Seznam citací uložených pro zvoleného autora
  Rok CitaceTyp pub.Detail
 2005 Andreska Jiří: Zvířata v nejistotě. Baset. D
 1998 Andreska J. & Vítek F.: První hnízdění husice liščí (Tadorna tadorna) v jižních Čechách. [First breeding of Shelduck (Tadorna tadorna) in South Bohemia.] – Sylvia 34(2): 155 -156. PDF Časopis D
 1997 Andreska Jiří: Lesk a sláva českého rybářství. – Nuga, Pacov 1997: Časopis D
 1995 Andreska J.: Ptačí svět ve vzpomínkách. Vzpomínání na Doc. RNDr. Waltra Černého. – Ptačí svět 2(4): 4. Celé číslo Časopis D
 1995 Andreska J.: Za Ing. Otakarem Kokešem. – Zprávy ČSO 41: 51. PDF Časopis D
 1995 Andreska J.: Pták proti kultuře . – Myslivost 1995(11): 22. Časopis D
 1995 Andreska J.: Čas hájení, čas lovu. 202 stran. Vik, Vimperk. Studie D
 1994 Andreska J.: Řežabinec a okolí v letech 1949-1952. – Ptačí svět 1(1): 4. Celé číslo Časopis D
 1994 Andreska J.: Ptačí svět ve vzpomínkách. K 40. výročí biologické stanice Blatec - Dívčice. – Ptačí svět 1(4): 4. Celé číslo Časopis D
 1994 Andreska Jiří: Šumavské solné stezky. Kentaur. D
 1991 Andreska Jiří: Labuťáček. Nakl. Růže. D
 1990 Andreska Jiří: Změny ve složení avifauny polní krajiny v důsledku změn vegetace v letech 1948 -1988.. [Änderungen in der Zusammensetzung der Vogelfauna einer Feldlandschaft in Folge von Vegetationsänderungen in den Jahren 1948-1988.] – In: Jan Zeman (ed.), Ptáci v kulturní krajině. 1. díl., 1 -6. strana. Sborník z konference-referáty D
 1990 Andreska Jiří: Přezimování ptactva v jižních Čechách v letech 1977 - 1982. – Infor. zprav. Správy CHKO Třeboňsko 53 -68,25 grafů,15 mapek. Časopis D
 1989 Andreska Jiří: Vydra ze Zlaté stoky. – Panorama Praha 1989: Noviny D
 1988 Andreska J.: Počátky a vývoj populace losa (Alces alces L., 1758) v jižních Čechách. [Anfange und Entwicklung der Population des Elches (Alces alces L., 1758) in Sudböhmen.] – Lynx n. s. 24: 73 -77. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1987 Andreska Jiří: Analýza příčin snížení početnosti tetřeva hlušce Tetrao urogallus L. na Šumavě.. [Zur Ursachen des Bestandrückganges des Auerhuhns Tetrao urogallus L. im Böhmerwald Šumava.] – In: Avifauna jižních Čech a její změny. 1. díl, 16 -21. strana. Sborník z konference-referáty D
 1987 Andreska Jiří: Rybářství a jeho tradice. 205 stran. SZN, Bratislava. D
 1987 Andreska Jiří, Čáp J., Flousek J., Nováková E. & Trpák P.: Ochrana vzácných a ohrožených rostlin a živočichů. Program záchranného chovu tetřeva hlušce (Tetrao urogallus L.) a možnosti jeho reintrodukce. – Zpr. a úkoly ochrany přírody 6: 1 -50. Časopis D
 1987 Andreska Jiří, Hlásek J., Kaňka M., Ševčík J. & Trpák P.: Stabilizace populace orla mořského (Haliaeetus albicilla) v CHKO Třeboňsko. – Bull. sekce ochrany přírody vedoucího pracoviště vědeckotechnického rozvoje 7: 1 -58. Časopis D
 1986 Andreska Jiří: Hospodaření s tetřevem hlušcem (Tetrao urogallus L.) na panství Český Krumlov v letech 1858 -1936. [Management of capercaillie (Tetrao urogallus) on the estate Český Krumlov from 1858 to 1936.] – Folia Venatoria 16: 211 -222. Časopis D
 1986 Andreska Jiří: Orel mořský vyhnízdil na Třeboňsku. – Naší přírodou 6(11): 258 -259. Časopis D
 1983 Andreska Jiří: Orel mořský v jižních Čechách. – Naší přírodou 3( 7): 9 -10. Časopis D
 1982 Andreska J.: Pozvání mořských orlů. – Rybářství 1982: 135 -136. Časopis D
 1982 Andreska Jiří: Kachní záhada. – Naší přírodou 2( 5): 7. Časopis D
 1981 Andreska Jiří: Odchov orlů mořských v jižních Čechách. – Naší přírodou 1( 3): 4 -5. Časopis D
