Seznam citací uložených pro zvoleného autora
12
  Rok CitaceTyp pub.Detail
 s.a. Andreska J.: Chráněný přírodní výtvor Cyrilov. 2 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 2020 Andreska D. & Andreska J.: K výročí tří zemských zákonů o ochraně živočichů. – Živa 68(2): XXXVIII.-XXXIX. PDF Časopis D
 2020 Andreska J. & Andreska D.: Výr velký a jeho nelehký osud I. Jak výr ke špatné pověsti přišel. [The Eurasian Eagle-owl and Its Difficult Fate I. How the Eagle-owl Gained Its Bad Reputation.] – Živa 68(4): 193 -194. Abstrakt Časopis D
 2020 Andreska J., Andreska D. & Krupková K.: Výr velký a jeho nelehký osud II. Na cestě k vyhubení. [The Eurasian Eagle-owl and Its Difficult Fate II. On the Road to Extinction.] – Živa 68(6): 319 -321. Abstrakt Časopis D
 2019 Andreska J.: Laudatio: Miroslav Honců osmdesátiletý. – Živa 67(3): LXVI. PDF Časopis D
 2019 Andreska J.: Oktavián (Octavianus) Farský. – Živa 67(2): L.-LI. PDF Časopis D
 2019 Andreska J. & Andreska D.: Vzpomínání na ornitologa Clause Fentzloffa a návrat orla mořského. – Živa 67(6): CXLIX. PDF Časopis D
 2019 Hanel L. & Andreska J.: Orel mořský na Podblanicku. – Pod Blaníkem 23(45) č.2: 5 -7. PDF Časopis D
 2018 Andreska J. & Andreska D.: Ochranářské výročí: k zákazu lovu dravců na výrovkách. – Ptačí svět 25(3): 18 -19. Časopis D
 2016 Andreska J.: Laudatio: Lubomír Hanel šedesátiletý. – Živa 64(4): LXXXIX. PDF Časopis D
 2016 Andreska J. & Souček Z.: Velké jeřábí putování aneb Zpráva o migraci jeřábů. [Great Peregrination of the Cranes – Report on Crane Migration.] – Živa 64(6): 316 -318. Abstrakt Časopis D
 2014 Andreska J. & Hanel L.: Nepůvodní druhy a s nimi související pojmosloví. – Biologie, chemie, zeměpis 23(1): 4 -7. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014 Andreska J. & Hanel L.: Nepůvodní druhy – ptáci. – Biologie, chemie, zeměpis 23(4): 159 -163. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014 Andreska J. & Hanel L.: Nepůvodní druhy – savci. – Biologie, chemie, zeměpis 23(5): Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014 Hanel L. & Andreska J.: Invazní ryby, obojživelníci a plazi. – Biologie, chemie, zeměpis 23(3): 107 -111. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014 Hanel L. & Andreska J.: Nepůvodní druhy vodních bezobratlých živočichů. – Biologie, chemie, zeměpis 23(2): 55 -60. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014 Hanel L. & Andreska J.: Invazní druhy suchozemských bezobratlých živočichů. – Biologie, chemie, zeměpis 23(1): 8 -13. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2013 Andreska J.: O původu psa domácího. – Biologie, chemie, zeměpis 22(2): 55. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2013 Andreska J.: Velké šelmy a jejich vyhubení v českých zemích. – Veronica 27(4): 6 -7. PDF Časopis D
 2013 Andreska J.: Jeřáb popelavý. – Biologie, chemie, zeměpis 22(1): 2 -6. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2013 Andreska J. & Hanel L.: Losos atlantský (Salmo salar) historie, současnost a postavení ve školní výuce. – Biologie, chemie, zeměpis 22(3): 107 -112. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2013 Hanel L. & Andreska J.: Živočišní vetřelci v Austrálii. [Alien animals in Australia.] – Biologie, chemie, zeměpis 22(5): 211. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2013 Hanel L. & Andreska J.: Mimetismus u živočichů. – Biologie, chemie, zeměpis 22(4): 158 -163. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2013 Hanel L. & Andreska J.: Ryby evropských vod v ilustracích Květoslava Híska. 352 strany. Nakl. Aventinum. ISBN 978-80-7442-038-2 PDF Monografie D
