yu. (2020): Aphyllophoroid fungi (Basidiomycota) on juniper on the Gunib Plateau, inner-mountain Dagestan. [Nelupenaté houby (Basidiomycota) na jalovci na planině Gunib v horách Dagestánu.] – Czech Mycology 72(1): 83 -93. D článek
 27.10.2020 Jamali S. (2020): First report of Paraconiothyrium fuckelii (Didymosphaeriaceae, Pleosporales), causing stem canker in Rosa hybrida, from Iran. [První nález Paraconiothyrium fuckelii (Didymosphaeriaceae, Pleosporales), původce stonkové nekrózy růží, v Íránu.] – Czech Mycology 72(1): 71 -82. D článek
 27.10.2020 Khallil A.-R. M., Ali E. H., Hassan E. A. & Ibrahim S. S. (2020): Biodiversity, spatial distribution and seasonality of heterotrophic straminipiles and true zoosporic fungi in two water bodies exposed to different effluents at Assiut (Upper Egypt). [Biodiverzita, prostorové rozložení a sezonalita heterotrofních straminipil a zoosporických hub ve dvou kanálech s přítokem odpadních vod v okolí Asijútu (Horní Egypt).] – Czech Mycology 72(1): 43 -70. D článek
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348