Seznam citací uložených pro zvoleného autora
12345
  Rok CitaceTyp pub.Detail
 2020 Anděra M.: Nad knihou – nové atlasy rozšíření naší fauny. – Živa 68(6): CLXVIII.-CLXIX. PDF Časopis D
 2018 Anděra M.: Cizinci mezi našimi savci. [Aliens among Our Mammals.] – Živa 66(5): 277 -279. PDF Časopis D
 2018 Anděra M. & Hanák V.: Vzpomínky na první poválečné výzkumy savců v Pošumaví 7. Novohradské hory potřetí. – Živa 66(2): XXXIII.-XXXV. PDF Časopis D
 2018 Anděra M. & Hanák V.: Vzpomínky na první poválečné výzkumy savců v Pošumaví 6. Novohradské hory podruhé. – Živa 66(1): II.-IV. PDF Časopis D
 2018 Anděra M. & Sovák J.: Atlas fauny České republiky. 668 stran. Academia, nakladatelství AV ČR. Edice: Atlasy a průvodce ISBN 978-80-200-2756-6 Anotace Atlas D
 2018 Anděra M., Hanzal V. & Průcha M.: Drobní savci nelesních biotopů Padrťska (CHKO Brdy). [Small mammals of non-forest habitats of the Padrť region (Brdy PLA).] – Bohemia centralis 34: 345 -361. Časopis D
 2018 Anděra M., Krejča F., Štěrbová H. & Zbytovský P.: Zimující netopýři Chýnovské jeskyně – dříve a nyní. [Bats wintering in the Chýnov Cave – Past and Present.] – Ochrana přírody 73(6): 28 -30. PDF Časopis D
 2017 Anděra M. & Hanzal V.: Červený seznam savců České republiky. - In: Chobot Karel & Němec Michal (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. [The Red List of mammals of the Czech Republic. - In: Chobot Karel & Němec Michal (eds.): Red List of Threatened Species of the Czech Republic. Vertebrates.] – Příroda, Praha 34: 155 -176. Celé číslo Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2017 Romportl D., Bláhová A., Andreas M., Chumanová E., Anděra M. & Červený J.: Current distribution and habitat preferences of red deer and Eurasian elk in the Czech Republic. – European Journal of Environmental Sciences 7(1): 50 -62. PDF Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2016 Anděra M.: Savci (Mammalia) Prahy. [The mammals ((Mammalia) of Prague (Central Bohemia).] – Natura Pragensis 23: 3 -192. Abstrakt Časopis D
 2016 Anděra M.: Plši na pražském Petříně I. Zoogeografická rarita v Praze, [Edible Dormice on the Petřín Hill in Prague I.] – Živa 64(6): 319 -320. PDF Časopis D
 2016 Divíšek J., Culek M., Šťastný K. & Anděra M.: Biogeographical patterns in vertebrate assemblages of the Czech Republic: regional division in the context of species’ distributions in Europe. – Folia Zool. 65(3): 169 -182. Abstrakt Časopis impaktovaný D
 2014 Anděra M.: Co je nového v zoologii. Pozor na šakala! [What’s New in Zoology. Beware of the Jackal!] – Živa 62(1): 25 -26. PDF Časopis D
 2014 Anděra M.: Masai Mara II. Dvojí velké stěhování. [Masai Mara II. Double Migrations.] – Živa 62(4): 186 -188. PDF Časopis D
 2014 Anděra M.: Masai Mara I. Jedna z legend africké přírody. [Masai Mara I. One of the Legends of African Wildlife.] – Živa 62(3): 138 -140. PDF Časopis D
 2014 Anděra M.: Naši netopýři. 167 stran. Správa jeskyní České republiky; MŽP ČR. ISBN 978-80-87309-22-3 PDF Monografie D
 2014 Červený J. & Anděra M.: Spárkatá zvěř v našich honitbách – zajímavosti z historie i současnosti. – Svět myslivosti 15( 1): 46 -48. PDF Časopis D
 2013 Anděra M.: Pan Preparátor – Vilém Borůvka – osmdesátiletý. – Živa 61(4): LXXXI.-LXXXII. PDF Časopis D
 2013 Dolejš P., Hlaváč J. Č., Moravec J., Anděra M.: Živočichové vápencového velkolomu Čertovy schody v Českém krasu. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 55 . strana. Celý sborník Sborník z konference-abstrakt D
 2013 Šandera M., John V., Chobot K., Anděra M. & Zicha O.: Mapování výskytu herpetofauny na BioLibu. – HI 12(1): 10. Celé číslo Časopis D
 2013 Zicha O., John V., Chobot K., Anděra M., Šandera M.: Zoologická mapování na serveru BioLib.cz. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 254 -255. strana. Celý sborník Sborník z konference-abstrakt D
 2012 Anděra M. & Gaisler J.: Savci České republiky. Popis, rozšíření, ekologie, ochrana. 288 stran. Academia, nakladatelství AV ČR. Edice: Atlasy a průvodce ISBN 978-80-200-2185-4 Anotace Atlas D
