Seznam citací uložených pro zvoleného autora
  Rok CitaceTyp pub.Detail
 1968 Augusta J.: Ztracený svět. 168 stran. D
 1968 Augusta J.: Z hlubin pravěku. 140 stran. D
 1957 Augusta J.: První ptáci. – Věda a život 4: 661 -665. Časopis D
 1956 Augusta J.: Největší a nejdražší vejce. – Lidé a země 1956( 4): 430. Časopis D
 1955 Augusta J.: O ptáku waldrappovi. – Lidé a země 1955( 4): 380. Časopis D
 1954 Augusta J.: Z vývojových pradějin jelenů. – Živa 2(5): 162. Časopis D
 1951 Augusta J.: Dvacetpět let od smrti Václava Čapka. – Příroda 1951\44: 186 -187. Časopis D
 1948 Augusta J.: Fosilní ptačí hnízdo. – Příroda 1948\40: 255. Časopis D
 1948 Augusta J.: Ochrana orlů mořských. – Stráž myslivosti 26( 3): 40. Časopis D
 1936 Augusta J.: O holzmadenských posidoniových břidlicích a jejich zvířeně. – Věda přírodní 17( 5): 132 -133. Časopis D
 1936 Augusta J.: Zlomeniny na os penis u jeskynních medvědů. – Věda přírodní 17( 5): 133. Časopis D
 1936 Augusta J.: Otisky "Kristových šlépějí". – Věda přírodní 17( 6-8): 236 -237. Časopis D
 1936 Augusta J.: Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci. – Věda přírodní 17( 2-3): 79 -80. Časopis D
 1936 Augusta J.: Věstník Klubu přírovědného v Prostějově. – Věda přírodní 17( 4): 111 -112. Časopis D
 1936 Augusta J. & Soukup J.: O glaukonitické vrstvě s rybími zbytky z křídy plaňanské. – Věda přírodní 17( 6-8): 144 -146. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348