Citace pro vybraný taxon: Brachydontium trichodes
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2016Halda J., Kučera J. & Koval Š. Atlas krkonošských mechorostů, lišejníků a hub 1 – mechorosty a lišejníky. 440 stran. Správa KRNAP. ISBN 978-80-7535-027-5 Atlas D PDF
 1991Soldán Z. Rozšíření mechů Brachydontium trichdes (Web.) Milde a Campylostelium saxicola (Web. et Mohr) B. S. G. v Československu. – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 26(1): 69 -76. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348