 2012 Anděra M. & Václavová L.: Paovce hřivnatá – příběh s dobrým koncem. [The Barbary Sheep – a Story with a Happy Ending.] – Živa 60(6): 304 -306. PDF Časopis D
 2011 Anděra M.: Co víme o zániku norka evropského v České republice. – Živa 59(5): 251. PDF Časopis D
 2011 Anděra M.: Current distributional status of rodents in the Czech Republic (Rodentia). [Aktuální stav poznání výskytu hlodavců v České republice (Rodentia).] – Lynx n. s. 42: 5 -82. PDF Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2011 Anděra M. & Hoffmannová A.: Savci Křivoklátska. [Mammals of the Křivoklát Area.] – Bohemia centralis 31: 421 -438. PDF Časopis D
 2011 Kašpar T. & Anděra M.: Drobní savci ve vývržcích sov na Moravě a ve Slezsku (Eulipotyphla, Chiroptera, Rodentia). [Small mammals in the owl pellets in Moravia and Silesia, Czech Republic (Eulipotyphla, Chiroptera, Rodentia).] – Lynx n. s. 42: 113 -132. PDF Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2011 Zbytovský P. & Anděra M.: Drobní zemní savci severní části Českomoravské vrchoviny (Eulipotyphla, Rodentia). [Small terrestrial mammals of the northern parts of the Českomoravská vrchovina Highland, Czech Republic (Eulipotyphla, Rodentia).] – Lynx n. s. 42: 197 -266. PDF Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010 Anděra M.: Current distributional status of insectivores in the Czech Republic (Eulipotyphla). [Aktuální stav poznání výskytu hmyzožravců v České republice (Eulipotyphla).] – Lynx n. s. 41: 15 -63. PDF Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010 Anděra M.: České názvy živočichů. Savci (Mammalia). Dodatek 1 – Vačnatí (Metatheria). [Czech vernacular names of animals. Mammals (Mammalia). Appendix 1 – Metatherians (Metatheria).] – Lynx n. s. 41: 295 -304. PDF Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010 Anděra M.: Paviánec kipunji – příběh jedné opice. – Živa 58(6): 288 -290. PDF Časopis D
 2010 Anděra M.: Plch lesní, návštěvník z Karpat. – Naše příroda 2010( 5): PDF Časopis D
 2010 Anděra M. & Benda P.: Drobní savci Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí, Praha (Eulipotyphla, Chiroptera, Rodentia). [Small mammals of the Prokopské and Dalejské údolí Nature Park, Prague, Czech Republic (Eulipotyphla, Chiroptera, Rodentia).] – Lynx n. s. 41: 65 -81. PDF Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010 Anděra M. & Tajovský K.: Drobní savci ve sběrech Ústavu půdní biologie BC AV ČR v Českých Budějovicích. [Small mammals collected by the Institute of Soil Biology BC AS CR, České Budějovice, Czech Republic.] – Lynx n. s. 41: 83 -94. PDF Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010 Anděra M., Lemberk V. & Zbytovský P.: Drobní savci Svitavské pahorkatiny (východní Čechy) (Eulipotyphla, Chiroptera, Rodentia). [Small mammals of the Svitavská pahorkatina Upland (Eastern Bohemia, Czech Republic) (Eulipotyphla, Chiroptera, Rodentia).] – Lynx n. s. 41: 95 -143. PDF Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010 Hanák V., Anděra M. & Benda P.: Česká chiropterologická bibliografie: Soupis publikovaných a diplomových prací od počátků výzkumu v českých zemích do konce roku 2009. [Czech chiropterological bibliography: List of published papers and theses from the beginning of the research in the Bohemian Lands till 2009.] – Vespertilio 13-14: 165 -262. PDF Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010 Hartová-Nentvichová M., Anděra M. & Hart V.: Sexual dimorphism of cranial measurements in the red fox Vulpes vulpes (Canidae, Carnivora) from the Czech Republic. – Folia Zool. 59(4): 285 -294. Abstrakt Časopis impaktovaný D
 2010 Robovský J., Anděra M. & Benda P.: Revised catalogue of ceratomorph ungulates in the collection of the National Museum Prague and several other collections in the Czech Republic (Perissodactyla: Rhinocerotidae, Tapiridae). [Revidovaný katalog ceratomorfních kopytníků sbírky Národního musea v Praze a několika dalších sbírek v České republice (Perissodactyla: Rhinocerotidae, Tapiridae).] – Lynx n. s. 41: 237 -294. PDF Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009 Anděra M.: Další přistěhovalec – mýval severní. – Naše příroda 2009( 2): PDF Časopis D
