Citace pro vybraný taxon: Seligeria tristichoides
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 1990Soldán Z. 2. Bryologicko-lichenologické dny v Opavě (19.-21.9.1989) - souhrny referátů. Rod Seligeria v Československu. [Second Bryological and Lichenological Days (Opava, 19-21 Sept.,1989) - abstracts of contributions. The genus Seligeria in Czechoslovakia.] – Bryonora 4: 5. Časopis recenzovaný D PDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348