 2013 Hanel L., Andreska J. & Lusk S.: Historický výskyt hlavatky podunajské (Hucho hucho) v povodí Moravy. [Historical occurrence of Huchen (Hucho hucho) in the Morava river basin.] – Acta Carpathica Occidentalis 4: 98 -101. PDF Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012 Andreska J.: K historii Žofínského pralesa (Případová studie). Ochrana přírody a krajiny v České republice Sborník prací z výzkumu D
 2012 Andreska J.: Historie lesů a lesního hospodaření (Případová studie). Ochrana přírody a krajiny v České republice Sborník prací z výzkumu D
 2012 Andreska J.: Historie vyhubení medvěda, vlka a rysa v Českých zemích (Případová studie). Ochrana přírody a krajiny v České republice Sborník prací z výzkumu D
 2012 Andreska J.: Medvěd hnědý, jeho vyhubení a návrat do naší přírody I.. [The Brown Bear – Its Extermination and Its Return to the Czech Landscape I..] – Živa 60(5): 261. PDF Časopis D
 2012 Andreska J.: Medvěd hnědý, jeho vyhubení a návrat do naší přírody II.. – Živa 60(6): 307 -309. Časopis D
 2012 Andreska J.: Los evropský, jeho rozmnožování a výskyt na Poděbradsku. – Vlast. zpravodaj Polabí 42: 100 -116. Sborník vlastivědný D
 2012 Andreska J.: Historie rybářství a rybolovu, in Adámek Z., Andreska J. a kol. : Rybářství a rybolov, vydal Český rybářský svaz, Praha, 2012 ISBN 978-80-905280-0-0 ISBN 978-80-905280-0-0 D
 2012 Andreska J.: Škody na rybách v důsledku působení rybožravých predátorů, in Naše rybářství, vydalo Rybářské sdružení České republiky, České Budějovice, ISBN 987-80-901510-7-8 ISBN 987-80-901510-7-8 D
 2012 Andreska J.: Prase divoké v naší přírodě, aspekty zoologické a historické. – Biologie, chemie, zeměpis 21(5): 215 -219. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012 Andreska J. & Andreska D.: Lovecké techniky a právní normy vedoucí k vyhubení vlka evropského (Canis lupus) v českých zemích. – Prameny a studie 48: 100 -144. Časopis D
 2012 Andreska J. & Pavlová E.: O postoji veřejnosti k možnému vyhlášení Národního parku Jeseníky. – Biologie, chemie, zeměpis 21(1): 8 -10. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012 Hanel L. & Andreska J.: Rodičovská péče 1 u bezobratlých. – Biologie, chemie, zeměpis 21(2): 64 -68. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012 Hanel L. & Andreska J.: Rodičovská péče 2, rybovití obratlovci, obojživelníci a plazi. – Biologie, chemie, zeměpis 21(3): 107 -112. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012 Hanel L. & Andreska J.: Rodičovská péče 3, ptáci. – Biologie, chemie, zeměpis 21(4): 159 -163. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012 Hanel L. & Andreska J.: Rodičovská péče 4, savci. – Biologie, chemie, zeměpis 21(5): 213 -215. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2011 Andreska J.: Makedonský národní park Galičica. [Macedonian national park Galičica as a didactic space.] – Biologie, chemie, zeměpis 20(1): 3 -7. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2011 Andreska J.: Bobr evropský. [European Beaver.] – Biologie, chemie, zeměpis 20(4): 158 -165. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2011 Andreska J.: Vydra říční. [The Otter.] – Biologie, chemie, zeměpis 20(2): 55 -60. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2011 Andreska J.: Los evropský. [Eurasian Elk and its position in the instruction of zoology and environmental education.] – Biologie, chemie, zeměpis 20(3): 106 -111. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2011 Andreska J. & Souček J.: Na zimoviště bernešek rudokrkých. – Živa 59(6): 290 -292. PDF Časopis D