 2009 Anděra M. & Červený J.: Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 1. Sudokopytníci (Artiodactyla). 80 stran. Národní muzeum. ISBN 978-80-7036-263 PDF D
 2009 Anděra M. & Červený J.: Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 2. Šelmy (Carnivora). 216 stran. Národní muzeum. ISBN 978-80-7036-259-4 PDF Monografie D
 2009 Anděra M. & Zbytovský P.: Rozšíření rejsce černého (Neomys anomalus) na Českomoravské vrchovině. [Distribution of the Miller´s water shrew (Neomys anomalus) in the Bohemian–Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 6: 35 -40. PDF Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009 Hanák V., Neckářová J., Benda P., Hanzal V., Anděra M., Horáček I., Jahelková H., Zieglerová A. & Zieglerová D.: Fauna netopýrů Prahy: přehled nálezů a poznámky k urbánním populacím netopýrů. [Bat fauna of Prague: review of records with notes on the urban bat populations..] – Natura Pragensis 19: 3 -89. PDF Časopis D
 2009 Nentvichová M., Anděra M.: Pohlavní variabilita kraniálních znaků lišky obecné Vulpes vulpes v České republice. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 133 . strana. Celý sborník Sborník z konference-abstrakt D
 2008 Anděra M.: Jiří Gaisler, Jan Zima: Zoologie obratlovců. 2., přepracované vydání. Academia, Praha 2007, 692 str. – Živa 56(1): VIII. PDF Časopis D
 2008 Anděra M. & Červený J.: Změny v rozšíření králíka divokého (Oryctolagus cuniculus) na území České republiky (Lagomorpha: Leporidae). [Changes in the distribution of the Wild Rabbit (Oryctolagus cuniculus) over the territory of the Czech Republic (...)] – Lynx n. s. 39(1): 5 -23. PDF Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2008 Anděra M. & Zbytovský P.: Rozšíření hraboše mokřadního (Microtus agrestis) na Českomoravské vrchovině. [Distribution of the field vole (Microtus agrestis) in the Bohemian-Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 4: 97 -104. PDF Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2008 Anděra M., Krejča F. & Zbytovský P.: Netopýři Chýnovské jeskyně modelový příklad výzkumu a ochrany cenné lokality. [Bat of the Chýnov Cave – A Model Example of Survey and Protection of a Valuable Site.] – Ochrana přírody 63( 4): 20 -22. Časopis D
 2008 Krojerová-Prokešová J., Barančeková M., Šímová P., Šálek M., Anděra M., Bejček V., Hanák V., Hanel L., Lusk S., Mikátová B., Moravec J., Šťastný K. & Zima J.: Species richness of vertebrates in the Czech Republic. – Folia Zool. 57(4): 452 -464. PDF Časopis impaktovaný D
 2007 Anděra M.: Stubbe A., Kaczensky P., Wesche K., Samjaa R. & Stubbe M. (eds.), 2007: Erforschung biologischer Ressourcen der Mongolei. Band 10. Martin-Luther-Universitat Halle Wittenberg, Halle(Saale), 584pp. ISSN 0440-1298. – Lynx n. s. 38: 30. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2007 Anděra M.: Encyklopedie evropské přírody. 240 stran. Slovart. ISBN 978-80-7209-808-8 Encyklopedie D
 2007 Anděra M. & Červený J.: Nutrie – z farem do přírody. – Živa 55(4): 182 -184. PDF Časopis D
 2007 Anděra M. & Sedláčková J.: Kraniometrie našich populací lišky obecné (Vulpes vulpes): věková proměnlivost a pohlavní dvojtvárnost. – In: Josef Bryja,Jan Zukal & Zdeněk Řehák(eds.), Zoologické dny Brno 2007, Sb. abstraktů, 150 . strana. Celý sborník Sborník z konference-abstrakt D
 2007 Červený J., Daniszová K. & Anděra M.: Současné změny rozšíření a početnosti norka amerického (Mustela vison) v České republice. – In: Josef Bryja,Jan Zukal & Zdeněk Řehák(eds.), Zoologické dny Brno 2007, Sb. abstraktů, 162 -163. strana. Celý sborník Sborník z konference-abstrakt D
 2007 Červený J., Daniszová K. & Anděra M.: The current changes in the dispersion and numbers of american mink (Mustela vison) in the Czech Republic. – In: International Union of Game Biologist. XXVIII Congress, Uppsala 2006, 267 267. stran. Sborník z konference-abstrakt D
