Citace pro vybraný taxon: Campylostelium saxicola
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 1991Soldán Z. Rozšíření mechů Brachydontium trichdes (Web.) Milde a Campylostelium saxicola (Web. et Mohr) B. S. G. v Československu. – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 26(1): 69 -76. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348