 2011 Hanel L. & Andreska J.: Vernakulární názvy mihulí a ryb České republiky. [Vernacular names of lampreys and fishes in the Czech Republic.] – Lampetra 7: 36 -71. PDF Časopis D
 2011 Hanel L., Plesník J., Andreska J., Lusk S., Novák J. & Plíštil J.: Alien fishes in European waters. [Nepůvodní druhy ryb v evropských vodách.] – Lampetra 7: 148 -185. PDF Časopis D
 2010 Andreska J.: Velké šelmy jako problém environmentální výchovy (3) - rys ostrovid. [Large beasts of prey as a problém of environmental education - Lynx lynx.] – Biologie, chemie, zeměpis 19(4): 158 -164. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010 Andreska J.: Národní park Schiermonnikoog. [National Park Sehiermonnikoog.] – Biologie, chemie, zeměpis 19(5): 213 -218. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010 Andreska J.: Velké šelmy jako problém environmentální výchovy (2) - vlk. [Large beasts of prey as a problém of enviromental education (2) - Wolf.] – Biologie, chemie, zeměpis 19(3): 106 -112. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010 Andreska J.: Vliv dělostřeleckých cvičení z let 1921 a 1922 na vývoj a ekologii krajiny Vysoké Hole. – In: Campanula. Sb. ref. z konference ke 40. výročí CHKO Jeseníky, 32 -38. strana. Celý sborník Sborník z konference-referáty D
 2010 Andreska J.: Losos labský v historických záznamech a v současnosti II.. – Živa 58(6): 276 -279. PDF Časopis D
 2010 Andreska J.: Losos labský v historických záznamech a v současnosti I.. – Živa 58(4): 178 -182. PDF Časopis D
 2010 Andreska J.: Velké šelmy jako problém environmentální výchovy. [Large beasts of prey as a problém of environmental education.] – Biologie, chemie, zeměpis 19(2): 54 -59. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010 Andreska J.: Co viděla Březnice. – Sanquis 72-73: 123 -124. Časopis D
 2010 Andreska J.: Ras Mohamed. – Sanquis 74: 106 -109. Časopis D
 2010 Andreska J.: Nezider a jeho parky. – Sanquis 75: 116 -117. Časopis D
 2010 Andreska J.: Pozoruhodná a vlídná Alvastra. – Sanquis 76: 104 -105. Časopis D
 2010 Andreska J.: Sen o pobřeží jantaru. – Sanquis 77: 102 -103. Časopis D
 2010 Andreska J.: Cestou do minulosti. – Sanquis 79-80: 52 -54. Časopis D
 2010 Andreska J.: Horká venezuelská llanos. – Sanquis 82: 96 -98. Časopis D
 2010 Andreska J.: Krajina Vysoké Hole. – Sanquis 83: 90 -93. Časopis D
 2010 Andreska J.: Kormorán velký (Phalacrocorax carbo), minulost a přítomnost. [The Great Cormorant (Phalacrocorax carbo), Its Past and Present.] – In: B. Vykusová & Z. Dvořáková (eds.), XII. Česká ichtyologická konference. Vědecká konference s mezinárodní účastí, sb. abstraktů, Vodňany 2010, : 31 . strana. Celý sborník Sborník z konference-abstrakt D
 2010 Andreska J.: Horská smrčina centrální Šumavy. Příručka k projektu Alma Mater Studiorum. 48 stran. UK FPd. ISBN 978-80-7290-457-0 Příručka D
 2010 Andreska J. & Novotný P.: Krajina na soutoku Moravy a Dyje jako didaktický prostor. [Landscape at the confluence of the rivers Morava and Dyje as a didactic space.] – Biologie, chemie, zeměpis 19(1): 2 -6. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009 Andreska J.: Biosférická rezervace Dunajská delta jako didaktický prostor. – Biologie, chemie, zeměpis 18(1): 6 -9. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009 Andreska J.: Didaktický model invazního živočicha - krab říční. – Biologie, chemie, zeměpis 18(2): 75 -77. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009 Andreska J.: Etymologie pojmenování mihulí v českém jazyce a jazycích evropských. [The etymology of the lamprey nomenclature in Czech and the other European languages.] – Lampetra 6: 45 -55. PDF Časopis D
