Detail: Poznáváme naše savce. 2. přepracované vydání.
 
Autor: Miloš Anděra & Ivan Horáček
Název: Poznáváme naše savce. 2. přepracované vydání.
Typ publikace: Monografie
Rok vydání: 2005
Publikace: Knihy
Strana: 328 stran
ISBN: ISBN 80-86817-08-3
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Odkaz na:
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Typ citace: Odborná práce
V bibliotéce: Mammalogie;
Hesla: Určovací klíče;
Anotace: Druhé vydání publikace, kterou lze využívat jako příručku, populárněvědnou knihu či podpůrnou středoškolskou učebnici, přichází na český knižní trh po třiadvaceti letech a reflektuje tak podstatné změny v populaci savců u nás, které se během této doby udály. Přináší aktualizované informace o nových, ale i již vyhynulých druzích, odráží rozdělení Československa. Svým logickým uspořádáním a strohým, nicméně čtivým stylem připomíná učebnici. První kapitoly jsou věnovány obecné charakteristice savců, zásadám jejich odchytu a legislativním podmínkám jejich ochrany u nás. Následuje podrobný popis jednotlivých druhů, přičemž hlavní důraz je kladen na důkladný přehled všech rozlišovacích znaků. Hlavní pozornost je věnována jednak nepřímým dokladům přítomnosti savců, tedy stopám, trusu, norám či požerkám, jednak popisu jejich lebek. Tyto rozsáhlé kapitoly jsou následovány pravděpodobně nejužitečnějšími částmi publikace, totiž klíčem k určování savců, stopařským minimem a oddílem věnovaným určování savců podle lebek. Knihu uzavírají rejstříky českých a latinských názvů savců. (Zdroj: NKP)
ID: 43437 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 05.02.2020 Zdroj: Anděra M.
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348