Citace pro vybraný taxon: Calliergonella stramineum
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2016Halda J., Kučera J. & Koval Š. Atlas krkonošských mechorostů, lišejníků a hub 1 – mechorosty a lišejníky. 440 stran. Správa KRNAP. ISBN 978-80-7535-027-5 Atlas D PDF
 2001Hadač E. & Kučera J. Příspěvek k poznání rašeliništních rostlinných společenstev Orlických hor. [Contribution to the knowledge of peat bog plant communities in the Orlické hory mountains.] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28: 113 -118. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348