 1979 Andreska Jiří: Příspěvek k etologii divokých kachen. – Pannonicum l. 26 -27. Časopis D
 1979 Andreska Jiří: K sedmdesátinám Ing. Otakara Kokeše. – Poľovnícky zborník. 9: 345 -346. Noviny D
 1978 Andreska J.: Život kolem vody. Nahlédnutí do života bahňáků. – Rybářství 1978: 142 -143. Časopis D
 1978 Andreska J.: Život kolem vody. Za pochopem rákosním. – Rybářství 1978: 94. Časopis D
 1978 Andreska J.: Život kolem vody. – Rybářství 1978: 118 -119. Časopis D
 1978 Andreska J.: Život kolem vody. Za zpěvem rákosníků. – Rybářství 1978: 166 -167. Časopis D
 1978 Andreska J.: Život kolem vody. Naši chřástali. – Rybářství 1978: 190 -191. Časopis D
 1978 Andreska J.: Život kolem vody. Chaluhy. – Rybářství 1978: 214. Časopis D
 1978 Andreska J.: Život kolem vody. Čas bahňáků. – Rybářství 1978: 238. Časopis D
 1978 Andreska J.: Život kolem vody. Rackové. – Rybářství 1978: 262 -263. Časopis D
 1978 Andreska J.: Život kolem vody. Zamrzlá řeka. – Rybářství 1978: 285. Časopis D
 1978 Andreska J.: Život kolem vody. O ledňáčcích. – Rybářství 1978: 21. Časopis D
 1978 Andreska J.: Život kolem vody. Naši morčáci. – Rybářství 1978: 47. Časopis D
 1978 Andreska J.: Život kolem vody. Potápky. – Rybářství 1978: 70 -71. Časopis D
 1978 Andreska J.: Naši rybáci. – Rybářství 1978: 171 -172. Časopis D
 1977 Andreska J.: Život kolem vody. Za mořskými orly. – Rybářství 1977: 22. Časopis D
 1977 Andreska J.: Život kolem vody. Zima a divoké kachny. – Rybářství 1977: 41. Časopis D
 1977 Andreska J.: K původu divokých kachen na našich rybnících – Rybářství 1977: 157. Časopis D
 1977 Andreska J.: Život kolem vody. Na tahu orlovců říčních. – Rybářství 1977: 93. Časopis D
 1977 Andreska J.: Život kolem vody. Změny ve stavu divokých husí v jižních Čechách. – Rybářství 1977: 118 -119. Časopis D
 1977 Andreska J.: Život kolem vody. Přezimující labutě velké. – Rybářství 1977: 68 -69. Časopis D
 1977 Andreska J.: Život kolem vody. Kde zpívá skorec. – Rybářství 1977: 189. Časopis D
 1977 Andreska J.: Život kolem vody. Za dunajskými pelikány. – Rybářství 1977: 215. Časopis D
 1977 Andreska J.: Život kolem vody. Za podzimními kormorány. – Rybářství 1977: 235. Časopis D
 1977 Andreska J.: Život kolem vody. Krajinou volavek. – Rybářství 1977: 263. Časopis D
 1977 Andreska J.: Život kolem vody. Čas potáplic. – Rybářství 1977: 285. Časopis D
 1977 Andreska Jiří: O významu jarního řádění kachen. – Živa 25(6): 231. Časopis D
 1977 Andreska Jiří: Věčně tajemné světy. 172 stran. Nakl. Růže. D
 1976 Andreska J.: Středověká čižba. – Myslivost 1976( 6): 138 -139. Časopis D
 1976 Andreska J.: O perlách Šumavy a jižních Čech. – Rybářství 1976: 118 -119,2 obr.. Časopis D
 1976 Andreska J.: Historie raků. – Rybářství 1976: 69 -70,2 obr.. Časopis D
 1976 Andreska J.: O perlách Šumavy a jižních Čech /dokončení/ – Rybářství 1976: 142. Časopis D
 1976 Andreska J.: O starých lovech vyder. – Rybářství 1976: 22 -23. Časopis D
 1976 Andreska J.: O historii raků (dokončení). – Rybářství 1976: 94 -95. Časopis D
 1976 Andreska J.: Sokolnictví v díle Petra Krescentia. – Myslivost 1976( 5): 114 -115. Časopis D
 1976 Andreska J.: Skřivánčí zrcátko. – Myslivost 1976( 8): 184 -185. Časopis D
 1976 Andreska J.: O vlčích jamách. – Myslivost 1976( 2): 42. Časopis D
 1976 Andreska J.: O kačenících. – Myslivost 1976(10): 226 -227. Časopis D
 1976 Andreska J.: K lovu doutnákovou ručnicí. – Myslivost 1976( 9): 202 -203. Časopis D
 1976 Andreska J.: Lov kamzičímí oštěpy. – Myslivost 1976(11): 256 -257. Časopis D