 2007 Roulichová J. & Anděra M.: Simple method of age determination in red fox, Vulpes vulpes. – Folia Zool. 56(4): 440 -444. PDF Časopis impaktovaný D
 2007 Roulichová J. & Anděra M.: Age determination in the Red Fox (Vulpes vulpes): a comparative study. [Určování věku u lišky obecné (Vulpes vulpes): srovnávací studie.] – Lynx n. s. 38: 55 -71. PDF Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2007 Václavová L. & Anděra M.: Historie chovu a výskytu paovce hřivnaté (Ammotragus lervia) v České republice. [History of keeping and occurrence of the Barbary Sheep (Ammotragus lervia) in the Czech Republic .] – Lynx n. s. 38: 73 -82. PDF Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2006 Anděra M.: Hypsometrie našich rejsců rodu Neomys. – In: Josef Bryja & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2006, Sb. abstraktů, 191 . strana. Celý sborník Sborník z konference-abstrakt D
 2006 Anděra M.: Mazama gouazoupira (Fischer, 1814) - mazama šedý. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, 436 -437. strana. ISBN 80-86770-17-6 Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Cervus elaphus canadensis (Erxleben, 1777) - wapiti východní. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, 428 -429. strana. ISBN 80-86770-17-6 Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) - ondatra pižmová. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, 446 -448. strana. ISBN 80-86770-17-6 Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Gazella dorcas (Linnaeus, 1758) - gazela dorkas – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, 434 . strana. ISBN 80-86770-17-6 Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Procyon lotor (Linaneus, 1758) - mýval severní. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, 452 -453. strana. ISBN 80-86770-17-6 Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758) - sob polární. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, 453 -454. strana. ISBN 80-86770-17-6 Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) - potkan. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, 454 -455. strana. ISBN 80-86770-17-6 Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Macropus rufogriseus (Desmarest, 1817) - klokan rudokrký. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, 435 . strana. ISBN 80-86770-17-6 Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Axis porcinus (Zimmermann, 1780) - axis vepří. – In: 425 . strana. Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Capra aegagrus Erxleben, 1777 - koza bezoárová. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, 425 -426. strana. Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Cervus nippon Temminck, 1838 - sika. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, 430 -431. strana. Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Cervus timorensis de Blainville, 1822. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, 431 -432. strana. ÚVR ČSOP. ISBN 80-86770-17-6 Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Mus domesticus (Rutty, 1772). – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, 437 -438. strana. ISBN 80-86770-17-6 Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Mus musculus (Linnaeus, 1758) - myš domácí. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, 438 -440. strana. ISBN 80-86770-17-6 Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Mammalia - savci. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, 419 -420. strana. ISBN 80-86770-17-6 Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Alopex lagopus (Linnaeus, 1758) - liška polární. – In: 422 . strana. Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Ammotragus lervia (Palla, 1777) - paovce hřivnatá. – In: 422 -423. strana. Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Dama dama (Linnaeus, 1758) - daněk evropský. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, 432 -433. strana. ISBN 80-86770-17-6 Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Capra pygargus (Pallas, 1771). – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, 427 -428. strana. Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) - králík divoký. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, 448 -450. strana. ISBN 80-86770-17-6 Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Ovis musimon Pallas, 1811 -muflon. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, 450 -452. strana. ISBN 80-86770-17-6 Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Antilope cercicapra (Linneausw, 1758) - antilopa jelení. – In: 423 -424. strana. Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Axis axis (Erxleben, 1777) - axis indický. – In: 424 . strana. Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Rattus rattus Linnaeus, 1758 - krysa obecná. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, 455 -457. strana. ISBN 80-86770-17-6 Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) - kanzík horský. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, 457 -458. strana. ISBN 80-86770-17-6 Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Capra caucasica Güldenstädt et Pallas, 1783 - kozorožec kavkazský.. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, 426 -427. strana. Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Capra ibex Linnaeus, 1758 - kozorožec horský. – In: 427 . strana. Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Marmota marmota (Linnaeus, 1758) - svišť horský. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, 435 -436. strana. ISBN 80-86770-17-6 Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Cervus elaphus maral (Grya, 1850) - jelen kavkazský - bílá forma. – In: 429 . strana. Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Mustela vison (Schreber, 1777) - norek americký. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, 440 -441. strana. ISBN 80-86770-17-6 Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Cervus unicolor (Kerr, 1792) - sambar indický. – In: 432 . strana. Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Myocastor coypus (Molina, 1782) - nutrie. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, 441 -443. strana. ISBN 80-86770-17-6 Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) - psík mývalovitý. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, 443 -444. strana. ISBN 80-86770-17-6 Kapitola v knize D
 2006 Anděra M.: Odocoileus virginianus (Zimmerman, 1780) - jelenec běloocasý. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, 445 -446. strana. ISBN 80-86770-17-6 Kapitola v knize D
 2006 Anděra M., Krejča F., Lemberk V. & Zbytovský P.: Nález netopýra brvitého (Myotis emarginatus) na Táborsku. [Record of the Geoffroy’s bat (Myotis emarginatus) in the Tábor region (southern Bohemia, Czech Republic).] – Vespertilio 9-10: 217 -218. PDF Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2006 Červený J., Anděra M., Koubek P. & Bufka L.: Změny v rozšíření našich savců na začátku 21. století. [Changes in Distribution of our Mammals in the early 21st Century.] – Ochrana přírody 61( 2): 44 -51. Celé číslo Časopis D
 2006 Hanák V., Anděra M.: Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. V. Letouni (Chiroptera): část 2. Netopýrovití (Vespertilionidae - rod Myotis). [Atlas of the mammals of the Czech republic. A provisional Version. V. Bats (Chiroptera) - part 2. Vespertilionid bats (Vespertilionidae - Genus Myotis).] 187 stran. Národní muzeum. ISBN 80-7036-203-0 Atlas D
 2006 Sedláčková J., Anděra M.: Určování věku a věková struktura našich populací lišky obecné (Vulpes vulpes). – In: Josef Bryja & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2006, Sb. abstraktů, 222 . strana. Celý sborník Sborník z konference-abstrakt D
 2005 Anděra M.: Stoleté výročí.... – Svět myslivosti 6(12): 18 -21. Časopis D
 2005 Anděra M. & Horáček I.: Poznáváme naše savce. 2. přepracované vydání. 328 stran. Nakl. Sobotáles. ISBN 80-86817-08-3 Monografie D
 2005 Anděra M. & Horáček I.: Pískomil větší (Tatera robusta). 1. PDF D
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348