 2009 Andreska J.: Klaretův Glosář – nejstarší záznam názvů ryb českých zemích. [Klaret´s glossary – The oldest notation of termes of fishes in Bohemia.] – Lampetra 6: 91 -98. PDF Časopis D
 2009 Andreska J.: Mihule v historických záznamech z českých zemí v XV- XVII. století. [Lampreys in historical literary works published in Czech countries during 15th – 17th centuries.] – Lampetra 6: 33 -44. PDF Časopis D
 2009 Andreska J.: Návrat kraba říčního. – Živa 57(1): 36 -37. PDF Časopis D
 2009 Andreska J.: Delta Dunaje. – Sanquis 60-61: 152 -155. Časopis D
 2009 Andreska J.: Po proudu Dunaje. – Sanquis 62: 106 -109. Časopis D
 2009 Andreska J.: Technická díla staré Šumavy. – Sanquis 64: 126 -129. Časopis D
 2009 Andreska J.: Národní park Kornati. – Sanquis 67-68: 134 -137. Časopis D
 2009 Andreska J.: Zapomenutá Jemčina. – Sanquis 69: 112 -115. Časopis D
 2009 Andreska J.: Galapágy po Darwinovi. – Sanquis 63: 120 -124. Časopis D
 2009 Andreska J.: Národní park Schiermonnikoog. – Sanquis 65: 120 -122. Časopis D
 2009 Andreska J.: Co viděla Březnice. – Sanquis 70: 122 -124. Časopis D
 2009 Andreska J.: Moravské pole včera a dnes. – Sanquis 69: 122 -123. Časopis D
 2009 Andreska J.: Opera za časů války. – Sanquis 70: 64 -65. Časopis D
 2009 Andreska J. & Hanel L: Ekologické pojmosloví a jeho didaktický rozměr. – Biologie, chemie, zeměpis 18(3): 106 -112. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009 Andreska J., Vejřík L. & Rusňák Š.: Potrava kormoránů v Praze aneb Od spekulací k faktům. – Rybářství 2009: 52 - 55. Časopis D
 2009 Soueek Z. & Andreska J.: Do diskuse: K článku: Poznávání přírodnin jako didaktický problém. (od Ing. J. Andresky v 5. čísle 2008). – Biologie, chemie, zeměpis 18(3): 129 -130. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2008 Andreska J.: Kormoráni jsou také Pražáci. – Rybářství 2007: Časopis D
 2008 Andreska J.: Bohuslav Řehák Ke čtyřicátému výročí úmrtí (1895-1967). – Pedagogika 1/2008: 78 -80. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2008 Andreska J.: Krátery mizí z Jeseníků jen pomalu. – Lidové noviny 09.08.2008: 27. Noviny D
 2008 Andreska J.: Blahopřání. K výročí nenápadného zoologa (k sedmdesátým narozeninám Pavla Peciny). – Biologie, chemie, zeměpis 17(5): 213 -215. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2008 Andreska J.: Vzpomínání na Ivana Bureše (1885-1980). – Živa 56(4): příl. 12. Časopis D
 2008 Andreska J.: Dělostřelecká cvičení v Jeseníkách. K diskusi o využívání našich hor. – Vesmír 88: 522 -525. Časopis D
 2008 Andreska J.: Vydra: ohrožená, pronásledovaná. – Mladá fronta Dnes 13.09.2008: Noviny D
 2008 Andreska J.: Bratr profesor Bohuslav Řehák (1895-1967). – Skautský svět 1/2008: 11. Časopis D
 2008 Andreska J.: Poznávání přírodnin jako didaktický problém. – Biologie, chemie, zeměpis 17(5): 229 -232. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2008 Andreska J.: Kfar Ecion Thermopyly novověku. – Sanquis 57: 111 -114. Časopis D
 2008 Andreska J.: Za půlnočním sluncem. – Sanquis 55: 75 -77. Časopis D
 2008 Andreska J.: Roraima, ztracený svět. – Sanquis 56: 102 -106. Časopis D
 2008 Andreska J. & Hanel L.: Vybrané kapitoly z autekologie a demekologie živočichů. Studijní materiály D
 2008 Andreska J. & Ziegler V.: Pavel Pecina sedmdesátiletý. – Živa 56(6): příl. 84. Časopis D
 2007 Andreska J.: Powell J. W.: Průzkum řeky Colorado a jejich kaňonů. – Živa 55(2): XXIX. Časopis D
 2007 Andreska J.: Kormorán velký - predátor ryb. [The cormorant – fish predator.] – Biologie, chemie, zeměpis 16(4): 165 -168. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
12
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348