 1976 Andreska J.: Myslivost v kronice Kosmově. – Myslivost 1976( 1): 18 -19. Časopis D
 1976 Andreska J.: Na lovu se starými Řeky. – Myslivost 1976( 3): 66 -67. Časopis D
 1976 Andreska J.: O pasti stupici . – Myslivost 1976( 7): 160 -161. Časopis D
 1976 Andreska J.: O tenatech a tenátkách. – Myslivost 1976( 4): 90 -91. Časopis D
 1976 Andreska J.: Parforsní hony v Čechách. – Myslivost 1976(12): 278 -279. Časopis D
 1975 Andreska J.: Z dějin rybářství. O původu candáta obecného v našich zemích. – Rybářství 1975: 142. Časopis D
 1974 Andreska J.: Chystá se výstava rekordních trofejí Maďarska. – Myslivost 1974( 4): 77. Časopis D
 1974 Andreska J. & Švejdová V.: Kačeník na Velkém Tisém. [Entefangsstelle am Teich Velký Tisý.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 14 Suppl.2: 83 -84. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1974 Andreska J. & Švejdová V.: Současný stav ornitologické sbírky Zemědělského muzea v loveckém zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou. [Der derzeitige Stand der ornithologischen Sammlung des Landwirtschaftlichen Museums im Jagdschloss Ohrada in Hluboká nad Vlt..] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 14 Suppl.2: 59 -71. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1973 Andreska J.: Zánik labských lososů. – Rybářství 1973: 248 -251. Časopis D
 1972 Andreska J.: Procházka Ohradou – Myslivost 1972( 1): 6 -8. Časopis D
 1972 Andreska J.: Procházka Ohradou – Myslivost 1972( 2): 38 -39. Časopis D
 1972 Andreska J.: Procházka Ohradou – Myslivost 1972( 3): 59 -60. Časopis D
 1970 Andreska Jiří: Hnízdění čápa černého (Ciconia nigra) na Šumavě. [Breeding of the White Stork (Ciconia nigra) in the Šumava Mts. / Brutvorkommen des Schwarzstorchs (Ciconia nigra) im Böhmerwald.] – Sylvia 18: 219 -220. PDF Časopis D
 1970 Andreska Jiří: Zimní výskyt skřivana ouškatého (Eremophila alpestris) v jižních Čechách. [Winter occurrence of the Horned Lark (Eremophila alpestris) in southern Bohemia.] – Sylvia 18: 227 -228. PDF Časopis D
 1968 Andreska J.: Jan Fric pětaosmdesátníkem. – Myslivost 1968( 3): 53. Časopis D
 1968 Andreska J.: Potřebuieme mysliveckou školu. – Myslivost 1968(12): 274 -275. Časopis D
 1967 Andreska J.: Je světový rekord v ČSSR? – Myslivost 1967( 4): 81. Časopis D
 1965 Andreska Jiří & Formánek J.: Chování kulíška a sýce rousného v zajetí. – Živa 13(2): 78 -79. Časopis D
 1963 Andreska Jiří: Příspěvek k ekologii netopýrů ve středních Čechách. – Zool. listy 12(3): 264 -267. PDF Časopis D
 1963 Formánek J. & Andreska J.: Mláďata tchoře tmavého - Putorius putorius L.. – Živa 11(4): 135. Časopis D
 1961 Andreska J.: K sloučení mysliveckých muzeí. – Myslivost 1961( 6): 92. Časopis D
 1960 Andreska J.: Nová expozice na Konopišti. – Myslivost 1960( 9): 129. Časopis D
 1960 Andreska J.: Další výskyt losů v ČSSR. – Myslivost 1960( 9): 138. Časopis D
 1960 Šmelhaus V., Andreska Jiří: Klaretovské čihařské názvosloví. – Zpr. VÚL ČSR 20: 209 -224. Časopis D
 1958 Andreska Jiří: Rákosník vodní (Acrocephalus paludicola) hnízdí na Ostravsku? [Does the Aquatic Warbler (Acrocephalus paludicola) breed in the Ostrava region?] – Sylvia 15: 235 -236. PDF Časopis D
 1951 Andreska Jiří: Hnízdění pilicha šedého (Circus cyaneus) v Brdech. [Breeding of the Hen Harrier (Circus cyaneus) in the Brdy Mts. / Nidification du busard saint-martin (Circus cyaneus) dans la foret de Brdy] – Sylvia 13(1): 27 -28. PDF Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348