Detail: Využití metody fundamentálních parametrů při rentgenofluorescenční analýze vzorků se silikátovou matricí.
 
Autor: Morávková J.
Název: Využití metody fundamentálních parametrů při rentgenofluorescenční analýze vzorků se silikátovou matricí.
Typ publikace: VŠKP
Rok vydání: 2004
Publikace: Vysokoškolské kvalifikační práce
Strana: 69 stran
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Vedoucí práce: Vedoucí práce T. Černohorský
Knihovna: Univerzita Pardubice - Centrum informačních technologií a služeb - Univerzitní knihovna
Typ citace: Diplomová práce
Klíč. slova CZ: spektrometrie; metoda analytická; rozbor půdy; sediment; prvek
Klíč. slova EN: spectrometry; analytical method; soil analysis; sediment; element doplň.informace: rentgenofluorescenční spektrometrie; metoda fundamentálních parametrů; stanovení prvků
V bibliotéce: Životního prostředí;
Hesla: Dosud nezařazeno;
ID: 60743 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 04.02.2020 Zdroj: Knihovna ministerstva ŽP
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348